Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Malý průzkumník přírody

Ekologické kroužky pro 1. stupeň základních škol

Přihlašování na školní rok 2016/2017 zahájeno!

KROUŽEK ZAČÍNÁ OD ŘÍJNA

Kroužky jsou určené pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážejí jednou týdně jeden až dva lektoři do okolí školy, aby společně s dětmi prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, biologa, entomologa či ornitologa. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života.

Příroda je otevřená kniha moudrosti, ze které se vyplatí umět číst.

 

Fotogalerie

 
25.10.2016

Druhá hodina kroužku na Strossmayerově náměstí

Tuto hodinu jsme se s malými průzkumníky vydali propátrat kus zeleně blízko zastávky metra Vltavská. Tam jsme kromě známek častého venčení okolo...
Kategorie: Malý průzkumník přírody
 
 

Cílová skupina:

Pro zvídavé žáky prvního stupně, od 1. do 5. třídy ZŠ.

Otevřené kroužky:

Malý průzkumník přírody I - pro začínající průzkumníky. 

Malý průzkumník přírody II - pro zkušené badatele, kteří již absolvovali jeden rok kroužku.

Délka jedné lekce:

90 minut, 1 x týdně

Forma:

Děti pracují v malých skupinách s dospělými průvodci - lektory. Maximální počet žáků v kroužku na jednoho lektora je 8. Veškerý materiál a pomůcky obdrží děti na kroužku. Lekce zajišťuje lektor s odbornými a pedagogickými znalostmi a zkušenostmi.

Náplň kroužků:

Kroužek je tematicky rozdělen do čtyř ročních období. Každé téma je spojeno s prostředím, v němž žijeme, a s některými problémy životního prostředí. Více o náplni kroužků se dozvíte zde...

Lektoři:

Jsou proškolení a certifikovaní pro odborné vedení kroužku Malý průzkumník přírody. Profily lektorů naleznete v lektorském týmu Ekodomova.

Organizace:

Lektoři si přebírají a následně vrací žáky do školní družiny. Dle potřeby kroužku jdou děti do terénu nebo do učebny.

Začátky kroužků:

- v 1. pololetí školního roku začínáme v říjnu
- v 2. pololetí školního roku začínáme v únoru

Cena kroužku:

1 480,- Kč / pololetí = 15 lekcí

První lekci si lze vyzkoušet bez závazků. Účastí na druhé hodině stvrzujete závazně přihlášení do kroužku a vzniká tak povinnost kroužek uhradit.

Platba kroužku: 

Kroužek je placen bankovním převoden na základě zaslaných podkladů k platbě. Podklady k placení zasíláme rodičům na email uvedený v přihlášce dítěte. Předpis k platbě se zasílá přibližně druhý až třetí týden kroužku.

Přihláška na kroužek:

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka I - začátečníka pro školní rok 2016/2017.

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka II - pokročilého pro školní rok 2016/2017.

Přihláškou ani první hodinou nevzniká nárok k platbě kroužku. Nárok na platbu kroužkovného vzniká až po druhé absolvované hodině. V druhém týdnu Vám bude zaslán předpis k platbě. 

První hodina není zdarma, po potvrzení Vašeho zájmu o kroužek (účastí na druhé hodině) se stává první hodina součástí 15 placených lekcí. V případě, že ukončíte docházku po Vaší první hodině, nevzniká žádný nárok k platbě.

Seznam škol:

Brno

ZŠ Antonínská

MPP1 - čt 14.00

 

ZŠ Cyrilometodějská

MPP1 - čt 13.30

 

Praha 3

ZŠ nám. J. z Poděbrad

MPP1 - út 13.30
MPP1 - út 14.30

 

Praha 5

Deutsche Schule Prag

MPP1 - út 13.30
MPP1 - čt 13.30

 

FZŠ Brdičkova

MPP1 - st 14.00

MPP2 - st 14.00

ZŠ Mohylova

MPP1 - st 14.00

Praha 6

ZŠ Bílá

MPP1 - po 14.00
MPP1 - čt 13.30

 

ZŠ nám. Svobody

MPP1 - čt 13.30

 

ZŠ Petřiny

MPP1 - čt 14.00

 

ZŠ Suchdol

MPP1 - st 13.45
MPP1 - čt 13.45

MPP2 - st 13.45
MPP2 - čt 13.45

ZŠ Nebušice

MPP1 - pá 13.00

 

ZŠ Hanspaulka

MPP1 - čt 13.30

 

ZŠ Ant. Čermáka

MPP1 - st 13.30
MPP1 - st 15.00
MPP1 - pá 13.30

 

ZŠ Jana Wericha

MPP1 - út 14.00

MPP2 - út 14.00

Praha 7

ZŠ Korunovační

MPP1 - po 13.30
MPP1 - st 13.30

MPP2 - po 13.30
MPP2 - st 13.30

ZŠ Strossmayer. nám.

MPP1 - út 14.30

MPP2 - út 14.30

Praha 8

ZŠ Dolní Chabry

MPP1 - po 13.00

MPP2 - po 13.00

ZŠ Hovorčovická

MPP1 - čt 14.00

MPP2 - čt 14.00

ZŠ Burešova

MPP1 - út 14.00

 

ZŠ něm-čes. porozumění

MPP1 - po 14.00

 

Praha 16

ZŠ Radotín

MPP1 - út 13.45

 

Praha - východ

ZŠ Stříbrná Skalice

MPP1 - út 13.00
MPP1 - pá 13.00

 

ZŠ Zdiby

MPP1 - út 13.30 (kapacita naplněna) 
MPP1 - čt 13.00

MPP2 - út 13.30
MPP2 - čt 14.00

Praha - západ

ZŠ Řevnice

MPP1 - út 14.00

 

ZŠ Velké Přílepy

MPP1 - pá 13.00

MPP2 - pá 13.00

ZŠ Vrané nad Vltavou

MPP1 - út 13.00
MPP1 - út 14.30

 

 

Další informace:

Velká část aktivit kroužku je směrována na praktické činnosti s dětmi mimo školní budovu. Venku získáváme materiály a poznatky, které v čase, kdy nám nepřeje počasí, zpracováváme ve třídách. Při práci děti využívají všechny své smysly - čich, hmat, sluch i chuť - a získávají dovednosti, jak do svého pozorování zapojit moderní technologie jako je GPS navigace, počítač, fotoaparát, tablet, diktafon, případně mikroskop.

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují. Motivujeme tak děti k dlouhodobé práci a pravidelné účasti na kroužcích. Při práci na kroužku si děti vedou svůj vlastní a jedinečný badatelský notýsek. Své poznatky a zkušenosti si tak děti mohou zaznamenat a kdykoliv se k nim vrátit. Na kroužku si děti cvičí pozorovací dovednosti, které mohou využít nejen při teoretické školní výuce, ale také při cestě do školy, při hrách nebo při výletech s rodiči. Děti, které se zúčastní minimálně 10 setkání, získají certifikát „Malý průzkumník přírody“.

Spolek Ekodomov přípravou zábavných ekologických kroužků navazuje na 10 letou tradici s ekologickou výchovou a vzděláváním. Ekodomov stál u zrodu lesních mateřských škol v Čechách, kde si děti budují přirozený vztah k přírodě. Nyní přichází s kroužkem pro první stupeň základních škol, který znovu oslovuje všechny děti a dává jim příležitost rozvíjet dovednosti vedoucí k harmonickému soužití s přírodou na základě hlubšího poznání, úcty a respektu.

 
06.03.2016

Ve škole za školou aneb Malý průzkumník přírody v časopise Pražská evvoluce

V novém magazínu o ekovýchově v Praze vyšel článek o aktivitách Malého průzkumníka přírody, pokud vás zajímá, jak stopovali lišku v Praze, neváhejte...
Kategorie: Malý průzkumník v médiích  |  Ekovýchova  |  Zahrada Šárynka  |  O nás v médiích
 

25.10.2016 15:12