Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Malý průzkumník přírody

Ekologické kroužky pro 1. stupeň základních škol

Kroužky jsou určené pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážejí jednou týdně jeden až dva lektoři do okolí školy, aby společně s dětmi prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, biologa, entomologa či ornitologa. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života.

Příroda je otevřená kniha moudrosti, ze které se vyplatí umět číst.

 

Příměstské tábory Malého průzkumníka přírody

Podrobnosti a přihlášky na letní tábory >>>

Společně v partě malých průzkumníků pod vedením zkušených lektorů budeme zkoumat krásu, rozmanitost a zákonitosti přírody a živlů v ní. Budeme si společně hrát, ptát se, dělat expetimenty, bádat a prožívat.

 

Fotogalerie z průzkumů

Zprávičky z průzkumů

 
18.06.2019

červnový zpravodaj 2019

Tropická vedra jsou opět tady, a proto vám přinášíme horkou várku novinek z Ekodomova
Kategorie: Zpravodaj Ekodomova
 
 

Cílová skupina:

Pro zvídavé žáky prvního stupně, od 1. do 5. třídy ZŠ.

Otevřené kroužky:

Malý průzkumník přírody - Začátečník - pro začínající průzkumníky.

Malý průzkumník přírody - Pokročilý 1 - pro badatele, kteří již absolvovali jeden rok kroužku.

Malý průzkumník přírody - Pokročilý 2 - pro zkušené badatele, kteří již absolvovali dva roky kroužku.

Délka jedné lekce:

90 minut, 1 x týdně

Forma:

Děti pracují v malých skupinách s dospělými průvodci - lektory. Maximální počet žáků v kroužku na jednoho lektora je 8. Veškerý materiál a pomůcky obdrží děti na kroužku. Lekce zajišťuje lektor s odbornými a pedagogickými znalostmi a zkušenostmi.

Náplň kroužků:

Kroužek je tematicky rozdělen do čtyř ročních období. Každé téma je spojeno s prostředím, v němž žijeme, a s některými problémy životního prostředí. Více o náplni kroužků se dozvíte zde...

Lektoři:

Jsou proškolení a certifikovaní pro odborné vedení kroužku Malý průzkumník přírody. Profily lektorů naleznete v lektorském týmu Ekodomova.

Organizace:

Lektoři si přebírají a následně vrací žáky do školní družiny. Dle potřeby kroužku jdou děti do terénu nebo do učebny.

Začátky kroužků:

- v 1. pololetí školního roku začínáme v říjnu
- v 2. pololetí školního roku začínáme v únoru

Cena kroužku:

1 580 Kč / pololetí = 15 lekcí (za česky vedenou lekci)

Platba kroužku: 

Kroužek je placen bankovním převodem na základě zaslaných podkladů k platbě. Podklady k placení naleznete v automatické e-mailové odpovědi na Vaši přihlášku.

Přihláška na kroužek:

PŘIHLÁŠKA na kroužek Malého průzkumníka pro školní rok 2018/2019
(otevře se v novém okně)

Časté dotazy:

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy rodičů.

Reference rodičů:

Zde najdete reference rodičů na kroužky.

Seznam škol a skupin:

Níže v tabulce uvádíme prozatím domluvené školy a jednotlivé skupinky kroužku, kam bude možné se hlásit. S některými školami stále jednáme o termínu, kdy bude kroužek probíhat. Prosíme tedy o strpení. 

 

 

skupina

oblast

škola

začátečník

pokročilý 1

pokročilý 2

Praha 3

ZŠ Jiřího z Poděbrad

út 15.00

 

 

 

ZŠ Jiřího z Poděbrad

čt 15.00

 

 

Praha 4

ZŠ Elijáš

po 14.30

 

 

Praha 5

FZŠ Brdičkova

st 14.00

 

 

 

ZŠ Mohylová

st 14.00

 

 

Praha 6

ZŠ Petřiny Sever

čt 14.00

čt 14.00

 

 

ZŠ Mikoláše Alše

čt 13.45

čt 13.45

 

 

ZŠ Nebušice

pá 13.00

 

 

 

ZŠ Hanspaulka

čt 13.30

 

 

 

ZŠ Antonína Čermáka

st 13.30

st 13.30

 

Praha 7

ZŠ Korunovační

po 13.30

po 13.30

 

Praha 8

ZŠ Burešova

po 14.00

 

 

 

ZŠ Dolní Chabry

po 13.00

po 14.30

po 14.30

 

ZŠ Hovorčovická

čt 14.00

 

 

 

ZŠ Něm.-čes. porozumění

po 14.00

 

 

Praha 10

ZŠ Švehlova

čt 13.00

 

 

 

ZŠ Jakutská

st 14.00

 

 

Praha 12

ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova

st 14.00

 

 

Praha 16

ZŠ Radotín

út 14.00

út 14.00

 

Praha 17

ZŠ Jana Wericha

út 14.00

út 15.00

 

Praha - východ

ZŠ Líbeznice - Měšice

po 14.00

 

 

 

ZŠ Stříbrná Skalice

pá 12.30

 

 

 

ZŠ Zdiby

út 12.30

út 14.00

 

 

ZŠ Zdiby

čt 12.30

čt 14.00

čt 14.00

Praha - západ

ZŠ Nučice

čt 14.15

 

 

 

ZŠ Řevnice

út 14.00

 

 

 

ZŠ Únětice

čt 14.15

čt 14.15

 

 

ZŠ Velké Přílepy

pá 13.00

pá 13.00

pá 13.00

 

ZŠ Vrané nad Vltavou

út 13.00

út 14.30

 

Další informace:

Velká část aktivit kroužku je směrována na praktické činnosti s dětmi mimo školní budovu. Venku získáváme materiály a poznatky, které v čase, kdy nám nepřeje počasí, zpracováváme ve třídách. Při práci děti využívají všechny své smysly - čich, hmat, sluch i chuť - a získávají dovednosti, jak do svého pozorování zapojit moderní technologie jako je GPS navigace, počítač, fotoaparát, tablet, diktafon, případně mikroskop.

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují. Motivujeme tak děti k dlouhodobé práci a pravidelné účasti na kroužcích. Při práci na kroužku si děti vedou svůj vlastní a jedinečný badatelský notýsek. Své poznatky a zkušenosti si tak děti mohou zaznamenat a kdykoliv se k nim vrátit. Na kroužku si děti cvičí pozorovací dovednosti, které mohou využít nejen při teoretické školní výuce, ale také při cestě do školy, při hrách nebo při výletech s rodiči. Děti, které se zúčastní minimálně 10 setkání, získají certifikát „Malý průzkumník přírody“.

Spolek Ekodomov přípravou zábavných ekologických kroužků navazuje na 10 letou tradici s ekologickou výchovou a vzděláváním. Ekodomov stál u zrodu lesních mateřských škol v Čechách, kde si děti budují přirozený vztah k přírodě. Nyní přichází s kroužkem pro první stupeň základních škol, který znovu oslovuje všechny děti a dává jim příležitost rozvíjet dovednosti vedoucí k harmonickému soužití s přírodou na základě hlubšího poznání, úcty a respektu.

 

Projekt finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 6, Praha 3 a Středočeský kraj.

03.10.2018 11:39