Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

07.08.2012  |  Autor: Tomáš Hodek

Nemáte na opravu silnic? Začněte kompostovat!

Nádoba na bioodpad, Kroměříž, foto: Tomáš Hodek

Nádoba na bioodpad, Kroměříž, foto: Tomáš Hodek

Desítky obcí po celé ČR, které začaly s tříděním bioodpadu získávají úspory, které přináší nižší cena zpracování bioodpadu proti skládkování nebo spalování. Uspořené prostředky pak mohou investovat do dalšího vybavení, na osvětu, nebo třeba na opravu silnic. Jak je to možné?
 

„Zpracování bioodpadu v kompostárnách nebo v bioplynových stanicích je přibližně o 50% levnější než uložení na skládku nebo spalování. Při optimálně nastaveném systému svozu se náklady nezvedají, ale naopak dochází k jejich snižování například kratší dojezdovou vzdáleností na místní kompostárnu“, říká Tomáš Hodek, koordinátor projektu Kompostuj.cz a dodává: „S optimalizací systému by měl obcím pomoci srovnávací benchmarking, který je k dispozici na www.kompostuj.cz/zapojte-se/. Kraje projektu vyjadřují podporu. Záštitu doposud převzali hejtmani Moravskoslezského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Projekt kompostuj.cz je realizován pod záštitou Ministra životního prostředí Tomáše Chalupy.

Miliardu korun pro zkvalitnění nakládání s odpady a bioodpady vyčlenil Státní fond životního prostředí v rámci OPŽP prioritní osy 4.1. Do 20. září 2012 mohou obce nebo podnikatelé podávat žádosti o dotaci na systémy svozu a separace bioodpadů, výstavbu kompostáren a bioplynových stanic nebo nákup kompostérů. Tato výzva bude pravděpodobně poslední v programovacím období, které končí v roce 2013. Více na http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/finance-pro-bioodpad/.

Významných úspor se lze dosáhnout podporou domácího a komunitního kompostování, kdy občané bioodpady zpracovávají svépomocí. Obce mohou podpořit zájem o kompostování propagací soutěže MISS kompost. Zapojte se do soutěže MISS kompost na www.misskompost.cz a podpořte předcházení vzniku bioodpadů. Zúčastnit se mohou rovněž školy, firmy a instituce, které svůj odpovědný přístup potvrzují kompostováním bioodpadů v místě vzniku. Vyhrát můžete zateplený otočný kompostér Jora, koše a sáčky na sběr bioodpadů a další zajímavé ceny od sponzorů soutěže. „Bioodpad není odpad, to je cennost“, říká ředitel společnosti Countrylife Otakar Jiránek. Jeho slova potvrzují manželé Koukolovi, majitelé proutěného kompostovacího krasavce z MISS kompost 2011.

V Praze dne 7. 8. 2012
Tomáš Hodek, tel: 733 511 005
tomas.hodek(at)ekodomov.cz

Miss kompost 2011, kompost manželů Koukolových

Miss kompost 2011, kompost manželů Koukolových

 
 
Pro média Detail zprávy