Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Přihláška začínajícího průzkumníka

Zde můžete vyplnit přihlášku pro začínajícího Malého průzkumníka pro školní rok 2017/2018. Začínající Malý průzkumník přírody je pro ty děti, které s námi ještě na kroužek nechodily.

Kroužek Malý průzkumník přírody začíná v říjnu.

Přihláška - Malý průzkumník přírody I - začátečník

Informace a kontakt
Calendar
Škola


Pololetí, na které se hlásíte *

Pokud jste v seznamu nenašli vaši školu, napište nám na email mpp@ekodomov.cz.

Důležité informace o dítěti

Má Vaše dítě nějaká zdravotní omezení, která by se během kroužku mohla projevit (např. epilepsie, alergie...)?  *

Souhlas se zveřejňováním fotografií

Vážení rodiče,

fotografie zobrazující jednu nebo více identifikovatelných osob je jak osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o citlivý údaj dle § 4 písm. b) tohoto zákona), tak předmětem ochrany osobnosti upravené občanským zákoníkem v § 11 a následující.

Z obou těchto předpisů vyplývá, že pořízení a použití (resp. "zpracování" v terminologii zákona č. 101/2000 Sb.) fotografie podléhá souhlasu fyzické osoby, resp. v případě nezletilých žáků souhlasu jejich zákonných zástupců.

Souhlas nemusí být dáván ke každé fotografii, postačí vyjádření zákonného zástupce dítěte k informaci o pořizování fotografií a o tom, jakým způsobem bude s fotografiemi nakládáno.

Náš kroužek pořizuje fotografie a videozáznamy z pořádaných aktivit a průběhu kroužku. Fotografie, kterými Ekodomov prezentuje svou činnost, zveřejňuje nejčastěji na svých webových stránkách, vyjimečně na facebooku malého průzkumníka přírody. Obrazové materiály budou využity pro účely Ekodomova v souladu se zákonem.

Zaškrtnutím níže "Ano" v níže uvedém políčku udělujete k tomu souhlas.
Fotky budeme umisťovat na náš web do fotogalerie Malého průzkumníka.
V případě, že bychom chtěli využít fotku na propagační materiály, zvlášť bychom Vás kontaktovali.

Souhlasím s focením své/ho dcery/syna pro účely kroužku? *

Odeslání formuláře

Mám zájem dostávat informace a novinky z Ekodomova *

Závěrečné ustanovení: Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním. S osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro vnitřní potřeby organizace Ekodomov, z.s.

CAPTCHA image for SPAM prevention Nemůžete-li kód přečíst,
klikněte zde.