Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Podpořte nás

Myslíte si, že by každý měl vědět, proč bioodpad nemá končit na skládkách?
Chcete, aby se lidé dozvěděli o výhodách a možnostech kompostování bioodpadu?
Věříte, že je důležité vytvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí u dětí?

Pak máte důvod, proč podpořit právě nás – občanské sdružení Ekodomov.

Realizací osvětové kampaně Kompostuj.cz, vzděláváním dětí i dospělých či odbornou poradenskou činností v oblasti kompostování a péče o půdu se snažíme naplnit motto „Vracíme, co si bereme“ a přispívat tak k životnímu stylu založenému na sounáležitosti, vyváženosti a vzájemné prospěšnosti člověka a přírody.

Jak nás můžete podpořit?

„Finanční pomoc veřejného a soukromého sektoru i dobrovolnická práce významně podporují naplňování myšlenky zachování rovnováhy Vracíme, co si bereme. Každý, kdo chce podpořit tuto společnou ideu, si může najít vhodný způsob, jak to učinit. Jménem celého občanského sdružení Ekodomov za tuto podporu upřímně děkuji.“   Tomáš Hodek, předseda sdružení

Zaujala Vás naše činnost? Chcete ji podpořit nebo se jinak aktivně zapojit? Máte nápad, jak využít Váš kapitál pro naše spektrum činností? Neváhejte nás kontaktovat a nastavení vzájemné spolupráce bude dalším krokem společné komunikace.

 

° REKLAMNÍ BANNERY

Umístěte na své stránky reklamní banner kompostuj.cz. Bannery ke stažení najdete v sekci Zapojte se na stránce Materiály ke stažení.

 

° FINANČNÍ DARY

Vaše finanční dary nám pomohou realizovat konkrétní aktivity. O tom, jak se získanými penězi hospodaříme a na jaké aktivity je využíváme, najdete informace v aktuální Výroční zprávě.

Za Vaši finanční podporu Vám nabízíme:

 • poděkování formou dárku
 • prezentaci Vaší firmy
 • potvrzení o daru (darovací smlouvy)

Výše finančního daru závisí zcela na Vás, pokud si nevyberete z níže uvedených možností, můžete nás podpořit jinou částkou.

Nahoru

150,- Kč podpora kampaně KOMPOSTUJ.CZ

KOMPOSTUJ.CZ – Vracíme, co si bereme  je celonárodní kampaň na podporu třídění a zpracování bioodpadu nabízející informační programy pro veřejnost, obce, školy, farmáře a možnost sdílení informací z www.kompostuj.cz.
S poděkováním od nás získáte 5x samolepku kampaně, které vám zašleme poštou.

300,- Kč podpora kampaně KOMPOSTUJ.CZ

KOMPOSTUJ.CZ – Vracíme, co si bereme  je celonárodní kampaň na podporu třídění a zpracování bioodpadu nabízející informační programy pro veřejnost, obce, školy, farmáře a možnost sdílení informací z www.kompostuj.cz.
S poděkováním od nás získáte 10x samolepku kampaně, které vám zašleme poštou.

500,- Kč podpora kampaně KOMPOSTUJ.CZ

KOMPOSTUJ.CZ – Vracíme, co si bereme  je celonárodní kampaň na podporu třídění a zpracování bioodpadu nabízející informační programy pro veřejnost, obce, školy, farmáře a možnost sdílení informací z www.kompostuj.cz.
S poděkováním od nás získáte 3 kusy plakátů kampaně, které vám zašleme poštou.

700,- Kč podpora kampaně KOMPOSTUJ.CZ

KOMPOSTUJ.CZ – Vracíme, co si bereme  je celonárodní kampaň na podporu třídění a zpracování bioodpadu nabízející informační programy pro veřejnost, obce, školy, farmáře a možnost sdílení informací z www.kompostuj.cz.
S poděkováním od nás získáte tričko s designem naší kampaně.

1 000,- Kč podpora kampaně KOMPOSTUJ.CZ

KOMPOSTUJ.CZ – Vracíme, co si bereme  je celonárodní kampaň na podporu třídění a zpracování bioodpadu nabízející informační programy pro veřejnost, obce, školy, farmáře a možnost sdílení informací z www.kompostuj.cz.
S poděkováním od nás získáte 1 DVD s filmečky a spoty,které můžete použít pro prezentaci problematiky ve firmách, školách, při zájmových činnostech apod.

3 500,- Kč výukový program

Příprava a realizace výukových programů ve školách pomáhá pedagogům nabídnout žákům specializované znalosti a široké spektrum kvalitních pomůcek. Programy se realizují především na základních školách, připraveny jsou programy také pro mateřské a střední školy. Částka podpory odpovídá průměrné ceně za přípravu a realizaci jednoho výukového programu.Každý podpořený výukový program vytváří prostředky pro přípravu nových, zkvalitňování a inovaci probíhajících výukových programů.
Sponzor bude prezentován textovou informací v nabídce programů. V případě podpory 10 ti a více programů bude sponzor prezentován logem na webových stránkách ekovýchovy po dobu souvisejícího školního roku a textovou informací v nabídce programů. V případě vyšší podpory související s přípravou konkrétního vzdělávacího programu, bude sponzor navíc uveden logem na metodických materiálech a pracovních listech k programu.

4 000,- Kč měsíc kompostovací poradny

Organizacím i veřejnosti poskytujeme bezplatné poradenství pro problematiku třídění, sběr bioodpadů a kompostování. Součástí jsou i konzultace k získávání dotací na nákup techniky a vybavení pro kompostování. Prostředky poslouží na spolufinancování provozu komunikační techniky pro realizaci poradenství a personální náklady.
Logo sponzora kompostovací poradny bude zveřejněno na webových stránkách poradny minimálně po dobu jednoho měsíce.

5 000,- Kč měsíc koordinátora dobrovolníků Mistr nulového odpadu

Mistři nulového odpaduEkodomov spolupracuje s dobrovolnými spolupracovníky, kteří organizují komunitní kompostování v bytových domech v městech a obcích v různých částech České republiky. Příspěvek bude použit na personální náklady pro tvorbu odborného zázemí a na materiální vybavení.
Logo sponzora bude zveřejněno minimálně po dobu jednoho měsíce na webových stránkách věnovaných dobrovolnictví a komunitnímu kompostování.

7 500,- Kč měsíc publicity projektu

Řešená problematika zahrnuje široký okruh témat, který je nutné průběžně sledovat a reagovat na aktuální vývoj. Veřejnost pak má možnost získat relevantní odborně správné informace prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků a webových stránek kompostuj.cz. Prostředky poslouží k monitoringu médií a přípravě článků a tiskových zpráv.
Sponzor může být prezentován logem po dobu jednoho měsíce na hlavní stránce www.kompostuj.cz

10 000,- Kč sponzor filmového reportážního klipu

Audiovizuální prezentace je moderní způsob komunikace problému. Díky internetu je snadná a rychlá. Příspěvek slouží na spolufinancování produkčních nákladů - natočení, střih, mix zvuku a finalizaci pro odbavení na internet – webové stránky kompostuj.cz a YouTube.
Sponzor může být na začátku dokumentu prezentován logem s oznámením „sponzor klipu“.

15 000,- Kč sponzor MISS KOMPOST

Staňte se jedním ze sponzorů soutěže kompostů MISS KOMPOST, která ukazuje, že třídit bioodpad a kompostovat je normální a navíc to může být i zábavné. Účastníci soutěže přinášejí inspiraci jak si s kompostováním poradit v bytech, na dvorech na zahradách i ve školách.
Sponzor může být prezentován logem na stránce věnované soutěži Miss kompost, po dobu jednoho roku a při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže MISS KOMPOST v rámci sponzorovaného roku. Soutěž lze podpořit i věcným plněním (odměny pro soutěžící) za individuálních podmínek.

20 000,- Kč sponzor osvětového dne na náměstí, ve škole...

Speciálně upravené mobilní pódium s osvětově divadelním programem „Vivat Kompostela“ díky specifickému vzhledu a ozvučení upoutá pozornost každého. Zábavnou a interaktivní formou představí malým i velkým divákům, že třídit bioodpad a kompostovat se vyplatí. Součástí je velkoplošná projekce osvětových dokumentů, které se zabývají souvisejícími tématy jako je zpracování a využití bioodpadů, degradace půdy a půdní eroze, ekologické zemědělství, funkce a význam půdy v životním prostředí. Odborný personál poskytne v místě konzultace a odpovědi na dotazy.
Sponzor dne může mezi osvětovými bloky využít pódium a jeho audiovizuální techniku pro vlastní firemní prezentaci. V případě hromadné podpory více akcí bude prezentace sponzora dojednána individuálně.

180 000,- Kč sponzor projektu "Bioodpad není odpad" ve vybrané škole

Cílem projektu je zvýšit informovanost studentů středních a základních škol o ekologicky odpovědném nakládání s bioodpady a podpořit separaci tohoto druhu odpadu v daných školách. Záměrem projektu je, aby se studenti ve výuce nejenom seznámili s odpovědným nakládáním s bioodpady, ale aby měli zároveň možnost realizovat praktické kroky vedoucí ke snížení jejich množství. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se studenti ve škole pouze učí, ale stává se praktickým nástrojem rozvoje jejich klíčových kompetencí.
V rámci projektu budou ve vybrané škole realizovány tyto aktivity: výukové programy "Kde je kompost, tam to žije" pro žáky, proškolení pedagogů v rámci akreditovaného semináře, vzdělávací divadelní představení Vivat Kompostela, nastavení optimálního systému odděleného sběru bioopadů a kompostování včetně pořízení potřebného vybavení (koše, kompostéry atd.), didaktických a odborných materiálů a praktických pomůcek (lupokelímky, vermikompostér, mikroskopy atd.) pro začlenění tématu do výuky.
Sponzor projektu bude prezentován na všech informačních materiálech připravených pro realizaci projektu, ve škole a podle možností na pomůckách dodávaných v rámci projektu do školy.

Nahoru

 

° MATERIÁLNÍ DARY

Činnnost našeho občanského sdružení můžete podpořit věnováním věcného daru.

Ekodomov pro svojí osvětovou činnost aktuálně potřebuje:

 • Dodávkový automobil se sedadly minimálně pro 5 osob a nákladním prostorem a s tažným zařízením pro bržděný přívěs o hmotnosti 1,5 tuny (v současné době je automobil pronajímán – není možné jej upravit pro potřeby kampaně)
 • Interaktivní tabuli pro instalaci do mobilního osvětového pódia
 • Vysavač
 • Mobilní telefony
 • Stolní počítače s operačním systémem, monitorem, klávesnicí a myší
 • Plošinová váha kompaktní
 • Jiný materiální dar – individuální podpora
  Chcete podpořit naše sdružení jiným věcným darem? Prosím kontaktujte nás.

Nahoru

 

° DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Rádi aktivně pomáháte? Chcete získat zkušenosti s prací v neziskové organizaci usilující o výchovu veřejnosti v oblasti ekologie? Máte čas a chuť zapojit se do našich aktivit?

Můžete balit balíky či oslovovat firmy. Instalovat komunitní kompostéry nebo psát grantové žádosti. Záleží na vašem času, chuti a možnostech.

Dejte nám o sobě vědět a my vám rádi umožníme prosadit se během našich aktivit.

Nahoru

 

° ROK JINAK

Jste odborníkem ve své oblasti (např. PR, fundraising) a láká Vás práce v neziskovém sektoru na plný úvazek?

Nadace Vodafone v rámci grantového programu Rok jinak umožňuje vybraným kandidátům strávit až jeden rok prací pro neziskovku, kterou si sami vyberou, za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu, ve výši jejich dosavadní výplaty.

Kontaktujte nás a prožijte s námi Rok jinak!

Nahoru

 

° NÁKUP V E-SHOPU EKODOMOVA

Chcete si pořídit kompostér? Sháníte knihu o zdravé zahradě? Hledáte zajímavý dárek pro Vaše děti? Vyberte si v našem e-shopu a spojte příjemné s užitečným. Každým nákupem v našem e-shopu totiž přispíváte i na činnost Ekodomova.

Nahoru

 

Darovací smlouvy

Pokud splníte zákonné podmínky § 20 odst.8, zákona 586/92 Sb Zákon o dani z příjmů (ZDP), získáte tím zároveň možnost si o tuto částku snížit vlastní daňový základ za účetní období, ve kterém byl dar poskytnut.

Dar může poskytnout právnická i fyzická osoba, příjemcem daru je Ekodomov, o.s. Jedná se o nevládní neziskovou ekologickou organizaci, právnickou osobu se sídlem v ČR splňující zákonné podmínky pro příjem daru. Aby dar mohl být odečitatelnou položkou od základu daně, musí být darovací smlouva písemná (níže viz vzory darovacích smluv).

Limity pro uplatnění darů u fyzických osob:

 • Minimální uplatnitelná výše daru: 1000 Kč
 • Maximální uplatnitelná výše daru: 10% ze základu daně
 • Dar který bude větší než 10% ze základu daně si můžete uplatnit pouze do výše 10% vašeho základu daně před odečtením odečitatelných položek.

Limity pro uplatnění darů u právnických osob:

 • Minimální uplatnitelná výše daru: 2000 Kč
 • Maximální uplatnitelná výše daru: 5% ze základu daně
 • Dar který bude větší než 5% ze základu daně si můžete uplatnit pouze do výše 5% vašeho základu daně před odečtením odečitatelných položek.

Ke každému daru bude uzavřena darovací smlouva, která je pro vás dokladem o uskutečnění daru.

Dary mohou být:

Nahoru

Podpořte nás