Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kontakt

Koordinátor
Malý průzkumník přírody

Kamila Valentová
komunikace s rodiči a školami
kamila.valentova(at)ekodomov.cz
792 300 667

Marie Černá
péče o lektory
marie.cerna(at)ekodomov.cz

Malý průzkumník přírody

 
Malý průzkumník přírody

Co to je?

Projekt Malý průzkumník přírody (dále jen MPP) je kroužek s badatelskými aktivitami pro první stupeň základních škol. Cílem projektu MPP je poskytovat školám dlouhodobou a systematickou podporu pro vytváření venkovních kroužků s badatelskými činnostmi. Jedná se tak především o školení pracovníků škol a dodání know-how pro realizaci jednotlivých badatelských lekcí. V případě, že pro školy není reálné zajistit venkovní kroužek MPP vlastními pedagogickými pracovníky, Ekodomov pro tento účel školí vlastní lektory, kteří mohou do škol docházet. MPP se realizuje se skupinkou o maximálním počtu 8 žáků a klade tedy zvýšené nároky na personální obsazení. Aby školám nerostly náklady na zajištění MPP, je projekt navržen jako výběrová aktivita, u které Ekodomov poskytuje školám kompletní správu kroužku včetně komunikace s rodiči a technického a ekonomického zajištění. Na základě individuální dohody se školou lze rovněž zajistit MPP jako celoškolní venkovní kroužek pro všechny žáky při současné odborné přípravě pracovníků ve družinách a odpovídajícím personálním obsazení.  Zásadním rozdílem mezi tradičním pojetím kroužků a MPP je systémová podpora škol a jejich pedagogických pracovníků v přenášení poznatků a výsledků práce se žáky účastnícími se MPP do běžné výuky. Pedagog tak pro svůj výklad získává podporu týmu malých průzkumníků přírody, kteří se v rámci výuky mohou podělit se spolužáky o své objevy a poznatky. Dochází tak k užšímu propojení teoretické výuky s praxí. MPP nově rozšiřuje svoji badatelskou činnost na zkoumání a realizaci adaptačních a mitigačních opatření v místě školy v souvislosti se současnou změnou klimatu. MPP tak vedle rozvoje badatelských dovedností a zlepšování vztahu k životnímu prostředí má rovněž potenciál přispět k realizaci místních opatření brzdících dopady klimatické změny.

MPP je tematicky rozdělen podle fenologie roku, a proto na sebe lekce volně navazují. Příroda za školou, rádi ji nazýváme „divočinou“, se stává každým týdnem naší učebnou. Na MPP využíváme všechny smysly – zrak, čich, sluch,  hmat i chuť, které nám pomáhají k tomu, abychom mohli společně  prožívat a bádat nad malými dobrodružstvími tzv. „microadventures“. Jako badatelé pracujeme především s přírodninami, které najdeme v okolí, ale používáme i pomůcky jako lupokelímky, určovací klíče a vybavení vhodné k jednotlivým tematickým hodinám např. entomologické pinzety a pravítka, buzoly, UV světla a nedílnou součástí naší výbavy je i zápisník, do kterého si průzkumníci zapisují poznatky a zajímavosti. Výhodou je, že se k zápiskům můžeme v průběhu roku vracet a reflektovat tím získané znalosti. Lekce jsou připravené tak, aby posilovaly senzitivitu a výzkumné dovednosti při poznávání přírodních zákonitostí. Navíc jsou zprostředkovány přímým kontaktem a prožitkem.

Při tvorbě programů se inspirujeme jak domácími, tak světovými metodikami na základě, kterých pro naše malé dobrodruhy připravujeme lekce, které upevňují znalostní, dovednostní i postojové cíle. Leckde jsou lekce šité i na míru, podle toho, co si průzkumníci přejí zkoumat. Klíčové aktivity jsou prokládané doplňkovými hrami, při kterých se zaměřujeme jak na individuální, tak skupinovou spolupráci.

Kdo se může přihlásit?

MPP je určen žákům prvního stupně základní školy. Pro prvňáčky a obecně nové zájemce o MPP je určena úroveň MPP – začátečník. Žákům, kteří již tuto úroveň absolvovali, je určena úroveň MPP – pokročilý 1. Pro nejostřílenější průzkumníky, kteří mají za sebou již dva roky MPP, otevíráme na vybraných školách úroveň MPP – pokročilý 2.

PŘIHLÁŠKA pro školní rok 2020/2021

Jak MPP probíhá?

 • scházíme se jednou týdně,
 • délka lekce je 90 minut,
 • první pololetí školního roku začínáme v říjnu, druhé v únoru,
 • za jedno pololetí stihneme přibližně 15 lekcí (rovněž závisí na harmonogramu konkrétní školy),
 • cena za jedno pololetí je 1890 Kč,
 • podklady k placení bankovním převodem naleznete v automatické e-mailové odpovědi na Vaši přihlášku,
 • lektoři si přebírají žáky ve školní družině, po skončení lekce je sem opět vrací,
 • na jednoho lektora je ve skupince maximálně 8 dětí,
 • prohlédnout si můžete fotografie z MPP zde

 

Kdo kroužek vede?

Naši lektoři jsou proškoleni a certifikováni v badatelském učení, zážitkové pedagogice, partnerském přístupu při vedení dětí, speciální pedagogice, první pomoci a odborném vedení kroužku Malý průzkumník přírody.

Na kterých školách je kroužek otevřen?

této tabulce uvádíme prozatím domluvené školy a jednotlivé skupinky kroužku, kam je možné se hlásit. S některými školami stále jednáme o termínu, kdy bude kroužek probíhat. Prosíme tedy o strpení.

Platební podmínky

Po vyplnění přihlášky Vám bude zaslán automatický e-mail s pokyny k platbě. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, organizátor je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem. Zrušení účasti na kroužku, kurzu ze strany účastníka

Pokud přihlášený zruší svou účast na kroužku, je nutné informovat organizátory prostřednictvím e-mailu na adrese mpp(at)ekodomov.cz.

K vrácení účastnického poplatku při zrušení docházky na předplacené lekce pololetí kroužku dojde pouze v následujících případech:

 • více než 14 dní před zahájením kroužku činí výše vrácené částky 100% z původní ceny pololetí kroužku
 • 14 dní až 1 den před zahájením kroužku činí výše vrácené částky 80% z původní ceny pololetí kroužku*

*současná situace (Covid)

Pokud ze strany organizátora kroužek v prozatimní online formě probíhá (většinový souhlas rodičů), avšak o tuto formu přece jen nemáte zájem:

 • můžete zaplacenou částku využít jako předplacený poukaz na outdoorové lekce, jakmile je bude možné opět realizovat
 • Pokud o poukaz nebudete mít zájem, bude Vám nazpět zasláno:
 • neúčast na žádné lekci (online či outdoor) - 80% z původní ceny za pololetí kroužku
 • účast pouze na 1 lekci - 75 % z původní ceny za pololetí kroužku

Dojde-li ke zrušení kroužku ze strany organizátora (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody) a to i v případě nenaplnění kapacity kroužku:

 1. účastník může navštívit kroužek v náhradním termínu, který stanoví organizátor, nebo
 2. účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl kroužek uhrazen

Neúčast na lekci kroužku se nenahrazuje a není důvodem k vrácení části poplatku za kroužek.

Pokud se účastník nemůže kroužku zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu organizátor musí odsouhlasit a je akceptovatelná i v průběhu kroužku. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.

 

Projekt finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 6, Praha 3 a Středočeský kraj.

04.03.2021 15:41