Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Příměstské tábory Malého průzkumníka přírody

V rámci kroužku Malý průzkumník přírody, který aktuálně probíhá na deseti školách v Praze, připravujeme příměstské tábory. Jako pilotní projekt představíme jarní příměstské tábory, ty proběhnou na dvou vybraných školách o jarních prázdninách, na léto pak plánujeme dvacet turnusů, zapojí se většina škol, které kroužek podporují. Přihlásit se mohou všechny děti 1. stupně ZŠ bez ohledu na to, zda chodí na kroužek, není ani podmínkou být žáky dané školy.

Tábor bude probíhat v duchu kroužku - většinu času trávíme venku, bádáme, děláme pokusy, objevujeme taje přírody, hrajeme tématické hry a zábavnou formou si osvojujeme nové přírodovědné poznatky. Na rozdíl od kroužku se budeme moci věnovat svému bádání celý týden a náplň tábora bude v podobě celotáborové hry, tu završíme hledáním pokladu.

Pro děti, které nemají v blízkosti školu, kde bude tábor probíhat, a měly by zájem se ho zúčastnit, chystáme jarní i letní turnusy v Ekodomově na pozemku lesní školky Šárynky.

 

Ekodomov pořádá i příměstské tábory určené především předškolákům. Více o těchto táborech najdete na stránce Letní příměstské tábory Dětského klubu Šárynka.

03.03.2016 20:21