Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Pražské exkurze do provozů na zpracování odpadů

UPOZORNĚNÍ

Z provozně-technických důvodů není v současné době možné realizovat exkurze do těchto provozů:

  • Spalovna zdravotnických odpadů FN Motol
  • Skládka odpadů a separační linka Ďáblice
  • Provozy recyklace plastů firmy PTP

V omezeném množství pro SŠ je možné realizovat exkurzi do provozu:

  • Ústřední čistírna odpadních vod Praha - Bubeneč
 

KATALOG exkurzí do provozů na zpracování odpadů (PDF, 2,76 MB)

Podrobnosti o jednotlivých exkurzích naleznete také níže.

Jednotlivé pražské exkurze jsou díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy poskytovány ve školním roce 2017/2018 pro pražské základní a střední školy opět ZDARMA.

Doprava je pro školy individuální s využitím MHD.

Exkurze prováděné na území Prahy je třeba objednávat s časovým předstihem 2 týdnů. U spalovny komunálních odpadů (ZEVO), ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) a čistírny odpadních vod Kbely a Čertousy alespoň měsíc předem (čov Kbely  a Čertousy v závislosti na termínu odsouhlaseným provozním technikem).

Ke každému provozu jsou zpracovány metodické listy, které budou sloužit pedagogům pro další orientaci v problematice a jako pomocný výukový materiál.

Prosíme pedagogy, aby žákům zdůraznili nutnost pevné obuvi.

Exkurze zajišťované Ekodomovem lze OBJEDNAT prostřednictvím objednávkového formuláře či u koordinátorky exkurzí Terezy Zelenkové na kontaktním e-mailu tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz nebo telefonním čísle 792 310 994.

Zrušení exkurze je možné nejpozději 2 dny před vlastní návštěvou provozu, v případě zrušení  exkurze v konkrétní den, či den předem jsou škole účtovány náklady na koordinátora projektu.

 

Spalovna Malešice

Zařízení na energetické využití odpadu se snaží maximum odpadu energeticky zhodnotit, tj. vrátit do výroby jako surovinu, zbytek využít energeticky pro výrobu tepla (páry) nebo elektřiny, jež jsou následně distribuovány do energetické sítě. Skládkováním zbytkového odpadu odstraňovat teprve to, co nelze dále využít.

Termíny exkurze: vybrané všední dny podle možností provozu vždy po domluvě
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 120 minut
Věková skupina: 5. - 9. třída, SŠ bez omezení
Minimální počet osob: 10 osob
Maximální počet osob: do 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: interiér + exteriér
S sebou: bezpečná obuv s rovnou podrážkou
Místo setkání: vrátnice (nedaleko zastávka autobusu: Spalovna Malešice)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Spalovna zdravotnických odpadů FN Motol

Spalovna zdravotnických odpadů FN Motol je největším zdravotnickým provozem svého druhu v České republice. Teplo vznikající energetickým využíváním odpadů je následně využíváno v areálu fakultní nemocnice. Žáci v rámci exkurze dále poznají systém odpadového hospodářství fakultní nemocnice.

Termíny exkurze: vybrané všední dny podle možností provozu (cca 1 exkurze za měsíc)
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 60 - 90 minut
Věková skupina: 6. - 9. třída, SŠ bez omezení
Minimální počet osob: 10 osob
Maximální počet osob: do 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: interiér + exteriér
S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkouu
Místo setkání: atrium FN Motol (nedaleko zastávka metra či autobusu: Nemocnice Motol)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Skládka Ďáblice (A.S.A. Group)

Exkurze je rozdělena do dvou částí. Nejdříve se žáci seznámí se problematikou skládkování odpadů, zavítají k tělesu skládky a dozvědí se principy ukládání odpadu na skládky. Následně zavítají na separační linku, kde dochází k úpravě tříděných odpadů pro jejich následnou recyklaci či další využití.

Termíny exkurze: září až listopad, následně od března (v zimních měsících dle dohody a počasí)
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: 90 minut
Věková skupina: 5. – 9. třída, SŠ bez omezení
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 45 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1 - 2
Prostředí: exteriér + interiér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevné boty
Místo setkání: vrátnice (nedaleko zastávka autobusu: Skládka Ďáblice)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Třídicí linka + sběrný dvůr Pod Šancemi

Ve sběrném dvoře mohou občané zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť z bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady). Během exkurze se žáci seznámí s tím, jak sběrný dvůr funguje a na vlastní oči uvidí, které konkrétní druhy odpadů daný sběrný dvůr vybírá.

Při návštěvě třídící linky se žáci seznámí s možnostmi třídění papíru, jednotlivými procesy, které předchází separaci na třídící lince a následné recyklaci odpadů. Dozvědí se, co se v jednotlivých krocích třídí, a uvidí, co se děje se separovaným odpadem, který je vyhozen do barevných košů na tříděný odpad. Denní výkon linky v areálu je zhruba 78 tun a ročně se zde dotřídí a slisuje až 26 tisíc tun papírového odpadu.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut
Věková skupina: bez omezení
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 20 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: exteriér + interiér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv s rovnou podrážkou
Místo setkání: vrátnice (zastávka autobusu: K Žižkovu nebo Balkán)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Stará čistírna odpadních vod

Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památka) je unikátním dokumentem historie architektury, techniky a vodního hospodářství. V areálu, který byl postaven v letech 1901-1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu a parní stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět v provozu při kulturních akcích.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut
Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: interiér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a boty
Místo setkání: před hlavním vchodem do muzea (případně u zastávky vlaku Praha – Podbaba či autobusu Nádraží Podbaba)
Cena exkurze: školní skupina 60 kč/os (při počtu nad 18 osob) + doprovod zdarma, nižší počet 75 kč/os (doprovod také platí)

Nahoru

Ústřední čistírna odpadních vod Praha

Odpadní voda je pomocí kanalizačního systému odváděna na čistírny odpadních vod. Zde musí projít procesem mechanicko-chemicko-biologického čištění, než se vrátí zpět do přírody. S tímto procesem se můžete seznámit během exkurze do jedné z pražských ČOV. Je možné navštívit ústřední ČOV v Praze 6, popřípadě pobočné čistírny v různých pražských lokalitách (viz seznam pobočných čistíren na následující straně). Z pobočných čistíren doporučujeme čistírny: Kbely, Klánovice, Čertousy.

Termíny exkurze: září až listopad, dále od března (v zimních měsících dle dohody a počasí)
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 90 až 120 minut, pobočné čov cca 30 - 45 minut
Věková skupina ÚČOV: pouze SŠ
Věková skupina pro pobočné čistírny: ZŠ, SŠ
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 30 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: exteriér + interiér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a boty
Místo setkání: před vjezdem do areálu (případně u zastávky vlaku Praha – Podbaba či autobusu Nádraží Podbaba, Goetheho);  pobočné čistírny dle dohody - ČOV Březiněves, ČOV Horní počernice - Čertousy, ČOV Dolní Chabry, ČOV Holyně, ČOV Kbely, ČOV Koloděje, ČOV Kolovraty, ČOV Klánovice, ČOV Královice, ČOV Lochkov, ČOV Miškovice,  ČOV Nebušice, ČOV Nedvězí, ČOV Sobín, ČOV Svépravice, ČOV Uhříněves  - Dubeč, ČOV Újezd nad Lesy, ČOV Újezd u Průhonic, ČOV Vinoř, ČOV Zbraslav     
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Muzeum pražského vodárenství

Expozice muzea zachovává chronologické členění historického vývoje pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Poprvé je vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována sbírka vodoměrů.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut
Věková skupina: není omezeno
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: interiér
S sebou: není zvláštní požadavek
Místo setkání: setkání před budovou muzea (tramvajová či autobusová zastávka Podolská vodárna)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Sběrný dvůr Praha – Satalice

Při návštěvě sběrného dvoru žáci v praxi uvidí, proč je třeba třídit jednotlivé složky obsažené ve směsném komunálním odpadu, k čemu takovéto sběrné dvory slouží a co je jejich nejdůležitějším posláním. V návaznosti na to se také dozvědí, co vše je možné využít i zároveň vytřídit ze směsného komunálního odpadu.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 30 - 45 minut
Věková skupina: ZŠ, SŠ bez omezení
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: exteriér + interiér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv s rovnou podrážkou
Místo setkání: vrátnice (zastávka autobusu Satalice, případně zastávka vlaku Praha – Satalice)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Sběrný dvůr společnosti Freko

Ve sběrném dvoře mohou občané zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť z bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady). Během exkurze se žáci seznámí s tím, jak sběrný dvůr funguje a na vlastní oči uvidí, které konkrétní druhy odpadů daný sběrný dvůr vybírá.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 30 - 45 minut
Věková skupina: bez omezení
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: exteriér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv s rovnou podrážkou
Místo setkání: vrátnice (zastávka autobusu: Tiskařská)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Sběrný dvůr KOMWAG

Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, poskytuje služby v oblasti odpadového hospodářství obsahující celé spektrum činností od obsluhy a instalování sítí odpadkových košů přes kontejnery na odpad až po likvidace černých skládek. Hlavní náplní je projektování a provozování komplexního nakládání s odpady a jejich likvidace (směsný komunální odpad, separovaný odpad, biologicky rozložitelný odpad a další). Během této exkurze bude žákům prvního stupně přiblížena obecně problematika odpadového hospodářství.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut
Věková skupina: 1. – 4. třída ZŠ
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: exteriér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv s rovnou podrážkou
Místo setkání: vrátnice (tramvajová zastávka Otakarova)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Sběrný dvůr a třídící linka PAPKOV s.r.o

Firma PAPKOV s.r.o. se zabývá svozem a zpracováním odpadů. Ve sběrném dvoře žáci uvidí, jaký odpad se sváží od obyvatel, ale také od firem z celé Prahy a okolí. Dále se žáci podívají do provozu třídící linky na papír, plast a sklo.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody a možností provozu
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut
Věková skupina: bez omezení
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: interiér + exteriér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv
Místo setkání: dle dohody (zastávka autobusu Korytná)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Sběrný dvůr Praha 4 – Kunratice

Při návštěvě sběrného dvoru žáci v praxi uvidí, proč je třeba třídit jednotlivé složky obsažené ve směsném komunálním odpadu, k čemu takovéto sběrné dvory slouží a co je jejich nejdůležitějším posláním. V návaznosti na to se také dozvědí, co vše je možné využít i zároveň vytřídit ze směsného komunálního odpadu.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody a možností provozu
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut
Věková skupina: ZŠ, SŠ bez omezení
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: exteriér + interiér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv s rovnou podrážkou
Místo setkání: vrátnice (zastávka autobusu Dobronická)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

Kompostování NKP Vyšehrad

Málokdo z občanů Prahy ví, že na Vyšehradě je v provozu kompostárna, která zpracovává odpady, které vznikají během údržby parků a zahrad národní kulturní památky Vyšehrad. Během krátké exkurze se žáci naučí, jakým způsobem se zpracovávají biologicky rozložitelné odpady z této krásné lokality, dále se dozvědí základy kompostování a využití kompostu při údržbě parků a trávníků. V rámci exkurze je též možno zajistit 1,5 hodinovou prohlídku NPK Vyšehrad s průvodcem. Žáci se při této příležitosti dostanou do jinak nepřístupným míst jako například kasematy či kostel Sv. Stětí.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut + 120 minut včetně procházky s průvodcem
Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ bez omezení
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: : exteriér + interiér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv
Místo setkání: před vstupem do NPK Vyšehrad (Táborská brána)
Cena exkurze: 30 Kč/žák (v ceně je zahrnut příplatek za vstup do vyšehradských památek a odborného průvodce)

Nahoru

Komunitní kompostování Praha (Praha 6 – Řepy, Praha 6 – Suchdol, Praha 9 – Vysočany, Praha 10 – Vršovice)

Tato exkurze zavede žáky k nenápadné „bedně“, se kterou se postupně můžeme potkávat i v jiných pražských částech. Pár nadšených obyvatel si tu totiž zřídilo tzv. komunitní kompostování. Do speciálně vyrobeného kompostéru hází vytříděný bioodpad a vzniklý kompost je potom využit do truhlíků za okny nebo na hnojení veřejných prostranství. Žáci se během exkurzí seznámí s pravidly kompostování a zejména pak s touto netradiční metodou.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody
Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)
Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut
Věková skupina: bez omezení, exkurze je vhodná i pro menší děti
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ± 25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: exteriér
S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv
Místo setkání: dle dohody (více lokalit v rámci jednotlivých městských částí)
Cena exkurze: zdarma

Nahoru

02.01.2018 16:59

 

Exkurze byly finančně podpořeny Magistrátem hl. m. Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy
 
 

Partnerské provozy

  • ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.
  • EKO-KOM, a.s.
  • IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
  • Veolia Česká republika, a.s.
  • Pražské služby a.s.
 
Domů Ekovýchova Ekologické exkurze Pražské exkurze do provozů na zpracování odpadů