Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

O nás

Posláním občanského sdružení Ekodomov je propagovat a prakticky uplatňovat životní styl založený na sounáležitosti, vyváženosti a vzájemné prospěšnosti člověka a přírody.

Vracíme co si bereme - víme jak, víme proč.

Občanské sdružení EKODOMOV podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Jeho snahou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění takových technologií a výrobních postupů, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Mezi naše aktivity spadají osvětové a edukativní programy pro žáky i učitele škol, farmáře, pracovníky samospráv i širokou veřejnost. Zaměřujeme se především na realizaci výukových programů o kompostování ve školách, pořádáme soutěžní klání na podporu domácího a komunitního kompostování „Miss kompost“, školení dobrovolnické služby „Mistr nulového odpadu“, vydáváme osvětové materiály o bioodpadech a kompostování. Připravili jsme celorepublikovou osvětovou kampaň Kompostuj.cz - Vracíme,  co si bereme.

Od roku 2009 naše občanské sdružení také provozuje pražský Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských škol.

V roce 2007 jsme otevřeli Centrum ekologické výchovy v Kutné Hoře. Cílem bylo posílit environmentální výchovu na tzv. „bílých“ místech Středočeského kraje. V lednu téhož roku jsme otevřeli Ekocentrum Ekodomov Žatec, které od 1. 1. 2010 převzalo do své správy občanské sdružení Ekocentrum Žatec. Kutnohorská pobočka ukončila 31. 8. 2013 provoz kanceláře.

Aktivity EKODOMOVA byly podpořeny grantovými prostředky z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR, finančních mechanismů EHP a Norska, Ústeckého a Středočeského kraje, hl. m. Prahy a od individuálních dárců. Spolufinancování svých projektů zajišťuje EKODOMOV ziskem z prodeje zboží v e-Shopu. Významným komerčním partnerem Ekodomova je společnost HBABio, která se zabývá prodejem výrobků pro recyklaci bioodpadu a činnost občanského sdružení dlouhodobě podporuje.

Historie v obrazech

Stanovy:

Ekodomov je občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 26.5.2004 pod. č. j. VS/1-1/57491/04-2 a bylo mu přiděleno IČ 266 64 488. 

Výroční zprávy:

Živnostenské listy:

Ekodomov je dobrovolným čtvrtletním plátcem DPH:

Ekodomov Praha

Občanské sdružení Ekodomov bylo založeno 26. května 2004. Posláním sdružení je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Naše činnost:

  • realizujeme osvětové kampaně na podporu domácího a komunitního kompostování a odděleného sběru bioodpadů
  • pořádáme soutěž Miss kompost pro zvýšení povědomí občanů o bioodpadech a kompostování
  • zajišťujeme a zprostředkováváme environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
  • vzděláváme pracovníky samospráv měst a obcí v odpadovém hospodářství
  • realizujeme školení dobrovolnické služby Mistr Nulového Odpadu
  • vydáváme osvětové materiály o bioodpadu a kompostování
  • prodáváme výrobky z biodegradabilních plastů
  • provozujeme Ekocentrum Šárynka a v rámci ekocentra Dětský klub Šárynka
Kancelář v Praze
Kancelář v Praze
Ekocentrum Šárynka v Praze

29.01.2015 19:48

 

 

Loga ke stažení
 
 
 
 

Staňte se členem našeho týmu!

Jste odborníkem ve své oblasti a láká Vás práce v neziskovém sektoru? Máte čas a chuť zapojit se do našich aktivit?

O nás