Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kde nás najdete

DKŠ a LMŠ
Šárynka (pozemek s jurtami)
V Šáreckém údolí
(cca 300m od kanceláře)

Sídlo DKŠ a LMŠ
Ekodomov, z. s. (kancelář)
V Podbabě 29b
Praha 6 - Dejvice

Jak se k nám dostanete ...

Kontakt:
Lucie Petrová
Vedoucí Dětského klubu Šárynka
tel.: 734 406 003
lucie.petrova(at)ekodomov.cz

Zřizovatel: Ekodomov, z. s.

Jana Valentinová
Ředitelka LMŠ Šárynka
tel.: 739 403 049
lms(at)ekodomov.cz

Tomáš Hodek
Zakladatel a ředitel ústavu
LMŠ Šárynka z. ú.
tel.: 603 425 958

Čím se liší LMŠ a LK?

Lesní mateřská škola (LMŠ)

Zřizovateli LMŠ jsou zpravidla neziskové organizace (např. zapsané spolky), stále častěji ale zakládají LMŠ také obce. V obecních LMŠ bývá školkovné ve stejné výši jako ve státní “kamenné” MŠ a provoz školky je pak dotován z rozpočtu obce. Ostatní LMŠ svůj provoz dofinancovávají většinou ze školkovného od rodičů. LMŠ je legitimním poskytovatelem vzdělávání, je definována a chráněna konkrétními právními předpisy a je jasně uchopitelná pro úřady. Pravidly je současně limitována. Je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, takže dostává finanční příspěvky od státu a děti v ní mohou absolvovat povinný rok předškolní docházky. Registrace ve školském rejstříku znamená administrativní zátěž, povinnost mít ředitele se zákonem danou kvalifikací, poskytovat pedagogickým pracovníkům šest týdnů dovolené a další povinnosti, se kterými jsou spojené vyšší náklady. Děti vzdělává výhradně podle Rámcového vzdělávacího programu a je pod kontrolou České školní inspekce a Krajské hygienické stanice. LMŠ definuje školský zákon (561/2004 Sb. v aktuálním znění) takto: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.” Provozní podmínky a vybavení lesních MŠ blíže popisuje §9 vyhlášky 410/2005 Sb. Rodiče dětí navštěvujících LMŠ si mohou odečíst zaplacené školkovné do výše 9 900 Kč z vyměřené daně z příjmu.

Lesní klub (LK)

Také zřizovateli lesních klubů bývají většinou neziskové organizace. LK není zapsaný v Rejstříku škol a školských zařízení, takže od státu nedostává žádné pravidelné příspěvky a děti v něm nemohou plnit povinný rok předškolní docházky. Provoz klubu nepodléhá žádným povinným kontrolám. Obvykle se jedná o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz přizpůsobuje aktuálním místním možnostem, podmínkám a potřebám dané komunity a místa.  LK děti také vzdělává dle RVP, jehož realizace však není garantována ČŠI.

18.04.2020 18:13