Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Přihláška na školení lektorů MPP

Obecné informace

Vítejte v přihlašovacím formuláři pro školení lektorů kroužku Malý průzkumník přírody. Pořádané školení je zaměřené hlavně na potřeby našeho kroužku. Na školení Vám budou představeny hodiny kroužku a předáme Vám informace potřebné k jeho vedení. Absolvování školení Vás opravňuje stát se hlavním lektorem kroužku i výukových programů Ekodomova. Hlavní lektor má plat 200,- Kč za lektorovací hodinu v češtině a vede samostatně svou skupinu dětí. Více informací o kroužku naleznete na www.pruzkumnikprirody.cz.

Kontaktní údaje a informace


Zkušenosti s výukou dětí mám z: *


Chtěl/a byste učit Malého průzkumníka od září 2016 na DPP v Ekodomově? (lektor si vždy sám určí kdy, kde a kolikrát v týdnu chce kroužek učit) *

Ve kterém městě byste chtěl/a kroužek učit? *

Ve kterém jazyce jste schopni lektorovat / vést děti? *

Máte nějaké zdravotní problémy nebo omezení? *

Odeslání formuláře

Mám zájem dostávat informace a novinky z Ekodomova *

Závěrečné ustanovení: Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním. S osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro vnitřní potřeby organizace Ekodomov, z.s.