Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

21.09.2012  |  

Oddělený sběr bioodpadu je vysoce efektivní, ale někde je zbytečný

Česká republika se potýká s vysokým obsahem bioodpadů ve směsném komunálním odpadu. Bioodpad na skládkách zapáchá, tvoří se skleníkové plyny. Ministerstvo životního prostředí proto připravuje pro obce povinné zavedení třídění a sběru bioodpadů. „Chceme pomoci obcím odpovědět na otázku, co se v oblasti bioodpadů vyplatí“ říká Tomáš Hodek, předseda sdružení Ekodomov a vedoucí projektu Kompostuj.cz. „Obce od dnešního dne mají možnost porovnávat a sdílet své výsledky v oblasti odpadového hospodářství pomocí benchmarkingu obcí, do kterého mohou vstoupit na www.kompostuj.cz/zapojte-se“ Nyní je do projektu zapojeno 55 obcí z nichž 41 uvedlo, že problematiku bioodpadů v obci řeší. Zapojené obce jsou od 300 do 300 000 obyvatel.
 

12 obcí uvedlo, že odděleným sběrem bioodpadů získává úspory. Konkrétní úspory byly schopné vyčíslit pouze 4 obce s celkovým počtem 28 066 obyvatel. Dosažená úspora však představuje 798 200,- Kč a 1 272 tun bioodpadů, které nebyly uloženy na skládky. Ing. Miroslav Kruliš z Technických služeb Český Brod uvádí, že jen za 5 měsíců loňského roku se jim podařilo pomocí odděleného sběru bioodpadů ušetřit 230 000,- Kč a ze skládky odklonit 352 tun bioodpadů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se obce stále potýkají s nedostatkem zpracovatelských kapacit, je zde velká příležitost pro zemědělské podniky, které mohou levně zřídit malou kompostárnu - „malé zařízení“. Získají tak výdělek z kompostování a cenné organické hnojivo pro svá pole. Vždy je však  důležité, aby malá zařízení vznikala co nejblíže lokalitě, ze které se budou na kompostárnu bioodpady svážet, aby se minimalizovaly přepravní náklady.

Jiná situace je u obcí pod 1000 obyvatel. Tyto obce mají často problém s přístupem k přesným datům o množstvích svezeného odpadu a chybí jim investiční prostředky, je zde podstatně nižší efektivita odděleného sběru bioodpadů. Chybí jim rovněž odborné personální kapacity. Navíc většina obcí do 1 000 obyvatel je tvořena rodinnými domy se zahradami, kde je ideální příležitost pro předcházení vzniku bioodpadů. Domácí a případně komunitní kompostování zde může velmi efektivně nahradit oddělený sběr, což představuje pro obec prakticky nulové náklady.

V České republice je 6 254 obcí z toho 4 972 tvoří obce s méně než 1 000 obyvateli. Pouze 1 282 obcí má počet obyvatel 1 000 a více. V těchto obcích však žije 93% obyvatel ČR, které ročně vyprodukují 1 285 000 tun bioodpadů, které se ukládájí na skládky se směsným komunálním odpadem. V obcích do 1 000 obyvatel je to pouze 92 000 tun. Z tohoto pohledu je povinné zavádění odděleného sběru bioodpadů u obcí pod 1 000 obyvatel nevýznamné.

Benchmarking obcí je realizován v rámci osvětového projektu Kompostuj.cz, nad kterým převzal záštitu Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, člen rady Pardubického kraje Václav Kroutil, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Pavlas, hejtmanka ústeckého kraje Jana Vaňhová, hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

V Praze dne 21. 9. 2012

Tomáš Hodek, tel: 733 511 005
tomas.hodek(at)ekodomov.cz  

 
Související soubory (dokumenty, fotografie):
TZ_21092012_oddeleny_sber_bio_uzitecny_nekde_zbytecny.doc427 K
TZ_21092012_oddeleny_sber_bio_uzitecny_nekde_zbytecny.pdf210 K
 
Pro média Detail zprávy