Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kontakt

Koordinátor
Malý průzkumník přírody

Kamila Valentová
komunikace s rodiči a školami
kamila.valentova(at)ekodomov.cz
792 300 667

Marie Černá
péče o lektory
marie.cerna(at)ekodomov.cz

Reference rodičů

"Dceru jsem na kroužek přihlásila, protože bych ráda rozvíjela její vztah k přírodě. Právě to oceňuji u vašeho kroužku. Snaží se děti hravou formou s přírodou seznamovat a přirozeně tak podporovat jejich vztah k přírodě."
(maminka dítěte ze ZŠ Antonína Čermáka)

"Přínos kroužku vidím v tom, že děti získávají mnoho informací o přírodě a životním prostředí, které mnohdy rodiče neznají a mladá generace tím získává vztah k přírodě a zodpovědnost za své chování vůči přírodě."
(maminka dítěte ze ZŠ Velké Přílepy)

"Určitě v pochopení důležitosti přírody pro nás lidi. Získání více informací, které můžou děti dál využít ve škole. A v neposlední řadě je fajn, že jsou venku a že se po sezení ve škole protáhnou a ještě se něco nenásilnou formou přiučí."
(maminka dítěte ze ZŠ Antonína Čermáka)

"Velice si vážím Vaší práce a oceňuji, že v dnešní době plné elektroniky a sezení u počítačů, 'vytáhnete děti ven, na vzduch' a zprostředkováváte jim reálný kontakt s přírodou. Zábavnou formou je seznamujete se základními fyzikálními pokusy a vyrábíte užitečné věci."
(maminka dítěte ze ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad)

"Kroužek považuji jako rodič za opravdový "luxus" - lektor je na každou lekci připravený, komunikuje s rodiči (po každé lekci posílá informace), skupina dětí je malá. Je skvělé, že děti jsou pokaždé venku. Obecně učení v přírodě mi dává velký smysl a líbila by se mi širší spolupráce školy s vaší organizací. Doufám, že kroužek bude pokračovat i v dalším pololetí a přihlásí se na něj dost dětí k jeho otevření, sama jej určitě všem doporučím."
(maminka dítěte ze ZŠ Nebušice)

"Je to super, děti jsou venku, naučí se spoustu zajímavých věcí o přírodě a o zvířatech, mohou lézt na stromy, dcera je nadšená :-). Líbí se mi notýsek, kam si mohou zaznamenávat různé poznatky."
(maminka dítěte ze ZŠ Dolní Chabry)

"Líbí se mi, že děti v dnešním světě obrazovek zůstávají v kontaktu s přírodou a vytváří si k ní vztah lásky, zájmu a zvědavosti."
(maminka dítěte ze ZŠ Korunovační)