Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kontakt

Koordinátor
Malý průzkumník přírody

Kamila Valentová
komunikace s rodiči a školami
kamila.valentova(at)ekodomov.cz
792 300 667

Marie Černá
péče o lektory
marie.cerna(at)ekodomov.cz

Malý průzkumník přírody

 
Malý průzkumník přírody

Co to je?

Projekt Malý průzkumník přírody (dále jen MPP) je venkovní družina s badatelskými aktivitami pro první stupeň základních škol. Cílem projektu MPP je poskytovat školám dlouhodobou a systematickou podporu pro vytváření venkovních družin s badatelskými činnostmi. Jedná se tak především o školení pracovníků škol a dodání know-how pro realizaci jednotlivých badatelských lekcí. V případě, že pro školy není reálné zajistit venkovní badatelskou družinu MPP vlastními pedagogickými pracovníky, Ekodomov pro tento účel školí vlastní lektory, kteří mohou do škol docházet. MPP se realizuje se skupinkou o maximálním počtu 8 žáků a klade tedy zvýšené nároky na personální obsazení školních družin. Aby školám nerostly náklady na zajištění MPP, je projekt navržen jako výběrová aktivita, u které Ekodomov poskytuje školám kompletní správu venkovní družiny včetně komunikace s rodiči a technického a ekonomického zajištění. Na základě individuální dohody se školou lze rovněž zajistit MPP jako celoškolní venkovní badatelskou družinu pro všechny žáky při současné odborné přípravě pracovníků ve družinách a odpovídajícím personálním obsazení. Nejčastěji je proto MPP realizováno obdobně jako jsou realizovány školní kroužky. Zásadním rozdílem mezi tradičním pojetím kroužků a venkovní badatelskou školní družinou MPP je systémová podpora škol a jejich pedagogických pracovníků v přenášení poznatků a výsledků práce se žáky účastnícími se MPP do běžné výuky. Pedagog tak pro svůj výklad získává podporu týmu malých průzkumníků přírody, kteří se v rámci výuky mohou podělit se spolužáky o své objevy a poznatky. Dochází tak k užšímu propojení teoretické výuky s praxí. MPP nově rozšiřuje svoji badatelskou činnost na zkoumání a realizaci adaptačních a mitigačních opatření v místě školy v souvislosti se současnou změnou klimatu. MPP tak vedle rozvoje badatelských dovedností a zlepšování vztahu k životnímu prostředí má rovněž potenciál přispět k realizaci místních opatření brzdících dopady klimatické změny.

 

Kdo se může přihlásit?

Družina je určena žákům prvního stupně základní školy. Pro prvňáčky a obecně nové zájemce o družinu je určena úroveň MPP – začátečník. Žákům, kteří již tuto úroveň absolvovali, je určena úroveň MPP – pokročilý 1. Pro nejostřílenější průzkumníky, kteří mají za sebou již dva roky družiny, otevíráme na vybraných školách úroveň MPP – pokročilý 2.

PŘIHLÁŠKA pro školní rok 2020/2021

Jak družina probíhá?

  • scházíme se jednou týdně,
  • délka lekce je 90 minut,
  • první pololetí školního roku začínáme v říjnu, druhé v únoru,
  • za jedno pololetí stihneme přibližně 15 lekcí (rovněž závisí na harmonogramu konkrétní školy),
  • cena za jedno pololetí je 1890 Kč,
  • podklady k placení bankovním převodem naleznete v automatické e-mailové odpovědi na Vaši přihlášku,
  • lektoři si přebírají žáky ve školní družině, po skončení lekce je sem opět vrací,
  • na jednoho lektora je ve skupince maximálně 8 dětí,
  • prohlédnout si můžete fotografie z družin zde

 

Kdo družinu vede?

Naši lektoři jsou proškoleni a certifikováni v badatelském učení, zážitkové pedagogice, partnerském přístupu při vedení dětí, speciální pedagogice, první pomoci a odborném vedení družiny Malý průzkumník přírody.

 

Na kterých školách je družina otevřena?

této tabulce uvádíme prozatím domluvené školy a jednotlivé skupinky družiny, kam je možné se hlásit. S některými školami stále jednáme o termínu, kdy bude družina probíhat. Prosíme tedy o strpení.

 

Projekt finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 6, Praha 3 a Středočeský kraj.

09.10.2020 20:12