Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Bioodpad není odpad

aneb možnosti nakládání s bioodpady a kompostování ve školách

CHCETE...
zvýšit kvalitu ekologického provozu ve Vaší škole?
začít kompostovat bioodpad a snížit tak náklady na svoz odpadů?
seznámit žáky s procesem recyklace základní složky komunálního odpadu
     a přínosem kompostu pro životní prostředí?
rozvíjet empirické činnosti žáků ve výuce přírodovědných předmětů?

Cílem Ekodomova je dodat Vám potřebné vybavení, zajistit poradenství a pomoci se samotnou realizací klíčových aktivit.

NABÍZÍME VÁM:

  • realizaci výukových programů „Kde je kompost, tam to žije!“, které interaktivní formou přinášejí žákům komplexní informace o problematice přeměny biologicky rozložitelného odpadu v organické hnojivo kompost, možnosti jeho využití a jeho přínosy pro půdu a životní prostředí.
  • proškolení pedagogických pracovníků v rámci akreditovaného semináře MŠMT, které představí možnosti třídění bioodpadů a kompostování a začlenění tohoto tématu do výuky, a následnou metodickou a odbornou pomoc formou konzultací
  • nastavení optimálního systému pro oddělený sběr bioodpadů a způsobu kompostování bioodpadů ve Vaší škole včetně potřebného materiálního vybavení (koše, sáčky, kompostéry,…)
  • vzdělávací divadelní představení Vivat Kompostela aneb Jak se ohryzek Rubín vrátil tam, odkud přišel s navazujícími výukovými aktivitami, ve kterých se žáci rozdělení do týmů na čtyřech stanovištích seznámují s celým procesem návratu živin do půdy.
  • didaktické, metodické i odborné materiály pro začlenění tématu bioodpadů a kompostování do výuky – publikace, pracovní listy, metodické příručky, ukázkové hodiny, určovací klíče
  • pomůcky a vybavení pro praktické zkoumání koloběhu živin a vody v přírodě (vermikompostér, mikroskopy s výstupem pro PC, lupokelímky atd.)

Ekodomov Vám pomůže optimalizovat náklady pro individuální potřeby Vaší školy tak, aby byl projekt pro školu efektivní, ekonomicky atraktivní a dlouhodobě udržitelný a měl znalostní přínos pro pedagogy i žáky. Váš projekt přizpůsobíme Vašim finančním možnostem.

Školy z 13 krajů České republiky mimo území hlavního města Prahy mohou na realizaci projektu získat finanční prostředky z priority 1.4. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jenž připravilo MŠMT pod názvem „EU peníze školám“ (www.eupenizeskolam.cz). Sestavte si svůj projekt a využijte oblast V. přírodní vědy pro financování rozvoje přírodovědné gramotnosti Vašich žáků (šablona V/1) a vzdělávání Vašich pedagogických pracovníků (šablona V/3).

Na financování projektu můžete žádat o dotaci různé nadace, fondy či své městské a obecní úřady.

V rámci ekoporadenské služby Vám nabízíme BEZPLATNOU POMOC s vyplněním grantového formuláře.

Těšíme se na naši budoucí spolupráci a věříme, že i Vaše škola se připojí ke školám, které již díky projektu Bioodpad není odpad úspěšně třídí bioodpad a kompostují.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Vinklerová
mobil: 733 511 005
email: jitka.vinklerova(at)ekodomov.cz

27.11.2017 15:07

 

Metodická příručka pro podporu separace bioodpadu a kompostování ve školách "Bioodpad není odpad"

Metodická příručka "Bioodpad není odpad"
Cena 90,- Kč
 

Projekt byl realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP. Projekt dále podpořila Nadace Partnerství v programu Partnerství pro Kolínsko, generálním partnerem programu je společnost TPCA.

 

 

 

 

 
Domů Ekovýchova Kompostování ve školách - Bioodpad není odpad