Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

18.06.2012  |  Autor: Martin Timko

Městská část Prahy 4 věnovala vybraným ZŠ a MŠ celkem 23 zahradních kompostérů, kompostéry zakoupila akciová společnost Pražské služby

Kompostér ZŠ Jitřní

ZŠ Jitřní

Na podzim roku 2011 vznikla na úřadě MČ Prahy 4 zajímavá myšlenka uskutečnit soutěž v kompostování bioodpadu v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4. Paní Mgr. Eva Šimková to vzala do svých rukou a oslovila o.s. Ekodomov aby jí zpracoval dotazník pro MŠ a ZŠ. Na základě odevzdaného dotazníku, který EKODOMOV odeslal na školská zařízení Prahy 4, byl vyhodnocen stávající stav a nastavily se konkrétní potřeby k zajištění minimalizaci vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
 

Zájem o zapojení se do projektu projevilo celkem 23 MŠ a ZŠ. Realizace soutěže je pod záštitou Ing. Jiřího Bodenlose, zástupce starosty MČ Prahy 4, v jehož kompetenci je oblast životního prostředí. V průběhu jara 2012  Ekodomov dodal soutěžícím 12 kusů dvoukomorových dřevěných kompostérů a nainstaloval 13 tříkomorových kompostérů. Jedná se o výrobky občanského sdružení, které jsou pro montáž a demontáž jednoduché a rychlé. Kompostéry splňují principy ekodesignu, jsou vyrobeny z masivního dřeva a odpovídají produkci kuchyňského odpadu a tvorbu zeleně z celkové parcely školských zařízení. Navíc slouží i jako didaktická pomůcka pro děti, které se společně s vyučujícími budou podílet na plnění kompostovacích komor bioodpady, které vyprodukují ve škole nebo na školní zahradě.

Zástupci školských zařízení měli k projektu i jistou dávku nejistoty a překvapení. „Někdy v minulosti jsme Magistrát hlavního města Prahy požádali o kompostér, ale skončilo to do ztracena. Jeden z důvodů byl hygienický předpis, který zakazoval manipulaci s bioodpady a kompostem v areálu MŠ nebo ZŠ,“ vzpomíná paní ředitelka z jedné zapojené školy. „jsme tudíž mile překvapeni, že tentokrát z iniciativy úřadu se věci reálně pohly a to i ve velice krátkém čase.“ Proškolení od Ekodomova zajistila MČ Praha 4 na své náklady. Přeci jen třídění a manipulace s bioodpady vyžaduje jiné dovednosti a kázeň než separace komodit běžného odpadu. „Očekáváme pozitivní přínos pro děti, rodiče, konec konců i náš personál. Vytvořený kompost budeme používat jak pro venkovní hnojení, tak i interiérové do květináčů a truhlíků co máme na chodbách.“ dodává paní ředitelka.

Personál 14 zapojených školských zařízení ještě projde krátkým proškolením koncem května. Zároveň obdrží příručky k dodržování správné kompostovací praxe. Druhá skupina školských zařízení požádala o proškolení začátkem měsíce září. V listopadu 2012 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o nejlépe zkompostovatelné bioodpady, a to jak v rozložitelnosti, tak i objemu. Ti nejlepší budou oceněni moderními kompostéry ze Švédska. Tyto otočné a zateplené dvoukomorové kompostéry s objemem 125l, 270l a 400l se rozdají dle pořadí vyhodnocené soutěže. I tyto kompostéry zakoupila do soutěže akciová společnost Pražské služby.
„Kompostování bioodpadu je určitě nádherná ale velice náročná činnost a já si velice vážím MŠ a ZŠ, které  se rozhodly soutěž absolvovat“, řekl Ing. Jiří Bodenlos, zástupce starosty MČ Prahy. Zvláštní cenou pana místostarosty je  Netbook ASUS.

Sami jsme zvědaví, jak se soutěžící s bioodpady poperou a s jakými výsledky se budou za půl rok prezentovat.

Doufáme, že tento pilotní projekt nezůstane jenom na Praze 4, ale implementuje se do dalších městských částí. Školní kompostéry máte možnost vidět v reálném provedení na těchto školách:

MŠ Na Bučance, MŠ Matěchova, MŠ V Zápolí, MŠ Mezivrší, MŠ Kaplická, MŠ Jitřní, MŠ Na Zvoničce, ZŠ Nedvědovo náměstí, MŠ Plamínkové (odloučené pracoviště Kotorská), ZŠ a MŠ Sdružení (2 kompostéry), ZŠ Jílovská, MŠ Jílovská, ZŠ Na Chodovci, MŠ Na Chodovci, MŠ Trojlístek, MŠ Zahrádka, ZŠ Křesomyslova, MŠ Němčická, ZŠ s RVMPP Na Planině, ZŠ Jižní IV., ZŠ Filosofská (objekt Jitřní), MŠ K Podjezdu

Kontakt:
Martin Timko
martin.timko(at)ekodomov.cz 
+420 739 304 162

Kompostér ZŠ Na Chodovci

ZŠ Na Chodovci

Kompostér ZŠ Sdružení

ZŠ Sdružení

 
 
Pro média Detail zprávy