Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Hra - Odpady útočí

Běžný komunální odpad, který v České republice vyprodukujeme, každý den zaplní dvě fotbalová hřiště do výšky 2,5 m. Pokud bychom odpad rozprostřeli ve vrstvě 1 cm, pokryl by za deset let celé území ČR. Přitom velká část odpadu je velmi dobře využitelná.

Odpady útočí je hra, při níž se naučíte třídit odpad.

Žížalka Žofka
ví o odpadech mnoho.
Ráda Vám poradí
Co kam patří

       

 
 

 
Otevřít (stáhnout) hru
(v novém okně)

 

V této hře je úkolem hráče správně zatřídit odpady, které padají z horního okraje hracího okna. Na horním okraji herního plánu se generují pouze odpady, které lze přiřadit podle příslušné úrovně hry. Úkolem je minimalizovat objem nevytříděného odpadu, dosáhnout co nejvyššího finančního zisku a optimalizovat životní prostředí. K tomu dojde, pokud se ukazatel stavu životního prostředí dostane až na pravý okraj. Hráč pak může postoupit o úroveň výš a pokračuje ve hře.

Celkem má tato hra 4 úrovně. V první úrovni se třídí papír, plast, sklo a organické zbytky. Po vstupu do hry se zobrazí jednotlivé odpady a příslušné nádoby a místa, kam lze odpad a organické zbytky ukládat.

POZORNĚ SI VŽDY PROHLÉDNĚTE A ZAPAMATUJTE JEDNOTLIVÉ DRUHY ODPADŮ, protože v průběhu hry už budete mít velmi málo času na jejich identifikaci. V druhé úrovni se třídí, kromě již zmiňovaných odpadů, také nebezpečný odpad a nápojový kartón (tetrapak). V další úrovni přibývá zbytkový směsný odpad a odpad, který lze odnést do charity a na sběrný dvůr. Ve čtvrté úrovni se pak navíc ještě třídí objemný odpad, elektrozařízení a osvětlovací tělesa a další odpady.

Na začátku hry má hráč základní herní kapitál 500 korun.

Při správném třídění mu koruny přibývají a při špatném třídění ubývají. Při dosažení každé úrovně získává hráč prémii. Konečný korunový zisk záleží jen na schopnostech hráče.

Po splnění první úrovně se hráč stává Kadetem nulového odpadu.
Po splnění druhé úrovně se hráč stává Kapitánem nulového odpadu.
Po splnění třetí úrovně se hráč stává Admirálem nulového odpadu.
Po splnění všech čtyř úrovní je hráč pasován na Rytíře nulového odpadu.

Co kam patří

Legenda ke hře

Kliknutím na obrázek objektu zjistíte, který odpad do něj patří.

PAPÍR
 

PLAST
 

SKLO
 

BIOODPAD
 

NÁPOJOVÉ
KARTONY

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

 

 

 

TEXTIL
 

SMĚSNÝ
ODPAD

KOVY
 

 

KOMPOST
 

VRAKOVIŠTĚ
 

SBĚRNÝ
DVŮR

KAFILERIE
 

CHARITA
 

Více o