Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Pražská konference EVVO pro učitele 2014

aneb škola v přírodní zahradě, komunitní zahradě a na městské farmě

Termín a místo konání

6. května 2014,  8:30 - 17:00
ZŠ a MŠ Na Beránku,  Pertoldova 3373/51, 143 00, Praha 4 - Modřany

Pražská konference EVVO 2014 s podtitulem škola v přírodní zahradě, komunitní zahradě a na městské farmě představila v květnu 2014 téměř stovce pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a SŠ, zástupců samosprávy a zájemců o téma environmentálního vzdělávání a výchovy možnosti využití školních přírodních zahrad, komunitních za­hrad a městského farmaření ve vlastní výuce. Kromě teorie si účastníci odnesli řadu praktických poznatků a materiálů, které jim pomohou téma využít v jejich pedago­gické praxi.

V rámci konference proběhl také doprovodný program za účasti celkem 11 vystavo­vatelů z řad ekocenter nevládních organizací, svůj stánek měl také Magistrát hlavního města Prahy a nechyběly ani ukázky dobré praxe školních zahrad.

O tom, že se konference vydařila, svědčily nejen ústní reakce účastníků, ale také vy­brané zpětnovazební dotazníky. Celkem 76 dobrovolných respondentů ohodnotilo celkový přínos konference znám­kou 1,17. Nejlépe hodnocené dílny byly “Neobvyklá dendrologie”, “Čtverečková za­hrádka” a “Učíme na zahradě”, pochvalu také sklidil orientační systém barevných šipek, který vytvořili studenti 7. třídy Montessori cesta.

Ve sborníku textů (PDF, 3,65 MB) naleznete poznámky přednášejících a lektorů konference k jejich příspěvkům tak, abyste si mohli udělat představu o obsahu konference, či si oživit absolvovaný program.

Prezentace jednotlivých přednášejících a lektorů ke stažení (ZIP, 39 MB).

 

Poděkování

Konferenci pořádalo Hlavní město Praha a její realizaci zajišťovali Ekodomov a PRO-BIO LIGA. Konference mohla úspěšně proběhnout také díky podpoře ze strany sdru­žení Montessori cesta, jehož zaměstnancům a žákům věnujeme zvláštní poděkování a ZŠ a MŠ na Beránku, kterému děkujeme za poskytnutí prostor. Také děkujeme spo­lečnostem Country Life, PRO-BIO Staré Město a Sonnentor za darování občerstvení pro účastníky v biokvalitě.

Doprovodný program

V čase 10:30 - 11:00 (během první přestávky) a 12:30 - 13:30 (v době oběda) bude probíhat doprovodný program formou stánků organizací představujících a nabízejících pomůcky pro EVVO a stánků zemědělců nabízejících environmentální vzdělávací programy na statcích a produkty svých hospodářství.

Po celou dobu akce budou ke zhlédnutí informační bannery a prezentece o tématech EVVO a školních a komunitních zahrad, včetně nabídky informačních a osvětových materiálů o probíraných tématech.

  

Časový rozvrh

8:30 - 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 9:30 Úvodní slovo
Zástupce hlavního města Prahy
Zástupce MČ Praha 12
Zástupce hostující školy

9:30 - 9:50 Přednáška: Městské farmy
Ing. Lenka Skoupá, SRAZ - Toulcův dvůr

9:50 - 10:10 Přednáška: Školní zahrady
Mgr. Magdaléna Kapuciánová, MŠ Semínko - Toulcův dvůr

10:10 - 10:30 Přednáška: Komunitní zahrady
Mgr. Alena Lehmannová

10:30 - 11:00 Káva a koláčky / Doprovodný program

11:00 - 12:30 I. blok dílen

12:30 - 13:30 Oběd / Doprovodný program

13:30 - 15:00 II. blok dílen

15:00 - 15:15 Káva a koláčky

15:15 - 16:45 III. blok dílen

16:45 - 17:00 Závěr a evaluace

 

Anotace dílen

Čtverečková zahrádka

Kateřina Hodková, Laskominkyprokorinky.cz
Najít místo pro pěstování zeleniny na školním pozemku či dvorku nemusí být vždy snadné. Přidá-li se nezkušenost některých učitelů a mnoha žáků, zahradničení s dětmi se může zdát obtížné. Pro tyto případy je ideální metoda zahradničení Čtverečková zahrádka (Square Foot Gardening). Dozvíte se desatero Čtverečkové zahrádky, ukážeme si, jak naplánovat a založit rozmanitý záhon, jak provést výsevy a jednocení jinak než do řádků s protrháváním, či jak zajistit střídání plodin a dlouhodobou úrodnost půdy bez použití umělých hnojiv.
Vhodné pro MŠ / ZŠ / SŠ.

Kde je kompost, tam to žije

Mgr. Dolenský, Ekodomov
Kompostování je nejen základem ekologického zahradničení, ale i procesem, na kterém žáci mohou zkoumat biologické i fyzikální faktory dokonalé přeměny „odpadů“ v úrodný humus. Ve workshopu si ke kompostu vezmeme lupy, mikroskop, určovací klíče pro půdní organismy, teploměr, uděláme hmatovou zkoušku i čichovou zkoušku, řeřichový test a také si uvědomíme komunitní potenciál kompostování na školách.
Vhodné pro ZŠ I. i II. stupeň.

Tvoříme na zahradě

Mgr. Magdaléna Kapuciánová, MŠ Semínko - Toulcův dvůr
Dílna je zaměřena na aktivity, které je možné s dětmi dělat na zahradě.
1) Tisk rostlinami, 2) Duha - hledání barev a jejich odstínů, 3) Cesta rybky - práce s různými materiály.
Vhodné pro MŠ.

Učíme na zahradě

Ing. Martin Kříž, Chaloupky, o.p.s.
Workshop bude zaměřený na využití zahrady pro výuku především těch předmětů, které byste tu nečekali: matematiky, dějepisu apod. To, že zahrada je ideální místo pro výuku biologie, si umí představit každý, ale pojďme se podívat i na to, jaké aktivity v jiných předmětech jdou v rámci školní výuky v zahradě realizovat.
Vhodné pro ZŠ I. i II. stupeň.

Včely na školní zahradě

Vít Kuntoš, včelař na Toulcově dvoře
Jak zapojit včely do aktivit na školní zahradě a prohloubit tak vztah dětí k přírodě. Dílna s teorií chovu včel ve městech a praktickými ukázkami možností pedagogického využití včel.
Vhodné pro ZŠ I. i II. stupeň.

Netradiční jedlé plodiny

Ing. Soňa Tichá, PhD., Mendelova univerzita
Dílna je zaměřená na seznámení se s dřevinami (stromy, keře) a jejich jedlými částmi, s historickým i současným využitím dřevin jako potravy člověka, a to jak druhů domácích, tak i pěstovaných (v parcích a zahradách). Součástí dílny je i upozornění na druhy jedovaté a nebezpečné.
Vhodné pro ZŠ i SŠ.

Prožitkem k postoji: vědomosti + exkurze = zvnitřnění hodnot

Mgr. Vojtěch Veselý, Biostatek Valeč
Farmy mohou fungovat jako skvělé zázemí pro environmentální výchovu. Zejména prožitkové metody výuky zde najdou své uplatnění. Absolvent workshopu by měl umět využít exkurzi na pedagogické farmě pro upevnění specifických postojů svých žáků. Aby nezůstalo pouze u zážitku.
Vhodné pro ZŠ I. i II. stupeň.

Navrhni si záhon

Mgr. Alena Lehmannová, ENVIC
Základy zahradničení pro děti na prvním stupni ZŠ. Co potřebují rostliny, aby vyrostly a daly nám úrodu, a jak se o ně starat bez chemie. Praktická ukázka, jak s dětmi navrhnout a založit vlastní záhon podle zásad tzv. smíšené kultury - tedy zkombinovat zeleninu a bylinky tak, aby měly dostatek místa, navzájem se podporovaly v růstu a chránily se před případnými škůdci.
Vhodné pro ZŠ I. i II. stupeň.

Dílny, kterých se chcete zúčastnit, zvolíte v přihlášce.

  

Komu je akce určena

Konference je určena především pro pedagogy a pracovníky mateřských, základních a středních škol z Prahy. Dále je konference určena pro pracovníky veřejné správy, zřizovatele škol a zaměstnance organizací se školami spolupracujícími v oblasti EVVO. Mimopražští pedagogové budou mít na konferenci přístup, nebude-li naplněna kapacita účastníky působícími v hlavním městě Praze.

Účastnický poplatek

Účast na konferenci je pro všechny účastníky zdarma včetně oběda.

Kontakt

email.: vzdelavaci.centrum(at)ekodomov.cz

 

Pražskou konferenci EVVO pro učitele 2014 pořádá Hlavní město Praha, její organizaci zajišťuje Ekodomov ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU a Montessori cesta. Ilustrace v pozvánce vytvořili žáci žluté třídy Montessori cesta.

Za poskytnutí občerstvení na přestávky děkujeme společnostem:

Country Life s.r.o.
Country Life s.r.o.
Sonnentor s.r.o.
Sonnentor s.r.o.
PRO-BIO s.r.o.
PRO-BIO s.r.o.

Nahoru