Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Podrobnosti o akci

<-- Zpět

Panelová diskuze: Budoucnost našich dětí začíná u kvality půdy v krajině okolo nás

Datum konání: 09.10.2018
Čas konání: 17:00 19:00

Kdy: Úterý 9. říjen 2018 v 17:00 až 19:00

Kde: Skautský institut Staroměstské náměstí 4, 11000 Praha

Využijte jedinečné příležitosti diskutovat s předními odborníky o našem vztahu k půdě, do jaké míry nás kvalita půdy ovlivňuje a jaké má dopady na naše zdraví, podnebí či množství dostupné vody.
Budeme se zabývat také tím jak my jako občané můžeme kvalitu půdy sami ovlivnit, jaké právní důsledky jsou s půdou spojené a jak toto vlastně všechno souvisí s demokracií.
Diskuse je pořádána v rámci Festival Demokracie a doprovodného programu konference Forum 2000.

VSTUP ZDARMA

Panelové diskuze se budou účastnit zástupci:
- přírodověděcké fakulty - pohled ekologie
- zemědělské fakulty - pohled produkční
- právnické fakulty - pohled právní
- zástupce zemědělců - pohled praktického člověka pečujícího o půdu a krajinu
- zástupce VÚMOP - pohled na půdu jako svébytný systém vyžadující specifickou péči a ochranu
Podrobnější informace o jednotlivých panelistech postupně upřesníme.

Celou akci bude moderovat Tomáš Hodek, jeden z největších odborníků na metodiku kompostování v ČR, zakladatel občanského sdružení Ekodomov a nově i třeba projektu Happy soil.

Rezervace místa: prostřednictvím registračního formuláře

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/319080331986615/

 

Témata pro panelovou diskuzi

1. Půda

Přestože v České republice je značné množství odpovědně hospodařících zemědělců, musíme konstatovat, že přibližně 50% zemědělské půdy je obhospodařováno špatným způsobem.

Tato nevhodně obhospodařovaná půda je utužována a odplavována, ztrácí schopnost zadržovat vodu a živiny. Ubývá nám tak v krajině voda a vodní toky i spodní vody jsou znečišťovány zemědělskými hnojivy, jedovatými postřiky, herbicidy a pesticidy. Ministerstvo zemědělství odhaduje škody způsobené erozí na 4 – 10 miliard ročně. Odborníci již řadu let na tento stav upozorňují a příčiny tohoto stavu jsou všeobecně známy. V půdě chybí organická hmota jako je hnůj a kompost, nedochází ke střídání plodin a na svažitých terénech se hospodaří způsobem, který nedokáže zabránit erozi a odnosu půdy. Přesto se takto hospodaří dál a ke změnám nedochází, nebo jen velmi pomalu.

Může my občané stav půdy ovlivnit? Pokud ano, víme jak?

2. Voda

ČHMÚ dlouhodobě sleduje kvalitu ve spodních vodách a ve vodních zdrojích. V roce 2013 byl alespoň jeden pesticid nalezen v 53 procentech. V roce 2016 byl některý z limitů pro znečištění překročen už u 86,8 procenta sledovaných podzemních vod. Jedná se přitom o látky, které jsou často karcinogenní, mutagenní či jinak nebezpečné. Znečištění spodních vod se tedy jeví jako reálná hrozba, která již dnes má dopad na zdraví obyvatel, ale i na zdraví zvířat, a to jak volně žijících, tak domácích.

Vnímáme kontaminaci spodních vod jako hrozbu? Pokud ano víme jak tuto hrozbu odvrátit?

3. Klima

Již jsme si zvykli, že v médiích slyšíme o klimatických změnách a jejich dopadech na životní prostředí. Průmyslové podniky jsou sledovány, kolik vypouštějí CO2 do ovzduší, obchoduje se s emisními povolenkami, ale stále častěji se ozývají hlasy, že klima ovlivňuje i kvalita půdy. Na mapách, které zveřejňuje ČHMÚ, se nápadně překrývají oblasti, kde jsou ve velkých plochách zerodované půdy s územím, kde se snižují srážky. Prognózy ČHMÚ rovněž ukazují, že se dlouhodobě bude snižovat vlhkost vzduchu.

Vyhovuje nám současný vývoj klimatu? Pokud ne, víme jak se zachovat abychom si mohli říci, že jsme pro zlepšení stavu věcí udělali maximum možného?

<-- Zpět

 
October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Kalendář akcí Podrobnosti o akci