Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

16.12.2014  |  Autor: Tomáš Hodek

Svážet bioodpad nebo předcházet jeho vzniku?

Po čtvrt století budování tržní ekonomiky jsme se přiblížili prostředí, které je v západních zemích standardem již mnoho let. Samozásobení bylo dříve samozřejmostí stejně jako kompostování. Vyrostla nová generace a přestali jsme být národem chalupářů. Po počátečním okouzlení super - hyper - markety, které nás doslova zasypaly zbožím, dnes znovu objevujeme hodnotu doma vypěstovaných potravin a s tím se nese i znovunalézání hodnoty kompostu.
 

Vstup ČR do EU v roce 2004 nám mimo jiné přinesl nový termín "BIOODPAD" a "Zákon o státní službě", který však díky legislativnímu mistrovství našich politiků nenabyl nikdy platnosti. Neustálé výměny kompetentních úředníků zapříčinily, že povinnost obcí řešit nakládání s bioodpady byla přijata až pod tlakem Evropské komise. Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech č. 229/2014, kde je v § 17 stanovena obcím povinnost zajistit místa pro ukládání bioodpadu. Podobně 6. listopadu 2014 byl přijat nový zákon č.234/2014 Sb o státní službě, který již nabyl platnosti. Tyto dva zákony v oblasti bioodpadu ukončily 10 let tápání a nejistot, začínají vytvářet stabilní legislativní prostředí.

 

Důležitý je nyní výklad v připravované vyhlášce MŽP k výše zmiňované novele 229/2014 Sb. kde se očekává, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu bude splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Obcím je tak dán jasný impulz zaměřit se na předcházení vzniku bioodpadů, neboť při komunitním kompostování se nenakládá s odpady.

 

Obecně platí, že nejlevnějším řešením odpadů je předcházení jejich vzniku. U bioodpadů to platí dvojnásob. V obcích, které se zaměří pouze na zavedení odděleného sběru bioodpadů, se může velmi snadno stát, že organické zbytky, které byly doposud kompostovány na zahradách a pozemcích obyvatel, začnou plnit kontejnery na bioodpad. S tímto materiálem však již musí být dále nakládáno jako s odpadem a dochází tak k enormnímu nárůstu objemu bioodpadu, ale také nákladů.

Pro obce je proto důležité soustředit se na podporu domácího a komunitního kompostování občanů, které by mělo vést ke snižování množství bilogicky rozložitelné složky v SKO. Pro ukládání přebytků ze zahrad je pak důležité komunitní kompostování obce v souladu s §10a zákona 185/2001 Sb o odpadech, kterým obec zároveň splní svou legislativní povinnost vyplývající z novely 229/2014 Sb.

 

Pro podporu obcí a občanů při zavádění domácího a komunitního kompostování realizuje spolek Ekodomov ve spolupráci s firmou HBABio a dalšími partnery projekt "Kompostuj.cz", do kterého se mohou obce zdarma zapojit. Hlavní myšlenkou projektu je ukázat, že kompostování je normální a jednoduché pro každého. Společně s partnery neříkáme, co by se mělo dělat, ale ukazujeme, co děláme. Ukažte to i vy - www.kompostuj.cz.

 

Obecně závazné vyhlášky - příklady:

Město Valašské Klobouky (PDF, 741 kB)

Obec Jakubov u Moravských Budějovic (PDF, 183 kB)

Obec Pustá Polom (PDF, 970 kB)

Městys Stará Říše (PDF, 184 kB)

 

Související odkazy:

Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015 - Ministerstvo životního prostředí

 
 
Pro média Detail zprávy