Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Odpady a energie

Pro 2. stupeň ZŠ

Význam použitých ikon:

Délka trvání

Cena výukového programu

Interiérový program
(v učebnách vaší školy)

Exteriérový program
(zahrada, venkovní učebna)

Výukové cíle

Možnost realizace v zahradě Šárynka
(venkovní učebna Ekodomova v Praze)

 

KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE

Žáci se seznamují s procesem kompostování a jeho významem. V terénu se  stanou zahradníky. Ve výzkumných týmech žáci prozkoumají fyzikální vlastnosti kompostu a organismy, které v kompostu žijí a zajišťují proces kompostování.

Obsah vzhledem k RVP: ČJS, EV, ČPř

  • Program má dvě varianty: interiérovou a exteriérovou. 

  • Exteriérová varianta probíhá z důvodu práce s kompostem a kompostéry u nás v Ekodomově (v zahradě Šárynka).

  • 50 Kč / žák / 90 minut

OBJEDNAT >>>

Nahoru

KOMPOSTUJEME VE TŘÍDĚ

Máte nebo si pořizujete vermikompostér a chcete pomoct v začátcích? Chtěli byste s žáky začít třídit bioodpad ve třídě?

Zábavnou formou vám i žákům ukážeme, jak takový žížalí kompostér funguje, jak se o žížalky starat a proč je dobré třídit bioodpad. Žížaly pak žákům na oplátku ve zrychleném procesu (3 měsíce) ukážou přeměnu biomasy na půdu a úrodné hnojivo. Názorně se tak naučíme, jak se v přírodě tvoří humus a jak znovu využít něco, co jsme považovali za odpad.  Součástí programu je ukázka živočichů z vermikompostéru pod lupami.

Obsah vzhledem k RVP: ČJS, EV, ČPř

  • 50 Kč / žák / 90 minut

OBJEDNAT >>>

Nahoru

ŽIVÁ ZAHRADA S KOMPOSTEM

Pojďte s námi oživit Vaší školní zahradu! Na každou zdravou zahradu patří kompost! Naši lektoři Vám pomohou založit kompost na Vaší školní zahradě.

Žákům hravým způsobem předvedeme, jak kompost funguje a proč je tolik důležitý. Ukážeme si důležité půdní živočichy a řekneme si, jakou majífunkci. Žáci budou mít možnost přímo na zahradě sledovat jeden z nejzákladnějších cyklů přírody, tvorbu půdy. V neposlední řadě škola ušetří za menší popelnice na směsný odpad. Pojďte se s námi řídit pravidlem: Bioodpad není odpad!

Obsah vzhledem k RVP: ČJS, EV, ČPř

  • 50 Kč / žák / 90 minut

OBJEDNAT >>>

Nahoru

LUXUS VODY Z KOHOUTKU

Při programu se seznámíme s oběhem vody ve vodárenství. Prostřednictvím videa a pokusu se žáci podívají do úpravny a čistírny odpadní vody, zamyslí se nad vlastní spotřebou vody v domácnosti a spotřebou vody ve světě. Uvědomí si, jak oni sami mohou přispět k nižší spotřebě vody a proč. Na závěr si žáci prostřednictvím simulační hry vyzkouší řešení problematiky hospodaření s vodou. Na reálném příkladu vesnice v blízkosti tropického deštného pralesa zjistí, jak snadné je porušit křehkou rovnováhu mezi hospodářským růstem a ekologickými možnostmi lokality. Řešení nalézají žáci společně a postupně během několika kol, kdy se situace mění v závislosti na jejich rozhodnutích.

Obsah vzhledem k RVP: ČJS, EV, ČPř

  • Škola musí zajistit počítač nebo projektor na promítání videa.

  • 50 Kč / žák / 90 minut

OBJEDNAT >>>

Nahoru

17.05.2018 23:56