Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Pilotní projekt - Bioodpad není odpad

Informace o projektu

Cíl projektu:

Zvýšit informovanost studentů středních škol o ekologicky odpovědném nakládání s bioodpady a podpořit separaci tohoto druhu odpadu v daných školách.

Záměr projektu:

Aby se studenti ve výuce nejenom seznámili s odpovědným nakládáním s bioodpady, ale aby měli zároveň možnost realizovat praktické kroky vedoucí ke snížení jejich množství. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se studenti ve škole pouze učí, ale stává se praktickým nástrojem rozvoje jejich klíčových kompetencí.

Proč právě bioodpady?

V České republice se každoročně ukládá na skládky 2,5 milionu tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné odpady. Přitom snížení množství bioodpadu ukládaných na skládky stanovuje zákon (podle Plánu odpadového hospodářství ČR musí být množství bioodpadu do roku 2020 sníženo o 65% oproti stavu z roku 1995). Jedním z důvodů jsou emise skleníkových plynů (zejména metanu a oxidu uhličitého), které vznikají hnitím bioodpadu v anaerobním prostředí skládky.
Nápravou tohoto stavu je kompostování bioodpadu za přístupu vzduchu. Navíc bioodpad představuje velmi cennou surovinu. V současné době se v ČR i jinde ve světě zaznamenává vážný úbytek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva - kompostu je důležité pro udržení kvality půdy.
Kromě výše uvedených důvodů se jedná o téma, které nabízí možnost vysvětlit studentům jeden z principů trvale udržitelného rozvoje - činnosti na lokální úrovni ovlivňují problémy na úrovni globální. Je to téma, které se promítá do každodenního života studentů. Nabízí jim tak možnost získat určité postoje a návyky, které budou uplatňovat i mimo školu a přispívat ke zdravějšímu životnímu prostředí nás všech.

Co zapojeným školám účast v projektu přinesla?

  • komplexní poradenský a informační servis v oblasti separace bioodpadů a kompostování
  • vzdělávací a osvětové materiály
  • úvodní seminář pro učitele, přednášky pro studenty
  • pomůcky pro separaci bioodpadů
  • snížení produkce směsného odpadu, dojde k částečné ekologizaci školy
  • zviditelnění školy v metodické příručce Bioodpad není odpad
  • navázání kontaktů s dalšími školami

Stručný popis projektu:

V rámci projektu proběhl seminář pro pedagogy a přednášky pro žáky, jejichž cílem bylo předání základních informací o separaci bioodpadů a kompostování. Jádrem projektu byla realizace tzv. „miniprojektů“, která spočívá v plánování, přípravě a uskutečnění konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení nakládání s bioodpady ve škole, které si škola naplánovala pomocí získaných metodických materiálů. Ekodomov poskytl školám v průběhu realizace „miniprojektů“ odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací a návštěv ve školách a zajistil potřebné pomůcky, zejména nádoby na bioodpad, kompostovatelné sáčky, pytle, kompostéry apod. V závěru projektu proběhlo setkání všech účastníků projektu a byla vydána metodická příručka, která shrnula vše, co se na jednotlivých školách podařilo uskutečnit.

Nahoru

Školy zapojené do pilotního projektu (září 2009 - červen 2010)

Církevní gymnázium svaté Voršily Kutná Hora
tel.: 327 512 361
e-mail: skola(at)cgym-kh.cz
kontaktní osoba: Mgr. Anna Němcová
 
Gymnázium Český Brod
tel.: 321 622 347
e-mail: gc_brod(at)iol.cz
kontaktní osoba: RNDr. Markéta Hájková, CSc.
 
Obchodní akademie Kolín
tel.: 321 721 533
e-mail:  oa(at)kolin.cz
kontaktní osoba: Mgr. Oldřiška Kosařová, Mgr. Monika Omáčková
 
Střední zemědělská škola Čáslav
tel.:  327 312 631
e-mail: skola(at)szescaslav.cz
kontaktní osoba: Ing. František Žaloudek
 
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov
tel.: 317 723 571
e-mail: a.fraitova(at)zemsbn.cz
kontaktní osoba: Bc. Alena Fraitová

Nahoru

Instalace kompostérů

Založte kompost. Vzkaz Hany Librové v pořadu ČT.

Nejenom Hana Librová, ale i my jsme přesvědčeni, že je potřeba kompostovat bioodpady. Začátkem listopadu jsme na jednotlivých školách zapojených do projektu instalovali kompostér, do kterého budou studenti ukládat vytříděné bioodpady. Každá škola si podle svých podmínek (množství produkovaných bioodpadů, velikost pozemku apod.) zvolila jiný typ kompostéru, který by ji měl k tomuto účelu sloužit.

Výsledky si můžete prohlédnout zde:

5. 11. 2009 Obchodní akademie Kolín

6. 11. 2009 Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora

12. 11. 2009 VOŠ a SZeŠ Benešov

13. 11. 2009 Gymnázium Český Brod

Nahoru

 

Metodická příručka pro podporu separace bioodpadu a kompostování ve školách "Bioodpad není odpad"

Metodická příručka "Bioodpad není odpad"
Cena 90,- Kč
 

Projekt byl realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP. Projekt dále podpořila Nadace Partnerství v programu Partnerství pro Kolínsko, generálním partnerem programu je společnost TPCA.