Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Výukové programy (EVP)

Výukové programy nabízíme pro

Jak program objednat?

Ekodomov je certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy
Garance kvality ekologických výukových programů
 

Co je to ekologický výukový program?

Ekologický výukový program (EVP) je jedna z forem environmentální výchovy, kterou střediska ekologické výchovy nabízejí školám. EVP je výuková lekce jejímž cílem je obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Společným jmenovatelem EVP je zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotovou orientaci a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod podle uvažování příslušné věkové kategorie dětí a jejich zkušeností.

EVP je zpravidla připraven pro skupinu 15 – 20 dětí.

Pokud je počet dětí ve skupině vyšší než 20 (platí pouze pro ZŠ, nevztahuje se na MŠ), je nutné, aby se do programu zapojil jejich pedagogický dozor. Za příplatek je možné objednat dalšího lektora.

Lektor zajišťuje odbornou část programu nikoliv dozor nad dětmi, proto, prosím, v případě potřeby, dbejte na to, aby pedagog děti vhodně usměrnil.

Realizace EVP probíhá v maximální možné míře ve venkovním prostředí (školní zahrada, park v blízkosti školy/školky, venkovní učebna Ekodomova – zahrada lesního klubu Šárynka). Přesné místo realizace je domluveno individuálně po zaslání objednávkového formuláře. V případě nepříznivého počasí probíhá program ve třídě.

Co vám programy přinesou?

 • doplnění průřezového tématu „environmentální výchova“
 • inspiraci pro nové výukové metody
 • náměty na zajímavé výukové pomůcky
 • podklady pro následnou práci ve výuce

V průběhu jednoho dne lze zajistit program pro 2 – 4 třídy.
Všechny programy jsou uzpůsobeny ročníku a věku dětí.
Výukové programy je možné po domluvě (zkrácení času atp.) realizovat i ve školní družině.

Cena programu mimo hl. m. Prahu

K ceně programu mimo území hl. m. Praha je nutné připočítat i částku za dopravu lektora a čas strávený v dopravě (paušální poplatek 150 Kč za lektora). Při cestě osobním automobilem účtujeme 10 Kč / 1 km. Konkrétní cenu za dopravu pro Vaši lokalitu Vám rádi zkalkulujeme.

Upozornění:

Realizaci programu je nutné v případě potřeby (nemocné děti, nečekaná jiná akce aj.) zrušit minimálně 48 hodin předem, a to prostřednictvím emailu koordinátorce programů: jitka.vinklerova(at)ekodomov.cz. Jinak Vám budeme účtovat storno poplatek v hodnotě minimální ceny za program, tj. 650 Kč.

Soulad EVP s RVP (Rámcovým vzdělávacím programem)

Seznam použitých zkratek:

 • ČJS - člověk a jeho svět
 • EV - environmentální výchova
 • UK - umění a kultura
 • ČPř - člověk a příroda
 • ČZ - člověk a zdraví
 • VkO - výchova k občanství
 • MV - mediální výchova

17.04.2018 13:56