Co uzrálo v kompostu?

Zima 12/2021

Uzavíráme další ročník našeho kompostovacího newsletteru a v šuplíku jsme objevili řadu fotek, o něž  jsme se s Vámi ještě nestihli podělit. Dřív než skončí v propadlišti dějin, jsme je seskládali do koláží, díky nimž si teď můžete spolu s námi znovu připomenout alespoň některé okamžiky roku 2021 tak, jak jsme je v Ekodomově zažívali. A naše přání do budoucna? Lednové motto v mém novém motivačním diáři zní: Začni, kde jsi, použij, co máš, dělej, co můžeš! Je to málo ambiciózní? Možná, ale v každém případě je to udržitelné. A právě to Vám přejeme - krásný a udržitelný rok 2022!

Když kompostovat, tak komunitně!

1. Komunitní kompostér SIVA  v Oravské ulici už nikdy nikdo nemine bez povšimnutí. Stal se totiž reklamou na sebe sama i důkazem toho,  že i tak utilitární věc jako je kompostování, může být zábavná. Designérka Jana Vařechová Holoubková nám pomohla šedou anonymní bednu proměnit v pohyblivý objekt, jenž kromě kompostování sbírá dešťovou vodu a roztáčí větrníky.V rámci projektu Zelená zákoutí, který se chystáme zrealizovat v příštím roce, se podobným způsobem zviditelní i další komunitní kompostéry na Praze 10. 2. Hlavními tahouny komunitního kompostování jsou správci kompostérů, jejichž úkolem je kompostování organizovat a dohlížet na jeho hladký průběh. A s jakými překážkami a benefity se při své většinou dobrovolné misi setkávají? Na to jsme se ptali přímo jich během setkání, které jsme spolu s radnicí Prahy 10  a strašnickou komunitou Straka zorganizovali koncem srpna  v komunitní zahradě Na Barče.  3. Náš kolega Adam Šlégl si na Praze 10 během uplynulého roku potykal  s většinou komunitních kompostérů (a jejich správců) . Skoro všechny totiž osobně obešel, kompostéry zkontroloval a  pomohl překopat. Vydatně a pravidelně mu s tím pomáhali zástupci Prahy 10. Na snímku z překopávání kompostéru v Jerevanské je vedle Adama Roman Kaštovský - vedoucí referátu čistoty Oddělení městské zeleně a čistoty. 4. Oživení komunitního kompostování na Praze 10 podpořila opakovaně s lopatou v ruce dokonce i sama starostka Renata Chmelová. Fotografie pochází z jarního překopávání v Oravské, v pozadí vpravo stojí nová správkyně zdejšího kompostéru Soňa Ždimerová.   5. Komunitní kompostéry jsou přirozenou součástí komunitních zahrad. Začátkem léta jsme se sešli  Na Barče, abychom tu společně prověřili obsah tří zahradních kompostérů a vytěžili z nich úrodné hnojivo pro zdejší záhony.  6. V říjnu se do komunitního kompostování  díky iniciativě Jany Kočí  pustili i v Radotíně.  V nově otevřeném kulturně-komunitním centru Koruna tak mají nový kompostér SIVA, do kterého jako první začala přispívat  místní kavárna.  7. „Zaostřeno na žížaly", tak by se mohla jmenovat fotografie, která vznikla v říjnu v Nučické ulici v rámci překopávání spojeného se SWAPem  pokojových květin a ukázkou rozjetého vermikompostéru. Na snímku ukazuje Adam Šlégl „úrodu" žížal z vermikompostéru správkyni Blance Bajtlerové  (vlevo) a Šimoně Huitric, která s námi po celý rok spolupracovala. Její výhodou je, že vidí věci zároveň  „zdola" i  „shora" . Je totiž sama správkyní dvou komunitních kompostérů ve Lvovské ulici a současně pracuje na Úřadu městské části Prahy 10  v oddělení strategického rozvoje a participace.  8. Kompost Tour Praha 10 jsme pro letošek zakončili v Dětské ulici překopáváním objemného zahradního kompostéru, který tu slouží místní komunitě ke kompostování po sousedsku.

Průzkumníci prozkoumají situaci (a poradí si)

1. Když se v lednu ukázalo, že se kroužky Malého průzkumníka přírody zase neotevřou, zareagovala průzkumnická sekce Ekodomova flexibilně. Aktivovala  plán B a trochu paradoxně převedla navýsost outdoorovou záležitost, jejímž hlavním cílem je dostat  děti od počítačů ven do přírody, v podstatě ze dne na den na on-line.  Do akce se zapojilo 16 skupin dětí (z 27) a 9 (z 15) lektorů. Koordinátorky zajistily technickou podporu (pro lektory, rodiče i děti) a původně devadesátiminutové lekce zkrátily na polovinu a pojaly je z velké části jako inspiraci, co mohou děti s rodiči právě v tomto ročním období dělat společně venku. Na fotografii je oblíbená Kimovka, kterou si průzkumníci tentokrát zahráli jen „na dálku".  2.-3. On-line verze Průzkumníka umožnila lektorům  zařadit do programu například fyzikální a chemické pokusy, na něž za normálních okolností nebývá čas, a využít  aplikace k tvorbě her, map a kvízů. Hlavním úkolem bylo vytvořit interaktivní lekce, které děti zabaví a nezatíží  už tak dost zaměstnané a vystresované rodiče. 4.  S prodlužujícím se uzavřením škol přišly i nové nápady jak Průzkumníka realizovat distančně.  Koordinátorky kroužku se v okolí vybraných škol zapojených do MPP pustily do vytváření questingů neboli stopovaček. Znamenalo to projít a nafotit trasu, zakreslit ji do mapy, vymyslet  indicie a tajenku. Následně bylo potřeba  převést text do veršované podoby a společně s naší výtvarnicí Marií Smolej vytvořit hrací karty. Na fotografii je žlutá turistická značka na trase ze Zdib přírodním parkem Dolní Povltaví. 5. Od začátku prázdnin jsou dětem k dispozici čtyři trasy, stačí si vytisknout hrací karty a vydat se s mlokem Čendou za přírodou Radotína, zaletět za krásami Dejvic s motýlem Edou, nenechat si ujít zajímavosti Suchdola, o kterých ví všechno ještěrka Zorka, nebo se vypravit do Únětic v doprovodu  zamilovaného ještěrčího párečku. Na fotografii zastavení  ze Suchdolské stopovačky.  6. Ukázka mapky z putování po Dejvicích s motýlem Edou, které vede od Národní technické knihovny přes Kotlářku, Flemingovo náměstí, náměstí Interbrigády, park Willyho Brandta a nádraží Praha-Bubeneč až do Stromovky.  

 

EVP 2021? Badatelské i v angličtině!

1.  V sekci EVP se toho letos událo hodně: Během léta proběhlo střídání stráží na postu koordinátorky: Veroniku Palkovičovou, která s námi dál spolupracuje jako lektorka, nahradila Julie Včeláková. Období, kdy byly školy zavřené, jsme využili k revizi a inovaci programů. Na rostoucí zájem učitelů o tzv. badatelsky orientované vyučování jsme zareagovali vytvořením čtyř nových programů, na jejichž vzniku se podílely koordinátorky MPP a EVP. Cílem je prozkoumat proměny městské divočiny v bezprostředním okolí školy během čtyř ročních období. První fotografie ukazuje realizaci programu Barevný podzim na ZŠ Dubeč.  2. Papír Maché? Nikoliv. Na snímku děti z MŠ Libčická, kde od září kompostovací a EVP sekce Ekodomova společnými silami realizují projekt Rosteme na zahradě, připravují papírovou podestýlku pro „uhnízdění" žížal ve vermikompostéru. 3. Na ZŠ Dubeč jsme také testovali badatelský program Zimní ztišení, který se zčásti odehrává venku a z části uvnitř, kde děti vyrábějí pro ptáčky závěsy ze semínek. 4. Na sklonku roku koordinátorky EVP a MPP znovu spojily síly a společně vytvořily terénní program v angličtině pro mezinárodní skupinu 26 studentů a 10 pedagogů, která se v Praze účastnila setkání evropského projektu PLANS Erasmus+.  Pro pětikilometrovou trasu vedoucí Prokopským údolím  zvolily nově objevenou formu questingu, tedy stopovačky, při níž se účastník seznamuje s detaily dané lokality a hledá indicie pro závěrečnou tajenku. Cestou bylo pro hledače připraveno několik badatelsky orientovaných zastavení s různými tématy, např. biodiverzita, funkce stromů v městské zástavbě, zoo stromy a stopy živočichů, louky a podpora hmyzích společenstev.

Rosteme s projektem Rosteme na zahradě

1. Naše spolupráce se školou na projektu Rosteme na zahradě  začíná zpravidla mapováním terénu.  Tady právě koordinátor kompostovacích aktivit Adam Šlégl a zahradní architekt Matěj Polánek zkoumají spolu s ředitelkou Jitkou Janouškovcovou možnosti zahrady v MŠ Přetlucká. 2. Doba covidová nás přiměla vyzkoušet, jak se dají projekty realizovat alespoň zčásti i na dálku. Příkladem dobré praxe může být v tomto směru spolupráce s MŠ a ZŠ z jihočeských Malšic. Teprve po dvou úvodních on-line konzultacích se do Malšic na projektový den vydal náš tým ve složení koordinátorka EVP programů Veronika Palkovičová, lektorka EVP programů Vendula Donátová a koordinátor projektu Kompostuj! Adam Šlégl. Po úspěšném setkání „naživo“ následoval ještě on-line webinář o kompostování a vermikompostování pro zaměstnance. 3. Během úvodní konzultace na ZŠ Werichova náš koordinátor kompostovacích aktivit Adam Šlégl  zjišťoval, jak je na tom škola s kompostováním.  4. Program Rosteme na zahradě umožňuje díky spolupráci se zahradním architektem, aby se  do navrhování zahrady zapojily děti, učitelé i rodiče. V rámci dílny děti vytvářejí 3D model, do kterého umisťují všechno, co by si na zahradě v budoucnosti přály mít. 5. S panem učitelem Josefem Meszárosem ze ZŠ Pražačka už jsme spolupracovali na projektu Bioodpad není odpad. Letos vzniknul za podpory městské části Prahy 3 a ve  spolupráci se zahradním architektem Matějem Polánkem návrh, díky němuž se do parkové úpravy okolí školy podaří organicky integrovat prvky přírodní zahrady. Tyto „ostrůvky“, které chceme alespoň z části v rámci projektu Rosteme na zahradě reálně vytvořit, poslouží hlavně k praktické výuce pěstitelských prací.  6. První školkou, kde si i díky financování ze šablon MŠMT budeme moci vyzkoušet realizaci projektu Rosteme na zahradě v plném rozsahu, je MŠ Libčická. Fotografie pochází z programu se zahradní architektkou, během kterého jsme spolu s dětmi  na zahradě vytyčovali pomocí provázků budoucí záhonky.

Odpad národní poklad aneb Sametové posvícení 2021 

1. Průvodu Sametového posvícení předchází měsíc práce v dílnách, přičemž tahle část je pro účastníky možná důležitější než samotný 17. listopad. Přemýšlení nad satirickým vyjádřením tématu a jeho zhmotňování letos probíhalo ve sklepení Kampusu Hybernská. Tady jsme se potkali při netradiční kreativní práci jednak spolu, ale také s lidmi z jiných  klik a s jinými tématy. Improvizované podmínky vyžadovaly neobvyklé schopnosti. Designérka Jana Holoubková Vařechová udrží balanc, takže může na bájné hoře Říp pracovat i z výšky. 2. Filmaři z Remízku natáčejí pro Festival svobody seriál o neziskovkách, tentokrát díl o Sametovém posvícení, ve kterém také účinkujeme.  V popředí PR specialista Sametového posvícení Jakub Otčenášek ve své bublině. 3. Hlavními hrdiny našeho sametového výjevu byli kustodi z muzea, kteří na svých hlavách nesli polštáře s korunovačními klenoty. Polštáře a pláště ve stejném designu jsme nešili, ale lepili. Nejlépe si přitom vedla  koordinátorka MPP Kamila Valentová, která má na svém kontě nejméně polovinu hábitů a polštář, který ukazuje na fotografii.   4. Jana, Adam a královská koruna z recyklátů v nadživotní  velikosti. 5. Vzhledem ke karanténám, které náš tým stále mírně decimovaly, jsme moc uvítali pomoc externistů: Tak například naše dobrovolnice Ginny původem z Kanady, která s námi na jaře spolupracovala na kompostovacích webinářích, neváhala a přidala se k nám i se svým kamarádem Jonasem z Berlína.

Ekodomov | Ekonákup | Kompostuj | LMŠ a DK Šárynka | Kontakty

Facebook Instagram

Odhlášení zpravodaje můžete provést zde