Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Malý průzkumník přírody

 
Malý průzkumník přírody

Co to je?

Kroužek MPP je přírodovědně-ekologický kroužek určený všem dobrodruhům a badatelům, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážíme jednou týdně do okolí školy, abychom společně prozkoumali známá i méně známá místa a podívali se na ně očima botanika, entomologa či ornitologa. Společně v partě malých průzkumníků pod vedením zkušených lektorů zkoumáme krásu, rozmanitost a zákonitosti přírody a jejích živlů. Budeme si společně hrát, ptát se, dělat expetimenty, bádat a prožívat.

Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života. Příroda je otevřená kniha moudrosti, ze které se vyplatí umět číst.

 

Kdo se může přihlásit?

Kroužek je určen žákům prvního stupně základní školy. Pro prvňáčky a obecně nové zájemce o kroužek je určena úroveň MPP – začátečník. Žákům, kteří již tuto úroveň absolvovali, je určena úroveň MPP – pokročilý 1. Pro nejostřílenější průzkumníky, kteří mají za sebou již dva roky kroužku, otevíráme na vybraných školách úroveň MPP – pokročilý 2.

PŘIHLÁŠKA pro školní rok 2019/2020

Jak kroužek probíhá?

- scházíme se jednou týdně

- délka lekce je 90 minut

- první pololetí školního roku začínáme v říjnu, druhé v únoru

- za jedno pololetí stihneme 15 lekcí

- cena za jedno pololetí je 1580,-

- podklady k placení bankovním převodem naleznete v automatické e-mailové odpovědi na Vaši přihlášku

- lektoři si přebírají žáky ve školní družině, po skončení lekce je sem opět vrací

- na jednoho lektora je ve skupince maximálně 8 dětí

- prohlédnout si můžete fotografie z kroužků zde


Kdo kroužek vede?

Naši lektoři jsou proškoleni a certifikováni v badatelském učení, zážitkové pedagogice, partnerském přístupu při vedení dětí, speciální pedagogice, první pomoci a odborném vedení kroužku Malý průzkumník přírody.


Na kterých školách je kroužek otevřen?

této tabulce uvádíme prozatím domluvené školy a jednotlivé skupinky kroužku, kam je možné se hlásit. S některými školami stále jednáme o termínu, kdy bude kroužek probíhat. Prosíme tedy o strpení.

 

Náplň kroužku


Aktivity kroužku jsou zaměřeny na praktické činnosti s dětmi venku, mimo školní budovu. Využíváme všechny své smysly – zrak, čich, hmat, sluch i chuť. Jednotlivé lekce na sebe volně navazují a vycházejí z probíhajícího ročního období. Motivujeme tak děti k dlouhodobé práci a pravidelné účasti. Na kroužku si děti vedou svůj vlastní badatelský notýsek. Své poznatky a zkušenosti si tak mohou zaznamenat a kdykoliv se k nim vrátit. „Průzkumníci“ si cvičí pozorovací dovednosti, které mohou využít nejen při teoretické školní výuce, ale také při cestě do školy, při hrách nebo při výletech s rodiči.


Jaro

- pozorování zvířat a naslouchání zvířatům - na jaře, stejně jako v zimě, není vůbec jednoduché ve volné přírodě zvířata spatřit, proto se zaměříme na sledování jejich výskytu pomocí stop a výkalů, stejně jako to dělají biologové při sčítání šelem. Pokud bychom ovšem přeci jen na nějaké zvíře narazili, nahrajeme si jeho zvukový projev na tablet, diktafon, nebo mobil. Naučíme se tak používat běžně dostupnou techniku k bádání.

- rostliny - Během terénního průzkumu se děti naučí poznávat rostliny a dozvědí se, které z nich jsou jedlé nebo k čemu se dají využít. Naším velkým tématem bude také klíčení a život rostlin.

- vodní cyklus - Vzhledem k výraznému zásahu do životního prostředí se mění i vodní cyklus v krajině. Díky experimentům žáci poznají, co se děje s půdou a jaké důsledky mají jednotlivé zásahy pro jejich okolí.

- sledování probouzení přírody - na jaře se vše opět probouzí k životu. Sledovat budeme hlavně fenotyp jarního lesa, přilétající ptáky a probouzející se hmyz.


Léto

- množení rostlin, pylové zkoumání - poznáme mnoho zajímavého o rozmnožování rostlin. Děti budou moci poznat způsoby rozmnožování rostlin a prohlédnout si pyly různých druhů.

- monitoring hmyzu - smýkání pomocí entomologických sítěk a následné určování druhů hmyzu podle klíče, zajímavá fakta o této třídě živočichů, která je vůbec nejpočetnější ze všech organismů na Zemi.


Podzim

- migrace zvířat, odchyt a kroužkování - podzim je období dočasného stěhování zvířat, proto s dětmi využijeme příležitosti pozorovat migraci a odchytit a kroužkovat ptáky. Zjistí přitom, proč ptáky vlastně kroužkujeme a jaké informace lze díky této činnosti získat.

- barvy v přírodě - barvy v přírodě se během ročních období mění. Proč tomu tak je? To si s žáky vysvětlíme a vyzkoušíme při zajímavých pokusech.

- sázení stromů - žáci si během sázení stromů uvědomí, že to není jednoduchá činnost a nestačí strom dát do země. Je nutné dodržovat určité zásady, které pomáhají stromu úspěšně růst.

- plody a semena - proč rostliny vytváří plody a semena? Dozvíme se, jaké látky obojí obsahuje a jednoduchými pokusy zkusíme dokázat přítomnost těchto látek.


Zima

- stopování zvířat, krmítka a krmení - sníh nám umožňuje pozorovat stopy, ať už jsou naše, či je po sobě zanechají zvířata. Žáci budou jednotlivé druhy stop mapovat a identifikují je. Dále vyrobí krmítka, díky kterým budou mít ptáci přes zimu co jíst.

- práce se vzorky půdy - děti se prostřednictvím zkoumání půdní sondou dozvědí, jaké existují druhy půd. Podle sedimentace půdních horizontů jednotlivé druhy půd samy jednoduše identifikují.

- sledování zimující přírody - jak zvířata přezimují, co dělají, když nespí, kteří ptáci u nás přezimují a jak jsou k tomu uzpůsobeni, jak přezimují rostliny, změny v ptačím opeření - zimní versus letní šat, zimující vodní ptactvo.

- pokusy s viděním ultrafialového spektra - k čemu ho využívají ptáci a hmyz, k čemu lidé, proč ho my lidé nemůžeme vidět a proč zvířata ano?

 

Projekt finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 6, Praha 3 a Středočeský kraj.