Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Tiskové zprávy

25.09.2019  |  

Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu

Předseda spolku Ekodomov Tomáš Hodek předá v rámci Týdne pro klima 26. září v 9,00 hodin předsedovi vlády petici, čímž oficiálně ukončí kampaň Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu, která vznikla na podporu Společného prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje, a zahájí novou kampaň Zastavme sucho.
 

Stručné shrnutí obsahu kampaně Požadavky ze Společného prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje v České republice v aktuálním znění zveřejněném zde. K 16. 12. 2018 byly zveřejněny následující požadavky:

• Podporovat výrobu a využívání kompostů, pěstování zeleného hnojení a aplikaci statkových hnojiv na úkor průmyslových hnojiv.

• Podporovat systémy integrované produkce a ochrany rostlin, které přirozeným způsobem chrání rostliny a snižují spotřebu postřiků na ochranu rostlin (pesticidů).

• Podporovat práci s půdou a investice do půdy (meziplodiny, podsevy, bilanční hnojení, střídání a množství plodin) prostřednictvím systému hodnocení (bonifikace / bodový systém) na podporu “zdraví půdy” s cílem zachovat život v půdě, podpořit rozvoj mikroorganismů a stabilitu půdní struktury, včetně sledování množství a poměrů živin na zemědělských pozemcích.

• Nastavit pravidla pro omezení velikosti půdních bloků pro pěstování jedné plodiny podle místních podmínek na 20 – 40 ha.

• Podporovat tvorbu a údržbu malých vodních ploch a údržbu vodotečí.

• Podporovat tvorbu krajinných prvků a rozvoj agrolesnictví.

• Při nastavování ekonomických nástrojů a hodnocení přínosů a dopadů započítávat všechny externality.

• Zavést systematickou podporu vzdělávání na všech úrovních a výměnu zkušeností se špičkovými pracovišti ve světě pro vzdělávání expertů.

Znění celé petice je zde:  Dohromady obsahuje téměř 300 podpisů. 

Komentář předsedy spolku Ekodomov Tomáše Hodka: „Česká republika má v Evropě unikátní postavení. Žádná z řek k nám nepřitéká, nemáme moře ani ledovce. 90% vody, kterou máme k dispozici, je zachyceno v půdě, a jen 10% ve všech potocích, řekách, jezerech a rybnících. Stav půdy a její schopnost zadržovat vodu proto rozhoduje o tom, zda bude v České republice k dispozici dostatek vody. Zadržování vody v půdě zajišťují mikroorganismy, které pro svůj život (podobně jako my lidé) potřebují potravu, vzduch a především vodu. V půdě tak vytvářejí bohatou pórovitou strukturu, tzv. humus, do něhož se ukládají živiny. Při dešti nasává humus vodu a ta v něm zůstává zachycená. Současný systém hospodaření, který je rozšířený na většině ploch zemědělské půdy, je založený na umělých hnojivech a chemickém ošetřování rostlin, takže likviduje půdní život tzv. edafon. V půdě tak chybí živé organismy, které jsou schopny vytvářet strukturu pro zadržování vody. V zemědělství o způsobu a kvalitě péče o půdu na většině ploch rozhoduje systém rozdělování zemědělských dotací. Ekodomov proto požaduje, aby pro vyplácení dotací bylo podmínkou uchování života v půdě. Prvním krokem musí být požadavek na vyváženou bilanci organické hmoty, neboť ta je pro půdní život potravou, bez níž se nemůže ro

 
Související soubory (dokumenty, fotografie):
TZ_Voda_pro_kazdeho.docx16.0 K
 
Pro média Detail zprávy