Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Malý průzkumník přírody

Ekologické kroužky pro 1. stupeň základních škol

Kroužky jsou určené pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážejí jednou týdně jeden až dva lektoři do okolí školy, aby společně s dětmi prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, biologa, entomologa či ornitologa. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života.

Příroda je otevřená kniha moudrosti, ze které se vyplatí umět číst.

 

Příměstské tábory Malého průzkumníka přírody

Podrobnosti a přihlášky na letní tábory >>>

Společně v partě malých průzkumníků pod vedením zkušených lektorů budeme zkoumat krásu, rozmanitost a zákonitosti přírody a živlů v ní. Budeme si společně hrát, ptát se, dělat expetimenty, bádat a prožívat.

 

Fotogalerie z průzkumů

Zprávičky z průzkumů

 
Červnový zpravodaj Ekodomova 2018
14.06.2018

Červnový zpravodaj Ekodomova 2018

Vážení a milí příznivci, léto začalo zprudka a brzy - doporučujeme zalézt si někam do chládku a přečíst si co je nového, máme za sebou opět nabušený...
Kategorie: Zpravodaj Ekodomova
 
 

Cílová skupina:

Pro zvídavé žáky prvního stupně, od 1. do 5. třídy ZŠ.

Otevřené kroužky:

Malý průzkumník přírody I - pro začínající průzkumníky. 

Malý průzkumník přírody II - pro zkušené badatele, kteří již absolvovali jeden rok kroužku.

Délka jedné lekce:

90 minut, 1 x týdně

Forma:

Děti pracují v malých skupinách s dospělými průvodci - lektory. Maximální počet žáků v kroužku na jednoho lektora je 8. Veškerý materiál a pomůcky obdrží děti na kroužku. Lekce zajišťuje lektor s odbornými a pedagogickými znalostmi a zkušenostmi.

Náplň kroužků:

Kroužek je tematicky rozdělen do čtyř ročních období. Každé téma je spojeno s prostředím, v němž žijeme, a s některými problémy životního prostředí. Více o náplni kroužků se dozvíte zde...

Lektoři:

Jsou proškolení a certifikovaní pro odborné vedení kroužku Malý průzkumník přírody. Profily lektorů naleznete v lektorském týmu Ekodomova.

Organizace:

Lektoři si přebírají a následně vrací žáky do školní družiny. Dle potřeby kroužku jdou děti do terénu nebo do učebny.

Začátky kroužků:

- v 1. pololetí školního roku začínáme v říjnu
- v 2. pololetí školního roku začínáme v únoru

Cena kroužku:

1 480 Kč / pololetí = 15 lekcí (za česky vedenou lekci)
2 500 Kč / pololetí = 15 lekcí (za německy vedenou lekci)

Děti, které mají trvalý pobyt na Praze 6 mohou na kroužky Malý průzkumník přírody využít dotaci ve výši až 700 Kč od MČ Praha 6 v rámci projektu Aktivní město. Nabídka dotace je časově omezená do 31. 10. 2017 a zároveň platí do vyčerpání finančních prostředků MČ Praha 6.

  • Na portále www.aktivnimesto.cz proveďte pro Vaše dítě registraci do projektu, při registraci vyberte aktivitu Malý průzkumník přírody. Získáte tím potvrzení o registraci s unikátním kódem a ostatními údaji nezbytný mi k poskytnutí dotace.
  • Až obdržíte potvrzení s unikátním kódem, zašlete nám jej na email mpp(at)ekodomov.cz. Po kontrole údajů vystavíme předpis snížený o částku dotace.

Platba kroužku: 

Kroužek je placen bankovním převoden na základě zaslaných podkladů k platbě. Podklady k placení zasíláme rodičům na email uvedený v přihlášce dítěte. 

Přihláška na kroužek:

Přihlašování na nový školní rok bude spuštěno na konci srpna.

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka I - začátečníka pro školní rok 2017/2018.

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka II - pokročilého pro školní rok 2017/2018.

Časté dotazy:

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy rodičů.

Reference rodičů:

Zde najdete reference rodičů na kroužky.

Seznam škol a skupin:

 

 

MPP1 - začátečník

MPP2 - pokročilý

Město

Škola

skup.
zač.
1. pol.
2017/18
před-
běž.
konec
1. pol.
2017/18
před-
běž.
zač.
2. pol.
2017/18

skup.

zač.
1. pol.
2017/18

před-
běž.
konec
1. pol.
2017/18

před-
běž.
zač.
2. pol.
2017/18

Praha 3

ZŠ J. z Poděbrad

čt 14.45
5.10.
25.1.
8.2.

út 14.45

3.10.

23.1.

6.2.

Praha 5

Deutsche Schule Prag

čt 13.30
7.9.
25.1.
8.2.

 

 

 

 

 

FZŠ Brdičkova

st 14.00
4.10.
17.1.
7.2.

st 14.00

4.10.

17.1.

7.2.

 

ZŠ Mohylova

st 14.00
4.10.
17.1.
7.2.

 

 

 

 

Praha 6

ZŠ Bílá

po 14.00
2.10.
22.1.
5.2.

po 14.00

2.10.

22.1.

5.2.

 

ZŠ Petřiny

čt 14.00
5.10.
25.1.
8.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Suchdol

čt 13.45
5.10.
25.1.
8.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Nebušice

pá 13.00
6.10.
9.2.
16.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Hanspaulka

čt 14.00
5.10.
25.1.
8.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Ant. Čermáka

st 13.30
4.10.
17.1.
7.2.

st 15.00

4.10.

17.1.

7.2.

 

ZŠ Ant. Čermáka

pá 13.30
6.10.
9.2.
16.2.

 

 

 

 

Praha 17

ZŠ Jana Wericha

út 14.00
3.10.
23.1.
6.2.

út 14.00

3.10.

23.1.

6.2.

Praha 7

ZŠ Korunovační

po 13.30
2.10.
22.1.
5.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Strossmayer. nám.

út 14.30
3.10.
23.1.
6.2.

 

 

 

 

Praha 8

ZŠ Dolní Chabry

po 13.00
2.10.
22.1.
5.2.

po 14.30

2.10.

22.1.

5.2.

 

ZŠ Hovorčovická

čt 14.00
5.10.
25.1.
8.2.

čt 14.00

5.10.

25.1.

8.2.

 

ZŠ Burešova

po 14.00
2.10.
22.1.
5.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Něm.-čes. Porozumění

po 14.00
2.10.
22.1.
5.2.

 

 

 

 

Praha 16

ZŠ Radotín

út 14.00
26.9.
16.1.
6.2.

út 14.00

26.9.

16.1.

6.2.

Praha
východ

ZŠ Líbeznice - Měšice

po 14.00
 
 
26.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Stříbrná Skalice

pá 13.00
29.9.
26.1.
9.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Zdiby

út 12.30
3.10.
23.1.
6.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Zdiby

út 14.00
3.10.
23.1.
6.2.

út 14.00

3.10.

23.1.

6.2.

 

ZŠ Zdiby

čt 12.30
5.10.
25.1.
8.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Zdiby

čt 14.00
5.10.
25.1.
8.2.

čt 14.00

5.10.

25.1.

8.2.

Praha
západ

ZŠ Nučice

čt 14.15
5.10.
25.1.
8.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Řevnice

út 14.00
19.9.
30.1.
6.2.

 

 

 

 

 

ZŠ Třebotov

čt 13.15
12.10.
8.2.
1.3.

 

ZŠ Třebotov

čt 14.45
-
-
1.3.

 

ZŠ Únětice

čt 14.15
2.11.
25.1.
8.2.

 

ZŠ Velké Přílepy

pá 13.00
6.10.
9.2.
16.2.

pá 13.00

6.10.

9.2.

16.2.

 

ZŠ Vrané nad Vltavou

út 13.00
3.10.
23.1.
6.2.

út 14.30

3.10.

23.1.

6.2.

Další informace:

Velká část aktivit kroužku je směrována na praktické činnosti s dětmi mimo školní budovu. Venku získáváme materiály a poznatky, které v čase, kdy nám nepřeje počasí, zpracováváme ve třídách. Při práci děti využívají všechny své smysly - čich, hmat, sluch i chuť - a získávají dovednosti, jak do svého pozorování zapojit moderní technologie jako je GPS navigace, počítač, fotoaparát, tablet, diktafon, případně mikroskop.

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují. Motivujeme tak děti k dlouhodobé práci a pravidelné účasti na kroužcích. Při práci na kroužku si děti vedou svůj vlastní a jedinečný badatelský notýsek. Své poznatky a zkušenosti si tak děti mohou zaznamenat a kdykoliv se k nim vrátit. Na kroužku si děti cvičí pozorovací dovednosti, které mohou využít nejen při teoretické školní výuce, ale také při cestě do školy, při hrách nebo při výletech s rodiči. Děti, které se zúčastní minimálně 10 setkání, získají certifikát „Malý průzkumník přírody“.

Spolek Ekodomov přípravou zábavných ekologických kroužků navazuje na 10 letou tradici s ekologickou výchovou a vzděláváním. Ekodomov stál u zrodu lesních mateřských škol v Čechách, kde si děti budují přirozený vztah k přírodě. Nyní přichází s kroužkem pro první stupeň základních škol, který znovu oslovuje všechny děti a dává jim příležitost rozvíjet dovednosti vedoucí k harmonickému soužití s přírodou na základě hlubšího poznání, úcty a respektu.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Podpořeno Městskou částí Praha 6 a Praha 3.

09.05.2018 17:48