Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Lektorský tým

Environmentální výukové programy, divadla a kroužky Malého průzkumníka přírody pro vás připravuje a realizuje odborný lektorský tým Ekodomova. Kolektiv lektorů prochází kontinuálně odbornými školeními jak na pedagogické tak na odborné bázi. Všichni lektoři mají znalosti z oboru odpadového hospodářství, ekologie a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

 

Mgr. Klára Ondříčková

Koordinátorka environmentálních výukových programů
a školních vzdělávacích divadel a aktivit

Kontakt: klara.ondrickova(at)ekodomov.cz, tel.: 733 511 005

 

Mgr. Radek Lüftner

Koordinátor kroužků Malý průzkumník přírody

Kontakt: radek.luftner(at)ekodomov.cz, tel.: 739 408 921

 

Tereza Zelenková

Tereza Zelenková

Koordinátorka ekologických exkurzí pro školy
Lektorka kroužků Malý průzkumník přírody
Lektorka výukových programů

Pochází z malé vesnice nedaleko Kladna ve Středočeském kraji. Má velice kladný vztah k přírodě, protože na ni měl značný vliv děda myslivec. Mezi její zájmy patří tanec a myslivost. Nyní studuje fakultu lesnickou a dřevařskou na České zemědělské univerzitě, jelikož by chtěla, aby se její budoucí povolání odehrávalo v přírodě. V Ekodomově je koordinátorkou ekologických exkurzí pro školy a lektorkou kroužku Malý průzkumník přírody. Tato činnost ji velice nabíjí, jelikož ráda pracuje s dětmi. Mimo činnost v Ekodomově vyučuje také tanec.

 

Ing. Kateřina Koubová

Koordinátorka odborných aktivit Kompostuj.cz
Příležitostná lektorka výukových programů
Příležitostná lektorka kroužků Malý průzkumník přírody

I přestože pochází z hlavního města, v přírodě prakticky vyrostla. Na skautských výpravách, které později i sama vedla, totiž strávila převážnou část svého dětství. Ani s pozdějšími léty její zájem o přírodu nevyprchal a ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody se dál aktivně věnovala ekologickým projektům. Hlubšího poznání se jí pak dostalo na České zemědělské univerzitě, kde si vybrala bakalářský obor Aplikovaná ekologie a v rámci svého magisterského studia se zaměřila na odpady a jejich využití. Teoretické znalosti ji ale k životu nestačí, a tak obklopena lidmi podobného ražení podniká dlouhé cesty nejen v rámci republiky, ale i do hlubokých lesů Sibiře, Kyrgyzstánu či Nového Zélandu. Ve své práci se zaměřuje hlavně na pozitivní přístup k dětem. Jejím hlavním cílem je otevírat jim cestu k přírodě a inspirovat k její ochraně.

 

Ing. Eva Mašková

Lektorka školení pro lektory kroužků Malý průzkumník přírody

Pochází z jednoho z nejhezčích měst severních Čech, Děčína. Vystudovala SOŠ Schola Humanitas pro ochranu a obnovu životního prostředí a Českou zemědělskou univerzitu obor Ochrana přírody. Lektorování výukových programů se věnuje již několik let. Práce s dětmi je jí stálou a životní inspirací. V Ekodomově se věnovala tvorbě a lektorování výukových programů, tvorbě a lektorování kroužku Malý průzkumník přírody. V současné době pro Ekodomov pracuje externě jako lektor školení lektorů těchto kroužků.

Kontakt: eva.maskova(at)ekodomov.cz, tel.: 775 974 490

 

Bc. Stanislav Švaček

Stanislav Švaček

Lektor kroužků Malý průzkumník přírody

Pochází ze středních Čech, z malé vesničky Višňová. Vystudoval Střední průmyslovou a vyšší odbornou školu v Příbrami obor užitá geologie. V současné době studuje magisterské studium obor Ochrana přírody na České zemědělské univerzitě v Praze. Od malička jezdí na letní tábory a řadu let se věnuje práci s dětmi v neziskové organizaci Pionýr. V Ekodomově je lektorem kroužku Malý průzkumník přírody. Práce s dětmi je pro něj jednou z náplní života a baví ho to, že dětem může předávat radost z poznání. Ve volném čase se nejraději věnuje geocachingu a fotografování zajímavých míst.

 

RNDr. Jitka Nováková

Jitka Nováková

Lektorka kroužků Malý průzkumník přírody

Pochází z Prahy. Vystudovala PřF Univerzity Karlovy, zoologii - hydrobiologii. Kromě kurzu lektorů Malých průzkumníků přírody absolvovala také kurz o distančním vzdělávání. Vede druhým rokem kroužky Malých průzkumníků přírody, před tím vedla přírodovědný kroužek Skokani v Jižním Městě. Biologie, ochrana přírody a práce s dětmi jsou pro ni koníčkem a zároveň velkou inspirací. Mottem je "Chci vyhloubit studnu, aby i jiní z ní mohli pít", v duchu E.T. Setona.

 

Bc. Jana Dobešová

Lektorka výukových programů
Lektorka příměstských táborů Malého průzkumníka přírody

Pochází z města perníku a rozpůlených koní. Do přírody se od dětství vydávala s rodiči, kamarády skauty, s výtvarným oborem ZUŠ a později i v rámci exkurzí na Přírodovědecké fakultě UK, kde studuje botaniku. V přírodě ráda kouká, běhá, přemýšlí, bydlí. A ráda do přírody tahá další lidi. S environmentální výchovou má zkušenosti ze skautských táborů a kurzů, z ekocentra a nejčerstvěji také z lesní školky. Krom pobývání v přírodě ráda zpívá a tančí a rozmlouvá s milými lidmi.

07.09.2018 18:25