Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kontakt

Koordinátor
Malý průzkumník přírody

Kamila Valentová
komunikace s rodiči a školami
kamila.valentova(at)ekodomov.cz
792 300 667

Marie Černá
péče o lektory
marie.cerna(at)ekodomov.cz

Lektorský tým

Environmentální výukové programy, divadla a družiny Malého průzkumníka přírody pro vás připravuje a realizuje odborný lektorský tým Ekodomova. Kolektiv lektorů prochází kontinuálně odbornými školeními jak na pedagogické tak na odborné bázi. Všichni lektoři mají znalosti z oboru odpadového hospodářství, ekologie a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

 

Veronika Palkovičová

Veronika Palkovičová

Lektorka Ekodomova

Pochází z východních Čech, jejím rodištěm je Jaroměř, město na soutoku tří řek. Své dětství i rané mládí prožila v oddíle mladých ochránců přírody, který výrazně formoval její vztah k přírodě. I později se podílela a doposud podílí na praktické ochraně přírody v podobě péče o některá cenná území, opět pod záštitou ČSOP. Výběr studia Aplikované ekologie na České zemědělské univerzitě tak není náhodný, momentálně ještě studuje magisterský stupeň oboru Ochrana přírody a pedagogické minimum. V Ekodomově je na pozici lektorky Malého průzkumníka přírody i environmentálních výukových programů. Mezi její zájmy patří smyslové prožívání přírody, hraní si s dětmi, rukodělné práce, čtení, čaj…

 

Marie Černá

Veronika Palkovičová

Koordinátorka kroužků - péče o lektory

Koordinátorka kroužku Malý průzkumník přírody pochází z Prahy a díky rodičům a prarodičům má již od dětství silný vztah k přírodě. Také to jí vedlo přihlásit se na Českou zemědělskou univerzitu a vybrat si obor s přírodovědným zaměřením – ekologii. V současné době se zabývá studiem ochrany přírody, zejména mokřadů, které jí učarovaly svou rozmanitostí. Pro Ekodomov začala pracovat jako lektorka kroužků a environmentálních aktivit v roce 2018. Již v počátcích lektorování se zajímala o přírodní pedagogiku a tvorbu programů, neboť v popularizaci vědy vidí velký smysl. Ve volných chvílích se obohacuje novými nápady a znalostmi na seminářích a workshopech zaměřených na environmentální vzdělání, výchovu a osvětu. Baví jí pořádat výpravy po Česku nebo cestovat ve světě a poznávat tak rozmanitý kulturní a přírodní život. Terénní výpravy jí dávají výborný základ pro orientaci v přírodě a z toho těží právě jako koordinátorka a lektorka Malého průzkumníka přírody.

 

Kamila Valentová

Veronika Palkovičová

Lektorka a koordinátorka kroužku Malý průzkumník přírody

Pochází z Polska, doposud však žila hlavně v Praze. Od malička má velmi silný vztah k přírodě a velmi ráda svůj volný čas tráví pobytem v přírodě. Z tohoto důvodu se také rozhodla studovat Ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V nejbližší době bude obhajovat svou diplomovou práci týkající se ochranářské genetiky vlka obecného ve střední Evropě. V práci s dětmi a vzdělávání společnosti vidí velký smysl, jenž může vést ke změně k lepšímu. Kromě environmentální výchovy se taktéž zajímá o scénický tanec, kterému se věnuje od útlého věku.

 

09.10.2020 20:39