Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Školení lektorů MPP

Staňte se naším lektorem a získejte nové zkušenosti v environmentální výchově a vedení dětí!

Spolek Ekodomov pořádá třídenní školení, určené pro zaškolení nových lektorů Malého průzkumníka přírody. Účastníci získají metodickou průpravu pro zdokonalení lektorských dovedností v neformálním vzdělávání pro následné vedení kroužku Malý průzkumník přírody.

Kroužky pořádáme pro školy v Praze. Ve spolupráci s úspěšnými účastníky školení je možné jej otevřít i ve školách mimo Prahu, v dosahu proškoleného lektora.

Absolvování školení Vás opravňuje stát se hlavním lektorem kroužku i výukových programů Ekodomova. Hlavní lektor vede samostatně svou skupinu dětí. Témata a aktivity hodin jsou připravené. Lektor je placen za 1,5 hodiny kroužku. Seznam škol na kterých učíme je uveden na hlavní stránce Malého průzkumníka přírody.

Odměna lektora:
Hlavní lektor kroužku má plat 200 Kč/hodinu v češtině.
Za lekce vedené v cizím jazyce je odměna 200 Kč/hodinu + 200 Kč za jazykovou přípravu.

Náplň školení:

 • ukázka badatelské výuky
 • respektující přístup jako nástroj lektora
 • jak se tvoří EVP
 • první pomoc pro venkovní aktivity s dětmi
 • bezpečnost práce s dětmi
 • ukázka venkovních aktivit Malých průzkumníků
 • přístup lektora k dětem se speciálními požadavky

Kde: Praha 6  - Ekodomov, V Podbabě 29b

Termín školení:

 • 14. - 16. července 2017

Čas školení:  9:00 - 18:00 (s pauzou na oběd)

Pro koho:

 • pro ty, kdo mají zájem o práci s dětmi na prvním stupni základních škol, a především pro ty, kdo v Ekodomově chtějí učit Malého průzkumníka přírody
 • pro ty, kdo jsou vzdělaní v oblasti ekologie, přírodovědy či biologie, ať už vědomosti získali formálně, neformálně či samostudiem
 • pro ty, kdo se lektorování věnují, anebo by se do něj teprve rádi pustili, a rozvíjení zájmu dětí o přírodu považují za smysluplnou činnost

Co mi školení přinese:

 • prohloubení lektorských dovedností a znalostí zaměřených na venkovní výuku
 • možnost podepsání smlouvy na hlavního lektora kroužku Malý průzkumník přírody a ekologických výukových programů
 • vést samostatně kroužek Malý průzkumník přírody
 • osobnostní a pracovní rozvoj v environmentální výchově
 • příjemně strávené dny v prostředí Šáreckého údolí

Za kolik:

Zájemce zaplatí vratný rezervační poplatek 1000 Kč.  Peníze dostane účastník zpět, pokud splní následující podmínky.

Podmínky pro vrácení kauce:

 • účastník projde úspěšně školením,
 • získá certifikát „lektor Malých průzkumníků přírody“,
 • absolvuje alespoň 80 % školení,
 • úspěšně zvládne ověření znalostí ze základů ekologie a přírodních věd (přezkoušení lze opakovat),
 • stane se lektorem kroužku MPP (má alespoň na půl roku podepsanou smlouvu na DPP, je lektorem skupiny, nebo zaskakuje za ostatní lektory, či sepisuje, upravuje hodiny kroužku).

V případě, že na školení nenastoupí nebo nesplní podmínky pro absolvování školení, rezervační poplatek se účastníkovi nevrací a je pak cenou školení, případně storno poplatkem.

Přihlášení:

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Přihláška se stává závaznou po doručení rezervačního poplatku na náš účet.

Kapacita školení je omezená, na školení upřednostňujeme ty účastníky, kteří mají zájem ve školním roce 2015/2016 lektorovat kroužek Malého průzkumníka přírody.

Informace pro zájemce o lektorování:  Kroužek probíhá vždy venku. Lektor vede svou skupinu/y pravidelně každý týden v odpoledních hodinách v čase školní družiny (cca 14:00). Počet odučených kroužků týdně je čistě na zvážení lektora. Minimum je jedna skupina, maximum 5. Obecné informace o kroužku najdete na stránce Malý průzkumník přírody.

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Mašková
Koordinátorka kroužků Malý průzkumník přírody
eva.maskova(at)ekodomov.cz 
Tel.: 739 301 708

12.04.2017 09:04