Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

O nás

Rozvíjíme svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci. Vracíme, co si bereme - víme jak, víme proč.

Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin. V Dětském klubu Šárynka a v ekologických kroužcích Malý průzkumník přírody zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy nejen o bioodpadech a kompostování. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích.

Aktivity Ekodomova byly podpořeny grantovými prostředky z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR, finančních mechanismů EHP a Norska, Ústeckého a Středočeského kraje, hl. m. Prahy a od individuálních dárců. Spolufinancování svých projektů zajišťuje Ekodomov ziskem z prodeje zboží v e-shopu Ekonákup. Významným komerčním partnerem Ekodomova je společnost HBABio, která se zabývá prodejem výrobků pro recyklaci bioodpadu a činnost občanského sdružení dlouhodobě podporuje.

Kdo jsme

Kompostujete? - Ekodomov v pořadu České televize Občanské noviny

 

 

Kompostujete?

Ekodomov v pořadu České televize Občanské noviny

Videoarchiv České televize, 10. 5. 2015, délka 8 min

(otevře se v novém okně)

 

Historie v obrazech

Stanovy

Ekodomov je občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 26.5.2004 pod. č. j. VS/1-1/57491/04-2 a bylo mu přiděleno IČ 26664488. Ekodomov je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 14737.

Živnostenské listy

Ekodomov je dobrovolným čtvrtletním plátcem DPH:

Podmínky ochrany osobních údajů

 
Záverečné zprávy z projektů

ZZ_MHMP_EVP_2017_2018.pdf

Závěrěčná zpráva projektu MHMP 2017/2018

1.5 MB

O nás