Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Malý průzkumník přírody

Ekologické kroužky pro 1. stupeň základních škol

Přihlašování na 2. pololetí školního roku 2016/2017 zahájeno!

Kroužky jsou určené pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážejí jednou týdně jeden až dva lektoři do okolí školy, aby společně s dětmi prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, biologa, entomologa či ornitologa. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života.

Příroda je otevřená kniha moudrosti, ze které se vyplatí umět číst.

 

Příměstské tábory Malého průzkumníka přírody

Podrobnosti a přihlášky na tábory >>>

Víte jak voní bylinky, uvařili jste si někdy čaj ze zahrádky, obarvili látku bezinkami nebo poznáte zvířátka podle jejich hlasu? Pojďte s námi prožít táborové dobrodružství skrze své smysly!

 

Fotogalerie z průzkumů

Zprávičky z průzkumů

 
13.04.2017  |  Autor: Míša Mikulenková

Jak jsme se vydali do údolí hledat rozličné zástupce hmyzu

ZŠ Vrané nad Vltavou
Kategorie: Malý průzkumník přírody
 
 

Cílová skupina:

Pro zvídavé žáky prvního stupně, od 1. do 5. třídy ZŠ.

Otevřené kroužky:

Malý průzkumník přírody I - pro začínající průzkumníky. 

Malý průzkumník přírody II - pro zkušené badatele, kteří již absolvovali jeden rok kroužku.

Délka jedné lekce:

90 minut, 1 x týdně

Forma:

Děti pracují v malých skupinách s dospělými průvodci - lektory. Maximální počet žáků v kroužku na jednoho lektora je 8. Veškerý materiál a pomůcky obdrží děti na kroužku. Lekce zajišťuje lektor s odbornými a pedagogickými znalostmi a zkušenostmi.

Náplň kroužků:

Kroužek je tematicky rozdělen do čtyř ročních období. Každé téma je spojeno s prostředím, v němž žijeme, a s některými problémy životního prostředí. Více o náplni kroužků se dozvíte zde...

Lektoři:

Jsou proškolení a certifikovaní pro odborné vedení kroužku Malý průzkumník přírody. Profily lektorů naleznete v lektorském týmu Ekodomova.

Organizace:

Lektoři si přebírají a následně vrací žáky do školní družiny. Dle potřeby kroužku jdou děti do terénu nebo do učebny.

Začátky kroužků:

- v 1. pololetí školního roku začínáme v říjnu
- v 2. pololetí školního roku začínáme v únoru

Cena kroužku:

1 480 Kč / pololetí = 15 lekcí (za česky vedenou lekci)
2 500 Kč / pololetí = 15 lekcí (za německy vedenou lekci)

První lekci si lze vyzkoušet bez závazků. Účastí docházkou na druhou hodinu stvrzujete závazně přihlášení do kroužku a vzniká tak povinnost kroužek uhradit.

Platba kroužku: 

Kroužek je placen bankovním převoden na základě zaslaných podkladů k platbě. Podklady k placení zasíláme rodičům na email uvedený v přihlášce dítěte. Předpis k platbě se zasílá přibližně druhý až třetí týden kroužku.

Přihláška na kroužek:

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka I - začátečníka pro školní rok 2016/2017.

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka II - pokročilého pro školní rok 2016/2017.

Přihláškou ani první hodinou nevzniká nárok k platbě kroužku. Nárok na platbu kroužkovného vzniká až po druhé absolvované hodině. V druhém týdnu Vám bude zaslán předpis k platbě. 

První hodina není zdarma, po potvrzení Vašeho zájmu o kroužek (účastí na druhé hodině) se stává první hodina součástí 15 placených lekcí. V případě, že ukončíte docházku po Vaší první hodině, nevzniká žádný nárok k platbě.

Časté dotazy:

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy rodičů.

Reference rodičů:

Zde najdete reference rodičů na kroužky.

Seznam škol a skupin:

 

MPP1 - začátečník

MPP2 - pokročilý

Město

Škola

Skupina

Zač. 1.pol.
2016/17

Předběž.
konec 1.pol.
2016/17

Předběž.
zač. 2.pol.
2016/17

Skupina

Zač. 1.pol.
2016/17

Předběž.
konec 1.pol.
2016/17

Předběž.
zač. 2.pol.
2016/17

Brno

ZŠ Antonínská

čt 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Cyrilometodějská

čt 13.30

 

 

 

 

 

 

 

Český Brod

ZŠ Žitomířská

pá 13.00

 

 

7.4.

 

 

 

 

Praha 3

ZŠ nám. J. z Poděbrad

út 13.30  

4.10.

24.1.

7.2.

 

 

 

 

 

ZŠ nám. J. z Poděbrad

út 14.40

 

 

7.2.

 

 

 

 

Praha 5

Deutsche Schule Prag

čt 13.30

15.9.

12.1.

 

 

 

 

 

 

FZŠ Brdičkova

st 14.00

12.10.

1.2.

8.2.

st 14.00

12.10.

15.2.

22.2.

 

ZŠ Mohylova

st 14.00

12.10.

1.2.

8.2.

 

 

 

 

Praha 6

ZŠ Bílá

po 14.00
lektorka
Lucka

3.10.

13.2.

20.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Bílá

po 14.00
lektorka
Jana

3.10.

13.2.

20.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Bílá

st 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ nám. Svobody

čt 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Petřiny

čt 14.00

6.10.

2.2.

16.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Suchdol

čt 13.45

3.11.

23.2.

2.3.

čt 13.45

3.11.

23.2.

2.3.

 

ZŠ Nebušice

pá 13.00

7.10

24.2

3.3

 

 

 

 

 

ZŠ Hanspaulka

čt 13.30

6.10

2.2.

16.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Ant. Čermáka

st 13.30

5.10.

25.1.

15.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Ant. Čermáka

st 14.45

12.10.

25.1.

15.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Ant. Čermáka

pá 13.30

7.10.

3.3.

10.3.

 

 

 

 

 

ZŠ Jana Wericha

út 14.00

4.10.

24.1.

14.2.

út 14.00

11.10.

14.2.

21.2.

Praha 7

ZŠ Korunovační

po 13.30

3.10.

30.1.

13.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Strossmayer. nám.

út 14.30

4.10

17.1.

14.2.

út 14.30

4.10.

24.1.

14.2

Praha 8

ZŠ Dolní Chabry

po 13.00

3.10.

23.1

13.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Hovorčovická

čt 14.00

6.10.

23.2.

9.3.

čt 14.00

20.10.

2.3.

9.3.

 

ZŠ Burešova

út 14.00

4.10.

24.1.

14.2.

 

 

 

 

 

ZŠ něm-čes. porozumění

po 14.00

3.10.

30.1

13.2.

 

 

 

 

Praha 16

ZŠ Radotín

út 13.45

4.10.

31.1.

7.2.

 

 

 

 

Praha - východ

ZŠ Stříbrná Skalice

pá 13.00

7.10

10.2.

24.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Zdiby

út 12.30
lektor
Petr  

4.10

7.2.

21.2.

út 14.00  

 11.10.

 28.2.

 7.3.

 

ZŠ Zdiby

út 14.00
lektorka
Lenka  

4.10

24.1.

21.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Zdiby

čt 12.30
lektorka
Lenka

6.10.

2.2.

23.2.

čt 14.00

6.10.

9.2.

23.2.

 

ZŠ Zdiby

čt 14.00
lektor
Honza

6.10.

9.2.

23.2.

 

 

 

 

Praha - západ

ZŠ Řevnice

út 14.00

4.10.

17.1.

7.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Velké Přílepy

pá 13.00

7.10.

10.2.

24.2.

pá 13.00

7.10.

10.2.

24.2.

 

ZŠ Vrané nad Vltavou

út 13.00

4.10.

7.2.

21.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Vrané nad Vltavou

út 14.30

4.10.

7.2.

21.2.

 

 

 

 

Další informace:

Velká část aktivit kroužku je směrována na praktické činnosti s dětmi mimo školní budovu. Venku získáváme materiály a poznatky, které v čase, kdy nám nepřeje počasí, zpracováváme ve třídách. Při práci děti využívají všechny své smysly - čich, hmat, sluch i chuť - a získávají dovednosti, jak do svého pozorování zapojit moderní technologie jako je GPS navigace, počítač, fotoaparát, tablet, diktafon, případně mikroskop.

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují. Motivujeme tak děti k dlouhodobé práci a pravidelné účasti na kroužcích. Při práci na kroužku si děti vedou svůj vlastní a jedinečný badatelský notýsek. Své poznatky a zkušenosti si tak děti mohou zaznamenat a kdykoliv se k nim vrátit. Na kroužku si děti cvičí pozorovací dovednosti, které mohou využít nejen při teoretické školní výuce, ale také při cestě do školy, při hrách nebo při výletech s rodiči. Děti, které se zúčastní minimálně 10 setkání, získají certifikát „Malý průzkumník přírody“.

Spolek Ekodomov přípravou zábavných ekologických kroužků navazuje na 10 letou tradici s ekologickou výchovou a vzděláváním. Ekodomov stál u zrodu lesních mateřských škol v Čechách, kde si děti budují přirozený vztah k přírodě. Nyní přichází s kroužkem pro první stupeň základních škol, který znovu oslovuje všechny děti a dává jim příležitost rozvíjet dovednosti vedoucí k harmonickému soužití s přírodou na základě hlubšího poznání, úcty a respektu.

Malý průzkumník v médiích

 
06.03.2016

Ve škole za školou aneb Malý průzkumník přírody v časopise Pražská evvoluce

V novém magazínu o ekovýchově v Praze vyšel článek o aktivitách Malého průzkumníka přírody, pokud vás zajímá, jak stopovali lišku v Praze, neváhejte...
Kategorie: Malý průzkumník v médiích  |  Ekovýchova  |  Zahrada Šárynka  |  O nás v médiích
 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Podpořeno Městskou částí Praha 6.

21.04.2017 16:13