Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Lektorský tým

Environmentální výukové programy, divadla a kroužky Malého průzkumníka přírody pro vás připravuje a realizuje odborný lektorský tým Ekodomova. Kolektiv lektorů prochází kontinuálně odbornými školeními jak na pedagogické tak na odborné bázi. Všichni lektoři mají znalosti z oboru odpadového hospodářství, ekologie a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

 

Mgr. Klára Ondříčková

Klára Ondříčková

Koordinátorka EVP, školních vzdělávacích divadel a aktivit

Pochází z pražské Malé Strany. Je absolventskou botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se poslední roky studia zabývala hlavně jeřáby. Od narození jí provází skauting, díky kterému trávila mnoho času mimo Prahu uprostřed lesů, luk a hor. Skauting jí také dovedl k práci s dětmi, vedení lidí, vzdělávání a lektorování. V Ekodomově má na starost ekologické výukové programy a všechno, co se kolem nich točí. Dál se taky trochu stará o lektory a spolupracuje na přípravě i realizaci školení. Moc ráda peče, vaří a podporuje různé týmy dobrovolníků v Junáku.

Kontakt: klara.ondrickova(at)ekodomov.cz, tel.: 733 511 005

 

Mgr. Radek Lüftner

Radek Lüftner

Koordinátor kroužků Malý průzkumník přírody

Pochází z maličké vesnice Oleško v Ústeckém kraji. Jeho zájem o vše živé a pohyblivé ho dovedl až k absolvování oboru hydrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Ekodomově vykonává funkci koordinátora projektu Malý průzkumník přírody. Našel tady zálibu v propojení administrativní práce z kanceláře s terénní prací venku s malými průzkumníky neboť právě v práci s dětmi spatřuje velký smysl. Ve svém zbývajícím volném čase kombinuje zdánlivě neslučitelné záliby. Vede soubor scénického tance, hraje amatérské divadlo, jezdí na kolečkových bruslích, fotografuje, rybaří a trápí své uši poslechem metalové hudby.

Kontakt: radek.luftner(at)ekodomov.cz, tel.: 739 408 921

 

Tereza Zelenková

Tereza Zelenková

Koordinátorka ekologických exkurzí pro školy
Lektorka kroužků Malý průzkumník přírody
Lektorka výukových programů

Pochází z malé vesnice nedaleko Kladna ve Středočeském kraji. Má velice kladný vztah k přírodě, protože na ni měl značný vliv děda myslivec. Mezi její zájmy patří tanec a myslivost. Nyní studuje fakultu lesnickou a dřevařskou na České zemědělské univerzitě, jelikož by chtěla, aby se její budoucí povolání odehrávalo v přírodě. V Ekodomově je koordinátorkou ekologických exkurzí pro školy a lektorkou kroužku Malý průzkumník přírody. Tato činnost ji velice nabíjí, jelikož ráda pracuje s dětmi. Mimo činnost v Ekodomově vyučuje také tanec.

Kontakt: tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz, tel.: 792 310 994

 

Ing. Eva Mašková

Eva Mašková

Školitel lektorů Ekodomova

Pochází z jednoznačně nejhezčího města severních Čech, Děčína. Vystudovala SOŠ Schola Humanitas pro ochranu a obnovu životního prostředí a Českou zemědělskou univerzitu obor Ochrana přírody. Environmentální výchově se věnuje již řadu let. Práce s dětmi je jí stálou a životní inspirací. V Ekodomově se věnovala v letech 2013/2016 tvorbě a lektorování výukových programů a koordinaci a lektorování kroužku Malý průzkumník přírody. V současné době pro Ekodomov pracuje externě jako školitel lektorů.

Kontakt: eva.maskova(at)ekodomov.cz, tel.: 775 974 490

 

Veronika Palkovičová

Veronika Palkovičová

Lektorka Ekodomova

Pochází z východních Čech, jejím rodištěm je Jaroměř, město na soutoku tří řek. Své dětství i rané mládí prožila v oddíle mladých ochránců přírody, který výrazně formoval její vztah k přírodě. I později se podílela a doposud podílí na praktické ochraně přírody v podobě péče o některá cenná území, opět pod záštitou ČSOP. Výběr studia Aplikované ekologie na České zemědělské univerzitě tak není náhodný, momentálně ještě studuje magisterský stupeň oboru Ochrana přírody a pedagogické minimum. V Ekodomově je na pozici lektorky Malého průzkumníka přírody i environmentálních výukových programů. Mezi její zájmy patří smyslové prožívání přírody, hraní si s dětmi, rukodělné práce, čtení, čaj…

 

Anežka Prosecká

Anežka Prosecká

Koordinátorka příměstských táborů Malého průzkumníka přírody

Vyrůstala mezi kopci Vysočiny, na maloměstě, především však na tátově zahrádce nebo statku prarodičů. Přírodě a péči o ni tedy vždy byla na blízku tak nějak mimoděk a až po výletu z hnízda zjistila, jaká v tom souladu s přírodou může existovat fascinace nebo dokonce nedostatečnost ať už vědomostí nebo možností. Do velké Prahy ji zavedla přírodovědná studia okolo člověka a medicíny. Ovšem pedagogické a tvořivé touhy nakonec převážily a zavedly ji nejen do Ekodomova, ale také k momentálnímu studiu autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. V neposlední řadě jí je velkým pracovním i životním útočištěm jedna konkrétní pražská čajovna.