Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kde nás najdete

Šárynka (pozemek s jurtami)
V Šáreckém údolí
(cca 300m od kanceláře)

Ekodomov, z. s. (kancelář)
V Podbabě 29b
Praha 6 - Dejvice

Jak se k nám dostanete ...

Kontakt:
Mgr. Světlana Sarkisjanová
Vedoucí Dětského klubu Šárynka
tel.: 734 406 003
svetlana.sarkisjanova(at)ekodomov.cz

Jana Valentinová
Ředitelka LMŠ Šárynka
tel.: 739 403 049
lms(at)ekodomov.cz

Zřizovatel: Ekodomov, z. s.

Zápisy a dny otevřených dveří

Aktuální informace k zápisům do školky

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva vydalo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pokyn, jak postupovat při organizaci zápisů dětí do mateřských škol.

V souladu s pokynem upravujeme organizaci zápisu dětí do Lesní mateřské školy Šárynka a Dětského klubu Šárynka. 

Zápis do Lesní mateřské školy Šárynka pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů.

  • Žádost o přijetí zašlete prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem či poštou, v krajním případě je možné osobní podání ve škole. Termín pro podání žádostí o přijetí je v souladu se školským zákonem, par. 34, odst. 2 v rozmezí 2. - 16. května 2020

K doložení údajů o dítěti je třeba poslat také kopii rodného listu dítěte.

  • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tj. do 31.8.2020 dosáhlo věku 5 let).

  • K doložení této skutečnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě očkované (viz vzor v příloze) a přiloží kopii očkovacího průkazu. Ředitelka školky na základě očkovacího kalendáře ověří splnění této podmínky.

Cestne_prohlaseni_o_ockovani.pdf

Čestné prohlášení o očkování

Zadost_o_prijeti_do_LMS_Sarynka_2020.pdf

Žádost o přijetí

Zápis do Dětského klubu Šárynka pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů.

  • Žádost o přijetí zašlete prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem či poštou, v krajním případě je možné osobní podání ve škole. Termín pro podání žádostí o přijetí je v rozmezí 2. - 16. května 2020.

Žádost o přijetí naleznete v příloze

  • Uvedené údaje o dítěti budou ověřeny nahlédnutím do rodného listu dítěte před nástupem k docházce.

Prihlaska_do_DK_Sarynka_2020.doc

Přihláška do DK Šárynka

Kriteria_k_prijimani_deti_do_LMS_Sarynka_a_DK_Sarynka.pdf

Kritéria k přijímání dětí do LMŠ Šárynka a DK Šárynka

Kam žádost (s přílohami) odeslat:

Email: lms@ekodomov.cz

Datová schránka Lesní mateřské školy Šárynka č. hrdnswh, IČ: 07316364

Adresa: Ekodomov, ředitelka LMŠ Šárynka, V Podbabě 2602/29b, 160 00 Praha 6

V případě nejasností kontaktujte ředitelku LMŠ Šárynka na tel. č. 739 403 049

V Praze, dne 10.4.2020

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 22.4.2020 se ruší. 

Budeme hledat způsob jak se se zájemci potkat alternativní formou, po tom, jak se ne/budou rozvolňovat momentální opatření.

 

 

21.04.2020 11:27