Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostování ve školách

Bioodpad není odpad

aneb zavedení třídění a kompostováních organických zbytků ve školách

CHCETE:

 • začít třídit organické zbytky?
 • začít kompostovat a snížit tak náklady na svoz odpadů?
 • seznámit žáky s procesem kompostování a přínosem kompostu pro životní prostředí?
 • zlepšit environmentální výuku?
 • naučit žáky třídit další složku směsného komunálního odpadu a ukázat jim koloběh živin v přírodě?

Cílem Ekodomova je dodat Vám potřebné vybavení, zajistit poradenství a pomoci se samotnou realizací klíčových aktivit.

NABÍZÍME VÁM:

 • nastavení optimálního systému pro třídění organických zbytků a způsobu kompostování ve Vaší škole včetně potřebného vybavení (koše, sáčky, kompostéry...)
 • metodické vedení projektu
 • proškolení pedagogických pracovníků, které představí možnosti třídění biomateriálu a kompostování a začlenění tohoto tématu do výuky
 • proškolení ostatního personálu školy
 • realizaci výukových programů „Kde je kompost, tam to žije!“, které interaktivní formou přinášejí žákům komplexní informace o přeměně organického materiálu v organické hnojivo kompost, možnosti jeho využití a jeho přínosy pro půdu a životní prostředí.
 • vzdělávací divadelní představení Vivat Kompostela aneb Jak se ohryzek Rubín vrátil tam, odkud přišel s navazujícími výukovými aktivitami.
 • didaktické, metodické i odborné materiály pro začlenění tématu kompostování do výuky – publikace, pracovní listy, metodické příručky, ukázkové hodiny, určovací klíče
 • pomůcky a vybavení pro praktické zkoumání koloběhu živin a vody v přírodě (vermikompostér, mikroskopy s výstupem pro PC, lupokelímky atd.)

Těšíme se na naši budoucí spolupráci a věříme, že i Vaše škola se připojí ke školám, které již biomateriál úspěšně třídí a kompostují.

Kontaktní osoba:
Bc. Adam Šlégl
mobil: 736 705 142
email: adam.slegl(at)ekodomov.cz

 

Nabídka zavedení třídění a kompostování organických zbytků ve školách

16.10.2020 12:30

 

Metodická příručka pro podporu separace bioodpadu a kompostování ve školách "Bioodpad není odpad"

Metodická příručka "Bioodpad není odpad"
Cena 90,- Kč
 

Projekt byl realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP. Projekt dále podpořila Nadace Partnerství v programu Partnerství pro Kolínsko, generálním partnerem programu je společnost TPCA.

 

 

 

 

 
Domů Ekovýchova Kompostování ve školách - Bioodpad není odpad