Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kontakt

Koordinátor
Malý průzkumník přírody

Kamila Valentová
komunikace s rodiči a školami
kamila.valentova(at)ekodomov.cz
792 300 667

Marie Černá
péče o lektory
marie.cerna(at)ekodomov.cz

Náplň MPP

Zde Vám nabízíme ochutnávku našich témat:

pro začátečníky MPP1: Chlorofyl, stromy a fotosyntéza, plody a semena, ptáci, půda, stopování, vítr, déšť, orientace v terénu a mapy, klíčení rostlin, hmyz, obojživelníci…

témata pro pokročilí MPP2 se zaměřením na hodnoty a krásy přírody: voda, půda, oheň, vývoj života a člověka, člověk a příroda, geologie, šelmy, barvy přírody, živly, ekosystémy, včely…

témata pro pokročilí MPP3 se zaměřuje na udržitelnost, cílem je poznat a osahat si prostředí okolo školy, něco si vypěstovat a zkrášlit, udržovat, pochopení role člověka v přírodě a urbanizovaném světě: biodiverzita, potraviny, materiály, modrá planeta, mezidruhové vztahy, zemědělství, potraviny, landart…

Jaro

Pozorování zvířat a naslouchání zvířatům - na jaře, stejně jako v zimě, není vůbec jednoduché ve volné přírodě zvířata spatřit, proto se zaměříme na sledování jejich výskytu pomocí stop a výkalů, stejně jako to dělají biologové při sčítání šelem. Pokud bychom ovšem přeci jen na nějaké zvíře narazili, nahrajeme si jeho zvukový projev na tablet, diktafon, nebo mobil. Naučíme se tak používat běžně dostupnou techniku k bádání.

Rostliny - Během terénního průzkumu se děti naučí poznávat rostliny a dozvědí se, které z nich jsou jedlé nebo k čemu se dají využít. Naším velkým tématem bude také klíčení a život rostlin.

Vodní cyklus - Vzhledem k výraznému zásahu do životního prostředí se mění i vodní cyklus v krajině. Díky experimentům žáci poznají, co se děje s půdou a jaké důsledky mají jednotlivé zásahy pro jejich okolí.

Sledování probouzení přírody - na jaře se vše opět probouzí k životu. Sledovat budeme hlavně fenotyp jarního lesa, přilétající ptáky a probouzející se hmyz.

Léto

Množení rostlin, pylové zkoumání - poznáme mnoho zajímavého o rozmnožování rostlin. Děti budou moci poznat způsoby rozmnožování rostlin a prohlédnout si pyly různých druhů.

Monitoring hmyzu - smýkání pomocí entomologických sítěk a následné určování druhů hmyzu podle klíče, zajímavá fakta o této třídě živočichů, která je vůbec nejpočetnější ze všech organismů na Zemi.

Podzim

Migrace zvířat, odchyt a kroužkování - podzim je období dočasného stěhování zvířat, proto s dětmi využijeme příležitosti pozorovat migraci a odchytit a kroužkovat ptáky. Zjistí přitom, proč ptáky vlastně kroužkujeme a jaké informace lze díky této činnosti získat.

Barvy v přírodě - barvy v přírodě se během ročních období mění. Proč tomu tak je? To si s žáky vysvětlíme a vyzkoušíme při zajímavých pokusech.

Sázení stromů - žáci si během sázení stromů uvědomí, že to není jednoduchá činnost a nestačí strom dát do země. Je nutné dodržovat určité zásady, které pomáhají stromu úspěšně růst.

Plody a semena - proč rostliny vytváří plody a semena? Dozvíme se, jaké látky obojí obsahuje a jednoduchými pokusy zkusíme dokázat přítomnost těchto látek.

Zima

Stopování zvířat, krmítka a krmení - sníh nám umožňuje pozorovat stopy, ať už jsou naše, či je po sobě zanechají zvířata. Žáci budou jednotlivé druhy stop mapovat a identifikují je. Dále vyrobí krmítka, díky kterým budou mít ptáci přes zimu co jíst.

Ortomapy - jak vypadala nám známá místa dříve? To se dozvíme při putování minulostí. Využijeme ortomap, které nám tyto proměny pomohou identifikovat.

Práce se vzorky půdy - děti se prostřednictvím zkoumání půdní sondy dozvědí, jaké existují druhy půd. Podle sedimentace půdních horizontů jednotlivé druhy půd samy jednoduše identifikují. K porozování a zkoumání půdního profilu v okolí školy použijeme geologickou půdní sondu.

Sledování zimující přírody - jak zvířata přezimují, co dělají, když nespí, kteří ptáci u nás přezimují a jak jsou k tomu uzpůsobeni, jak přezimují rostliny, změny v ptačím opeření - zimní versus letní šat, zimující vodní ptactvo.

Pokusy s viděním ultrafialového spektra - k čemu ho využívají ptáci a hmyz, k čemu lidé, proč ho my lidé nemůžeme vidět a proč zvířata ano?

Nahoru

13.12.2020 21:38