Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Přihláška na letní tábor

Letní prázdniny 2019

Přihláška na letní příměstský tábor Malého průzkumníka přírody

Obecné informace
Informace a kontakt

V případě, že přihlašujete sourozence, vyplňte, prosím, pro každého přihlášku zvlášť. Děkujeme za pochopení.

Calendar
Výběr místa a termínu

Chodí nebo chodilo dítě na kroužek Malého průzkumníka přírody? *


Důležité informace o dítěti

Máte zájem o stravu: *

Má Vaše dítě nějaká zdravotní omezení, která by se během tábora mohla projevit (např. epilepsie, alergie...)? *

Pokud vaše dítě trpí potravinovou alergií, obdržíte týden před táborem na e-mail formulář pro dovozovou společnost, který bude nutné poslat obratem oskenovaný vyplněný
Souhlas se zveřejňováním fotografií

Vážení rodiče,

fotografie zobrazující jednu nebo více identifikovatelných osob je jak osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o citlivý údaj dle § 4 písm. b) tohoto zákona), tak předmětem ochrany osobnosti upravené občanským zákoníkem v § 11 a následující. Způsob nakládání s fotografiemi dále upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Z těchto předpisů vyplývá, že pořízení a použití (resp. "zpracování" v terminologii zákona č. 101/2000 Sb.) fotografie podléhá souhlasu fyzické osoby, resp. v případě nezletilých žáků souhlasu jejich zákonných zástupců.

Souhlas nemusí být dáván ke každé fotografii, postačí vyjádření zákonného zástupce dítěte k informaci o pořizování fotografií a o tom, jakým způsobem bude s fotografiemi nakládáno.

Pořizujeme fotografie a videozáznamy z pořádaných aktivit a průběhu tábora. Fotografie, kterými Ekodomov prezentuje svou činnost, zveřejňuje nejčastěji na svých webových stránkách, výjimečně na Facebooku Malého průzkumníka přírody. Obrazové materiály budou využity pro účely Ekodomova v souladu se zákonem.

Zaškrtnutím níže "Ano" v níže uvedém políčku udělujete k tomu souhlas.
Fotky budeme umisťovat na náš web do fotogalerie Malého průzkumníka.
V případě, že bychom chtěli využít fotku na propagační materiály, zvlášť bychom Vás kontaktovali.

Souhlasím s focením své/ho dcery/syna pro účely tábora. *

Odeslání formuláře

Mám zájem dostávat informace a novinky z Ekodomova *

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním. Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem seznámena s cenou letního příměstského tábora, podmínkami platby a storno podmínkami, které jsou uvedeny na stránce s informacemi ohledně letního příměstského tábora Malého průzkumníka přírody.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), udělujete vyplněním formuláře souhlas, aby Ekodomov, z. s. shromažďoval, uchovával a dále zpracovával Vaše osobní údaje a též osobní a citlivé údaje Vašeho dítěte pouze a za účelem jeho přihlášení a pobytu na letním příměstském táboře.

Odpovědi jsou uloženy v digitální formě do elektronické databáze. Údaje zpracovává koordinátor Letních příměstských táborů. Dává průvodcům jednotlivých turnusů jen ty údaje, které jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz a chod konkrétního letního příměstského tábora (jména dětí, kontakt na rodiče, informaci o zdravotních omezeních).

CAPTCHA image for SPAM prevention Nemůžete-li kód přečíst,
klikněte zde.

06.06.2020 11:06