Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Život okolo nás

Pro 1. stupeň ZŠ

Význam použitých ikon:

Délka trvání

Cena výukového programu

Interiérový program
(v učebnách vaší školy)

Exteriérový program
(zahrada, venkovní učebna)

Výukové cíle

Možnost realizace v zahradě Šárynka
(venkovní učebna Ekodomova v Praze)

 

KDEPAK TY PTÁČKU HNÍZDO MÁŠ

(kroužkování s ornitologem) 

V programu za žáky přijde skutečný ornitolog a ukáže jim, jak a proč se ptáci kroužkují. Žáci se tak seznámí s metodou odchytu ptáků a kroužkování, smyslem kroužkování a zároveň zblízka spatří a poznají chycené a kroužkované ptáky, které poté spolu s ornitologem opět vypustí do přírody. Žáci se v programu seznámí s běžnými druhy ptáků žijícími v okolí jejich školy.

Dle aktuální situace (věk žáků, zájem žáků o problematiku apod.) lze program doplnit tématickými hrami a poznávačkou našich druhů ptáků.

Obsah vzhledem k RVP: ČJS, EV

  • V případě zájmu žáků je možné jít také na krátkou procházku do okolí školy a určovat ptáky v terénu podle vzhledu a zpěvu. V takovém případě je nezbytným vybavením dalekohled. Prosíme, zájem o tuto aktivitu, napište do objednávky.

  • 60 Kč / žák / 90 minut
  • Minimální cena za program:
    do 20 dětí 840 Kč, nad 20 dětí 1050 Kč

OBJEDNAT >>>

Nahoru

PŮDA NAD ZLATO

V programu se dozvíme, proč je půda pro život tak významná, jací žijí v půdě živočichové a seznámíme se s nimi na vlastní oči. Formou samostatného bádání žáci pochopí, že máme různé druhy půd a společně si vyzkoušíme udělat půdní sondu. Probereme půdní profil a půdní horizonty. Na závěr se žáci naučí měřit vybrané fyzikální vlastnosti půdy.

Obsah vzhledem k RVP: ČJS,EV, ČPř

  • 60 Kč / žák / 90 minut

OBJEDNAT >>>

Nahoru

17.05.2018 17:52