Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

10.07.2012  |  Autor: Tomáš Hodek

Povinnost třídit bioodpady bude!

Událostem posledních dnů, kde horko a sucho střídají přívalové deště a povodně, přispívají i zemědělští velkopodnikatelé. Nedostatečné hnojení organickými hnojivy má za následek sníženou vodozádržnost půdy. Rychlý odtok dešťové vody do vodotečí způsobuje bleskové povodně a hospodářské škody. Jedním z důvodů, proč tito zemědělci využívají hlavně chemická hnojiva, je nedostatek statkových hnojiv, který vznikl regulací masné produkce po našem vstupu do EU. Kvalitním zdrojem organického hnojiva by mohl být kompost vyrobený z bioodpadů. Pro sběr a zpracování bioodpadů je však nutné nastavit pravidla, která budou obce a zemědělce motivovat ke spolupráci.
 

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa ve své odpovědi na dotaz Ekodomova, týkající se zpracování a využití bioodpadů, uvedl: „Ministerstvo životního prostředí připravuje věcný záměr nového zákona o odpadech, ve kterém je navržena nová povinnost pro obce zajistit mj. oddělený sběr biologicky rozložitelné složky komunálních odpadů.“

Financování odděleného sběru bioodpadů lze realizovat z úspor, které obci přinese snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu. Pro identifikaci možností vlastních úspor a snadnější hledání příkladů dobré praxe jsme připravili benchmarkingový dotazník, který je přístupný na www.kompostuj.cz/zapojte-se.

Obce mohou ZDARMA identifikovat možnosti jak snížit náklady na odpadové hospodářství ve své obci pomocí marketingové metody benchmarkingu.
V našem případě se jedná se o porovnávání srovnatelných obcí, které jsou podobné svou velikostí, počtem obyvatel a strukturou zástavby. Porovnáním nákladů na odpadové hospodářství, způsobu jakým se s odpadem nakládá včetně využívaného typu platby za odpady a způsobu komunikace s občany, zapojené obce získají informace, kde a jak jiné obce dosahují lepších výsledků. Porovnáváním výsledků a nástrojů, jakými toho bylo dosaženo ve srovnatelných obcích, přináší inspiraci a podněty všem zúčastněným k vlastnímu rozvoji.

Aby se porovnatelné obce mohly snadno dohledat a mohly rychle zjistit, jak a v čem se jejich výsledky vzájemně liší a proč, připravili jsme dotazník, který identifikuje základní oblasti týkající se problematiky nakládání s bioodpady. Výstupy z dotazníků dostanou všechny zapojené obce k dispozici, a tím se usnadní vzájemný přenos know-how a zkušeností mezi jednotlivými obcemi. Stačí tedy vyplnit benchmarkingový dotazník a stanete se součástí projektu, který již prokázal, že šetřit náklady je možné a jednoduchá řešení existují.

Zapojením do projektu obce získají také kontakty na příslušné pracovníky, kteří odpadovou agendu mají na starosti. Zapojené obce se tak mohou snadno vzájemně propojit a vyměnit si své zkušenosti a doporučení. Uplatňuje se tak princip „win win“, při kterém všichni zúčastnění ze zapojení do spolupráce profitují.

Vyplněním a odesláním dotazníku obce získají zdarma elektronickou vstupenku na veletrh ForWaste, kde budou prezentovány výstupy z benchmarkingového šetření v rámci doprovodného programu dne 21. 9. 2012 na výstavišti PVA v Praze Letňanech.

Dále obce při odeslání dotazníku do 31. 7. 2012 získají slevu 5% na nákup dřevěných kompostérů, komunitních kompostérů, vermikompostérů VermiHut , kuchyňských košů na bioodpad BioMat a kompostovatelných pytlů, sáčků a tašek.

V Praze dne 10. 7. 2012
Tomáš Hodek, tel: 733 511 005
tomas.hodek(at)ekodomov.cz

 
 
Pro média Detail zprávy