Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Odpady a energie

Programy jsou vhodné pro děti ve věku od 4 do 6 let. V případě zájmu o přizpůsobení programu pro mladší děti nás kontaktujte, rádi Vám vyjdeme vstříc.

Význam použitých ikon:

Délka trvání

Cena výukového programu

Interiérový program
(v učebnách vaší školy)

Exteriérový program
(zahrada, venkovní učebna)

Výukové cíle

Možnost realizace v zahradě Šárynka
(venkovní učebna Ekodomova v Praze)

 

KAM DOPADNE ODPAD

Proč máme barevné kontejnery a co do nich patří? Co se děje dál s odpadem od mé svačiny a může z něj vzniknout něco nového?

Děti zkoumají různé druhy odpadů a přemýšlí nad jejich dalším osudem. Spolu s panem popelářem se učí, co patří do barevných kontejnerů, a zjišťují, co se s odpadem děje po jeho vytřídění. Na závěr programu si děti z odpadu vyrobí drobnost, kterou si budou moci odnést domů, a uvidí tak, že ne všechno vyhozené už je nepoužitelné.

  • Cena: 60 Kč /žák

OBJEDNAT >>>

Nahoru

KOMPOSTUJEME VE TŘÍDĚ

Máte nebo si pořizujete vermikompostér a chcete pomoct v začátcích? Chtěli byste začít třídit bioodpad s dětmi ve třídě?

Zábavnou formou ukážeme vám i dětem, jak takový žížalí kompostér funguje, jak se o žížalky starat a proč je dobré třídit bioodpad. Žížaly pak dětem na oplátku ukážou přeměnu biomasy na půdu a úrodné hnojivo ve zrychleném procesu (3 měsíce). Názorně se tak naučíme, jak se tvoří v přírodě humus a jak znovu využít něco, co jsme považovali za odpad. Součástí programu je ukázka živočichů z vermikompostéru pod lupami. 

 

 

  • Cena: 60 Kč /žák

OBJEDNAT >>>

Nahoru

ŽIVÁ ZAHRADA S KOMPOSTEM

Pojďte s námi oživit vaši školkovou zahradu! Na každou zdravou zahradu patří kompost. Naši lektoři vám pomohou založit kompost na vaší školkové zahradě.

Dětem hravým způsobem předvedeme, jak kompost funguje a proč je tolik důležitý. Ukážeme si důležité půdní živočichy a řekneme si, jaký mají v přírodě význam. Děti budou mít možnost přímo na zahradě sledovat jeden z nejzákladnějších cyklů přírody, tvorbu půdy. V konečném důsledku může škola tříděním bioodpadu snížit objem směsného odpadu a ušetřit tak na jeho odvozu. Pojďte se s námi řídit pravidlem: bioodpad není odpad!

 

 

  • Cena: 60 Kč /žák

OBJEDNAT >>>

Nahoru

KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE

Děti se v průběhu programu seznamují s procesem kompostování a významem kompostu z pohledu zahradníka, který je celým programem provází. Spolu s ním zkoumají vlastnosti kompostu a organismy, které v něm žijí a napomáhají procesu kompostování. Program je možné realizovat v areálu Ekodomova (zahrada lesního klubu Šárynka), kde je velkou výhodou přítomnost různých typů kompostovacích zařízení a jejich názorná ukázka.

  • Cena: 60 Kč /žák

OBJEDNAT >>>

Nahoru

MÁME VODY DOST?

Kolik je vody na Zemi? Je všechna voda pitná? A stačí pro nás pro všechny?

Děti se prostřednictvím dopisu od afrického chlapce dozví, odkud se bere voda z kohoutku, jak hospodaříme s vodou my a jak rozvojové státy. Společně si zkusíme nosit vodu ze studně, přivolávat déšť a také vodu chránit. Pomocí interaktivní hry se děti naučí rozeznávat rozdíl mezi pitnou a slanou vodou a osvojí si význam šetření s vodou.

  • Cena: 60 Kč /žák

OBJEDNAT >>>

Nahoru

15.09.2017 16:26