Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Balíček EVP

Cílem projektu Balíček enviromentálních výukových programů je zvýšit znalosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje (TUR) u žáků 2. stupně ZŠ a studentů nižších ročníků víceletých gymnázií.

Školám zapojeným do projektu nabízíme cyklus čtyř na sebe navazujících a vzájemně propojených ekologických výukových programů, které žáky zábavnou formou provedou problematikou trvale udržitelného rozvoje. Hlavními tématy těchto programů jsou energie, odpady, voda a vliv reklamy. Programy trvají dvě, resp. tři vyučovací hodiny. Bližší informace k jednotlivým programům naleznete v sekci Výukové programy. Učitelé ke každému programu získají metodické materiály, které jim umožní vybraná témata dále začlenit do výuky.

Programy jsou koncipovány tak, aby každá zapojená třída postupně absolvovala celý výukový cyklus. Termín a místo realizace bude dohodnuto individuálně. Předpokládaná doba realizace všech čtyř programů je v měsících září až prosinec 2009. Programy mohou probíhat v učebně sdružení EKODOMOV v Kutné Hoře nebo na přání v učebnách Vaší školy.

Cena: 25 Kč na žáka (tj. 100 Kč na žáka za celý cyklus)

Programy za tuto dotovanou cenu jsou určeny pouze pro 10 škol z Kutné Hory a okolních měst a obcí, pro zařazení do projektu je rozhodující pořadí zaslaných přihlášek.

Kontakt:
Mgr. Lucie Sádlová
e-mail: infokh(at)ekodomov.cz