Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

24.08.2011  |  

Opravdu čistý festival

Foto 1: recyklační linka - úvodní info schůzka

Foto 1: recyklační linka - úvodní info schůzka

Ekodomov má za sebou již třetí multikulturní festival, během kterého zajišťoval odpadové hospodářství. Po Million Marihuana March na Parukářce a po Velké Výzvě na Kampě vyrazil 50km za hranice hlavního města ČR, do Ústeckého kraje, kde se ve dnech 11. – 13. srpna konal na letišti v Panenském Týnci jeden z největších českých festivalů – O2 Open Air Festival. Hudby, sportu, divadla, gastronomie a jiného doprovodního programu si užívalo během víkendu kolem 24 tisíc účastníků. Každý byl nabádán k dodržování ekologického desatera festivalu, který organizátoři po vzoru z loňského, prvního, ročníku opět připravili. Ten byl úspěšný jak z hlediska vytříděného odpadu, tak z hlediska ocenění A Greener Festival Awards, které se uděluje festivalům splňující environmentální kritéria soutěže. Největší váhu „zelených aktivit“ festivalu měly opět odpady.
 

Úkol Ekodomova byl jednoznačný – zabezpečit čistotu během celého festivalu, vytřídit co nejvíce komodit a zajistit ekologickou osvětu. Tradičně Ekodomov trval na ekologizaci v rámci separování bioodpadů a zajišťoval ekologickou poradnu i pro kompostování. „Idea Ekodomova zkompostovat minimálně 30 % vyprodukovaného odpadu z festivalu byla bohužel zmařena z důvodu nezajištění dostatečného množství kelímků a nádobí z kompostovatelného materiálu pro obchodníky s jídlem a pitím. Kdyby se dodrželo používání jenom PLA (polylaktid acid, česky – polymér kyseliny mléčné) kelímků, tácků a příborů, veškeré odpady ze stánků by skončily v biopopelnicích společně se zbytky jídel. A to všechno by se ani nemuselo třídit, ale mohlo se rovnou odvézt do kompostárny.“ zklamaně říká Ing. Jan Šarapatka, hlavní manažer za o.s. Ekodomov.

Kromě bioodpadů Ekodomov na festivalu třídil papír, plasty, sklo, tetra pack, hliníkové plechovky, použitý fritovací olej, použité baterie, zářivky a cigaretové nedopalky. Této separaci, následnému dotřídění a celkovému úklidu v areálu festivalu se věnovalo 95 pracujících Ekodomováků, kteří ve svém základním táboře také dodržovali zásady environmentálního chování. „Je to takřka šokující jak fundovaný tým uklízečí čety máme k dispozici. Mezi brigádníky je hojně zastoupených vysokoškoláků z různých oborů, odborně zaměstnaných lidí či doktorandů postgraduálního studia zemědělského a environmentálního zaměření. Navíc, všichni byli před festivalem důkladně zaškoleni.“ hodnotí personální situaci o.s. Ekodomova Ing. Martin Timko. „Právě lidský faktor sehral důležitou roli v naši práci. Díky pečlivostí a environmentálnímu přístupu těchto lidí jsme dosáhli spokojenosti jak u organizátorů, tak i samotných návštěvníků. Bylo fascinující vidět jak naši lidi byli zapálení pro věc a dokázali se s touto nelehkou práci poprat.“ dodává z pozice vedoucího třídíci linky.

Na první pohled nezáviděníhodná letní brigáda, kterou si málokdo hrdě napíše do svého životopisu přinesla zajímavé osobní vazby, kladný postoj k ekologii a loajalitu naplnit závazek Ekodomova. „Předně chci říci, že celý festival a spolupráce s Ekodomovem byla skvělá zkušenost. Poznala jsem nové prostředí, nové lidi, více jsem porozuměla problematice třídění odpadu i tomu, jak těžké je zorganizovat tak velkou akci. Právě za to, na jak velkou akci jste si troufli a jak jste ji nakonec zvládli, si zasloužíte obrovský obdiv“ píše ex-post brigádnice Michaela.

Díky skvělému týmu pracovníků se tudíž neobjevila jediná stížnost na nepořádek v průběhu celého festivalu. Z celkového množství – 28,5 tun vyprodukovaného odpadu jsme dokázali svou pilnou prací vytřídit 69 %, které bude využito k recyklaci. Do toho spadá 6,6 tun plastů, 7,1 tun papíru, 3,3 tun skla, 2,5 tuny bioodpadů a 0,3 tun plechovek s nápojovými kartony.

Ekodomov považuje svou misi na tomto festivalu dle možností a charakteru akce za zvládnutelnou. Přes různou kritiku si festival odnesl v médiích zejména pochvalu za nebývalé čisto. Ve spolupráci se žateckou pobočkou firmy Marius Pedersen a.s., Technickými službami města Louny, firmou Ekoselect, a.s., společností Ekolamp, s.r.o., společností Ecobat s.r.o. a kompostárnou firmy FEMME a.s. a společností MYLAND s.r.o. Děkujeme všem, kteří se na našem úsilí podíleli a vydrželi až do zdárného konce.

Kontakt:
Ing. Jan Šarapatka, tel.: 739 318 658, e-mail: jan.sarapatka@ekodomov.cz
Ing. Martin Timko, tel.: 739 304 162, e-mail: martin.timko@ekodomov.cz

Foto 2: svozový vůz odpadů a uklízecí četa

Foto 2: svozový vůz odpadů a uklízecí četa

Foto 3: vytíženost recyklační linky (pátek)

Foto 3: vytíženost recyklační linky (pátek)

Foto 4: "pořádek dělá přátelé" - motto společnosti Marius Pedersen a naše heslo během festivalu

Foto 4: "pořádek dělá přátelé" - motto společnosti Marius Pedersen a naše heslo během festivalu

Foto 5: vytíženost recyklační linky (sobota)

Foto 5: vytíženost recyklační linky (sobota)

Foto 6: finální úklid na runway letišti (neděle)

Foto 6: finální úklid na runway letišti (neděle)

Foto 7: finální úklid v kempu u runway letiště (neděle)

Foto 7: finální úklid v kempu u runway letiště (neděle)

 
 
Pro média Detail zprávy