Co uzrálo v kompostu?

Nezobrazuje se vám email správně?
Otevřete zde
Červen 2020

Prázdniny Last Minute!

Léto jako u babičky na venkově? I letos se branka naší lesní školky otevírá příměstským táborům pro děti od 3 do 5 let. Děti, které během roku navštěvují klasickou školku, u nás mohou přes léto zažít to nejlepší, co lesní školka nabízí – výlety, hry a tvoření všeho druhu, poznávání okolní přírody, cachtání v potoce, letní vaření venku na ohni i péči o domácí zvířata. Pro školáky ve věku od 5 do 11 let máme připravených 11 turnusů příměstských táborů Malého průzkumníka přírody, jejichž tématem je tentokrát hra na Království hojnosti. Většina se jich koná na naší podbabské zahradě v krásném přírodním prostředí Šáreckého údolí, dva proběhnou v Roztokách u Prahy, jeden ve Zdibech a jeden ve Velkých Přílepech. Tábory nabízíme v průběhu celých prázdnin, začínáme už na začátku července a končíme až koncem srpna… Ještě máme pár volných míst, tak neváhejte!

– Sleva pro táborníky z Prahy 6 –

Praha 6 podpoří účast svých dětí na prázdninových táborech prostřednictvím projektu Šestka táborová. Rodiče mohou v rámci tohoto projektu přes Aktivní město získat příspěvek ve výši 600 Kč na jedno dítě, který Vám automaticky odečteme od ceny tábora. Rodičům dětí, které jsou v tuto chvíli již přihlášené a mají tábor zaplacený, částku ve výši příspěvku vrátíme.

Pád do akcelerátoru

Od začátku tohoto podivného roku jsme pracovali na tom, abychom na sobě mohli zapracovat. V lednu jsme se přihlásili do Impact HUBu do akceleračního programu Impact First. Vypadli jsme hned po prezentaci ve druhém kole, a to i přes excelentní rychlostní řečnický výkon, kdy jsme se během čtyř minut pokusili představit, co všechno jsme kdy v Ekodomově dělali a děláme. Nevzdali jsme to a už o měsíc později jsme s našimi kompostovacími projekty postoupili do jarní fáze akceleračního programu Climate Challenge. A pak už to šlo ráz naráz – koro, nekoro. Na obrázku vidíte první slide naší prezentace, který ukazuje, jak si akcelerátor představuje naše výtvarnice Marie Smolej. Jako jakýsi rostlinný stvol,  trubku, do níž náš tým Kompostuj! naskákal, aby se mohl začít urychlovat.  Kvůli nestandardním okolnostem na začátku karantény jsme se hbitě  přeorientovali na on-line a začali jsme od lektorů a mentorů nasávat živiny. Brzy jsme zažili několik AHA momentů, a po nich  přišly nápady, jak začít dělat věci jinak. Náš projekt Bioodpad není odpad, který jsme vtáhli do akcelerátoru s sebou, se během posledních tří měsíců výrazně proměnil. Díky řadě rozhovorů  s jeho potenciálními příjemci jsme ho na základě metody Human Centered Design inovovali tak, aby více reagoval na skutečné potřeby zákazníků. V blízké budoucnosti se chystáme otestovat  jeho novou podobu na několika školách. A i když nás akcelerátor před postupovou bránou do podzimní fáze zase vyplivnul,  jsme teď (o něco) chytřejší. Máme odvahu a chuť ke změnám a důvěru, že to může jít. A kdyby ne, víme, kde si říci o pomoc a podporu. Zkrátka jsme během procesu akcelerace chtě nechtě mírně nasákli idejemi Impact HUBu, které znějí "odvaha, důvěra a spolupráce"... 

Místo v srdci

Před koncem školního roku jsme se v Šárynce rozloučili s předškoláky a vypustili jsme je zahradní brankou do širého světa.

Naše lesní školka se rok od roku neustále vyvíjí. Rosteme se zahradou a zahrada roste s námi. Rostliny klíčí, kvetou a mají další semínka. Koloběh, který nám připomíná dočasnost a pomíjivost všeho. Víme, že všechno má svůj čas a že to dobré nakonec uzraje. Děti odrůstají a nechávají po sobě volné místo v docházce a zaplněné místo v našich srdcích.

Kompostovací sdílení

Ihned, jakmile to rozvolňování dovolilo, jsme zase pokračovali tam, kde jsme před karanténou skončili: Konečně se tak minulou středu 24. června mohla uskutečnit  exkurze plzeňské neziskovky Ametyst v kompostovací laboratoři na naší podbabské zahradě. Ametyst v letošním roce  realizuje na čtrnácti plzeňských školách  projekt Biopoklad do školních zahrad, jehož cílem je připomenout žákům a učitelům, že "kompostování je pozoruhodný proces a třídění bioodpadu je smysluplné a užitečné". S tím nemůžeme než souhlasit, a tak jsme se společně vypravili do zahrady, na  níž je k vidění více než dvacet kompostů a kompostérů v různém stádiu procesu kompostování. Proto na nich lze prakticky ukázat příklady dobré (i méně dobré) praxe. Prezentace se ujal Tomáš Hodek, který má naši laboratoř na povel, doplňoval ho nový koordinátor našich kompostovacích projektů Adam Šlégl. Šlo nejen o to podělit se o základní know how kompostování, ale hlavně předvést různé druhy kompostérů a zmapovat jejich výhody a nevýhody.  Pak přišla na řadu výměna zkušeností s tím, jak informace o kompostování co nejlépe předávat dětem .  Kromě klasických dřevěných kompostérů Jery , které sami vyrábíme, jsme předváděli zabydlené vermikompostéry Urbalive a VermiHut a také otočný komunitní kompostér Jora, v němž se nám poslední dobou mimořádně dobře daří množit žížaly. Jak jsme procházeli zahradou, ukazovalo se, že nejlépe prosperují kompostéry, které jsou umístěné blízko zdroje odpadu, takže se snadno "krmí". Dobře rozjetý byl zejména kompostér Jora situovaný v blízkosti kanceláře i ten, který kompostuje v lesní školce. Tam jsme také mohli předvést funkční tříkomorový kompostér Jery a kompostovací toalety, které tu děti používají už řadu let.

– ekotipy –

Olla? Olalaa!

Řekli by určitě Francouzi na naši novinku – keramickou nádobu s ženským jménem Olla.  Džbán z nepálené hlíny, který se zakope do záhonu a naplní vodou, má za úkol ušetřit až 70 % vody potřebné k povrchovému zalévání. Pochází od českého výrobce a oživuje zavlažovací know-how, které se používalo už ve starověku. Funguje na principu snížení odparu a distribuce vody přímo ke kořenům rostlin skrze porézní stěnu nádoby. Vodu stačí podle okolností doplňovat jednou až dvakrát týdně, jeden zakopaný džbán dokáže napojit záhonek o velikosti 80 x 80 cm. Stejně jako všechny výrobky, které zařazujeme do e-shopu, prošla i Olla testováním. Katka Hodková vytvořila ve svém skleníku  dva referenční záhony – jeden s Ollou a druhý bez. A už tu máme výsledky: Rostliny na  záhoně se závlahou prosperovaly prokazatelně lépe!

Jak splnit náročný úkol bez vody?

Olla je také jednou z hlavních hrdinek knížky Úsporné zavlažování zahrady od Davida A. Bainbridge. Lákavý podtitul Jak ušetřit až 90 % vody slibuje zahradníkům v dobách sucha nadějná řešení. Přináší totiž alternativní techniky zavlažování rostlin, které pocházejí z celého světa. K zavlažovacím systémům, které pomáhají šetřit, patří například právě nepálené keramické nádoby zanořené do hlíny, kapkové závlahy, knoty nebo jednoduché potrubní systémy, které lze použít i ve svahu.

Ahoj průzkumníci!

I lektoři outdoorového kroužku Malý průzkumník přírody za sebou mají netradiční pololetí, kdy se na samém začátku všechny aktivity přerušily, aby se s o to větší intenzitou rozjely ihned, jakmile to pravidla dovolila. Na některých školách se tak konaly dvojité lekce, nebo se dokonce průzkumničilo i několikrát týdně, takže se karanténní zpoždění podařilo téměř dohnat. Před Průzkumníky je teď navíc jedenáct turnusů letních příměstských táborů, na kterých si budou s dětmi hrát na Království hojnosti. Tahle fotografie vznikla během tradičního setkání lektorů, které se koná každý rok na konci školního roku. Pro koordinátora MPP Radka Lüftnera to byla příležitost k rozloučení, protože se po letech strávených v Ekodomově vydává vstříc novým dobrodružstvím. My mu na cestu máváme, děkujeme a přejeme vše dobré!

Ekodomov | Ekonákup | Kompostuj | LMŠ a DK Šárynka | Kontakty

Facebook Instagram

Odhlášení zpravodaje můžete provést zde