Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Malý průzkumník přírody

Ekologické kroužky pro 1. stupeň základních škol

Přihlašování na školní rok 2016/2017 zahájeno!

KROUŽEK ZAČÍNÁ OD ŘÍJNA

Kroužky jsou určené pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážejí jednou týdně jeden až dva lektoři do okolí školy, aby společně s dětmi prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, biologa, entomologa či ornitologa. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života.

Příroda je otevřená kniha moudrosti, ze které se vyplatí umět číst.

 

Fotogalerie

 
Ilustrační foto archiv Ekodomova
05.12.2016  |  Autor: Lucie Klaudisova

Odpady a humus

(ZŠ Vrané nad Vlavou)
Kategorie: Malý průzkumník přírody
 
 

Cílová skupina:

Pro zvídavé žáky prvního stupně, od 1. do 5. třídy ZŠ.

Otevřené kroužky:

Malý průzkumník přírody I - pro začínající průzkumníky. 

Malý průzkumník přírody II - pro zkušené badatele, kteří již absolvovali jeden rok kroužku.

Délka jedné lekce:

90 minut, 1 x týdně

Forma:

Děti pracují v malých skupinách s dospělými průvodci - lektory. Maximální počet žáků v kroužku na jednoho lektora je 8. Veškerý materiál a pomůcky obdrží děti na kroužku. Lekce zajišťuje lektor s odbornými a pedagogickými znalostmi a zkušenostmi.

Náplň kroužků:

Kroužek je tematicky rozdělen do čtyř ročních období. Každé téma je spojeno s prostředím, v němž žijeme, a s některými problémy životního prostředí. Více o náplni kroužků se dozvíte zde...

Lektoři:

Jsou proškolení a certifikovaní pro odborné vedení kroužku Malý průzkumník přírody. Profily lektorů naleznete v lektorském týmu Ekodomova.

Organizace:

Lektoři si přebírají a následně vrací žáky do školní družiny. Dle potřeby kroužku jdou děti do terénu nebo do učebny.

Začátky kroužků:

- v 1. pololetí školního roku začínáme v říjnu
- v 2. pololetí školního roku začínáme v únoru

Cena kroužku:

1 480,- Kč / pololetí = 15 lekcí (za česky vedenou lekci)
2 500,- Kč / pololetí = 15 lekcí (za německy vedenou lekci)

První lekci si lze vyzkoušet bez závazků. Účastí docházkou na druhou hodinu stvrzujete závazně přihlášení do kroužku a vzniká tak povinnost kroužek uhradit.

Platba kroužku: 

Kroužek je placen bankovním převoden na základě zaslaných podkladů k platbě. Podklady k placení zasíláme rodičům na email uvedený v přihlášce dítěte. Předpis k platbě se zasílá přibližně druhý až třetí týden kroužku.

Přihláška na kroužek:

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka I - začátečníka pro školní rok 2016/2017.

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka II - pokročilého pro školní rok 2016/2017.

Přihláškou ani první hodinou nevzniká nárok k platbě kroužku. Nárok na platbu kroužkovného vzniká až po druhé absolvované hodině. V druhém týdnu Vám bude zaslán předpis k platbě. 

První hodina není zdarma, po potvrzení Vašeho zájmu o kroužek (účastí na druhé hodině) se stává první hodina součástí 15 placených lekcí. V případě, že ukončíte docházku po Vaší první hodině, nevzniká žádný nárok k platbě.

Seznam škol:

Brno

ZŠ Antonínská

MPP1 - čt 14.00

 

ZŠ Cyrilometodějská

MPP1 - čt 13.30

 

Praha 3

ZŠ nám. J. z Poděbrad

MPP1 - út 13.30
MPP1 - út 14.30

 

Praha 5

Deutsche Schule Prag

MPP1 - út 13.30
MPP1 - čt 13.30

 

FZŠ Brdičkova

MPP1 - st 14.00

MPP2 - st 14.00

ZŠ Mohylova

MPP1 - st 14.00

Praha 6

ZŠ Bílá

MPP1 - po 14.00
MPP1 - čt 13.30

 

ZŠ nám. Svobody

MPP1 - čt 13.30

 

ZŠ Petřiny

MPP1 - čt 14.00

 

ZŠ Suchdol

MPP1 - st 13.45
MPP1 - čt 13.45

MPP2 - st 13.45
MPP2 - čt 13.45

ZŠ Nebušice

MPP1 - pá 13.00

 

ZŠ Hanspaulka

MPP1 - čt 13.30

 

ZŠ Ant. Čermáka

MPP1 - st 13.30
MPP1 - st 15.00
MPP1 - pá 13.30

 

ZŠ Jana Wericha

MPP1 - út 14.00

MPP2 - út 14.00

Praha 7

ZŠ Korunovační

MPP1 - po 13.30
MPP1 - st 13.30

MPP2 - po 13.30
MPP2 - st 13.30

ZŠ Strossmayer. nám.

MPP1 - út 14.30

MPP2 - út 14.30

Praha 8

ZŠ Dolní Chabry

MPP1 - po 13.00

MPP2 - po 13.00

ZŠ Hovorčovická

MPP1 - čt 14.00

MPP2 - čt 14.00

ZŠ Burešova

MPP1 - út 14.00

 

ZŠ něm-čes. porozumění

MPP1 - po 14.00

 

Praha 16

ZŠ Radotín

MPP1 - út 13.45

 

Praha - východ

ZŠ Stříbrná Skalice

MPP1 - út 13.00
MPP1 - pá 13.00

 

ZŠ Zdiby

MPP1 - út 13.30 (kapacita naplněna) 
MPP1 - čt 13.00

MPP2 - út 13.30
MPP2 - čt 14.00

Praha - západ

ZŠ Řevnice

MPP1 - út 14.00

 

ZŠ Velké Přílepy

MPP1 - pá 13.00

MPP2 - pá 13.00

ZŠ Vrané nad Vltavou

MPP1 - út 13.00
MPP1 - út 14.30

 

 

Další informace:

Velká část aktivit kroužku je směrována na praktické činnosti s dětmi mimo školní budovu. Venku získáváme materiály a poznatky, které v čase, kdy nám nepřeje počasí, zpracováváme ve třídách. Při práci děti využívají všechny své smysly - čich, hmat, sluch i chuť - a získávají dovednosti, jak do svého pozorování zapojit moderní technologie jako je GPS navigace, počítač, fotoaparát, tablet, diktafon, případně mikroskop.

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují. Motivujeme tak děti k dlouhodobé práci a pravidelné účasti na kroužcích. Při práci na kroužku si děti vedou svůj vlastní a jedinečný badatelský notýsek. Své poznatky a zkušenosti si tak děti mohou zaznamenat a kdykoliv se k nim vrátit. Na kroužku si děti cvičí pozorovací dovednosti, které mohou využít nejen při teoretické školní výuce, ale také při cestě do školy, při hrách nebo při výletech s rodiči. Děti, které se zúčastní minimálně 10 setkání, získají certifikát „Malý průzkumník přírody“.

Spolek Ekodomov přípravou zábavných ekologických kroužků navazuje na 10 letou tradici s ekologickou výchovou a vzděláváním. Ekodomov stál u zrodu lesních mateřských škol v Čechách, kde si děti budují přirozený vztah k přírodě. Nyní přichází s kroužkem pro první stupeň základních škol, který znovu oslovuje všechny děti a dává jim příležitost rozvíjet dovednosti vedoucí k harmonickému soužití s přírodou na základě hlubšího poznání, úcty a respektu.

 
06.03.2016

Ve škole za školou aneb Malý průzkumník přírody v časopise Pražská evvoluce

V novém magazínu o ekovýchově v Praze vyšel článek o aktivitách Malého průzkumníka přírody, pokud vás zajímá, jak stopovali lišku v Praze, neváhejte...
Kategorie: Malý průzkumník v médiích  |  Ekovýchova  |  Zahrada Šárynka  |  O nás v médiích
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Podpořeno Městskou částí Praha 6.

14.11.2016 14:33