Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Ekodomov v rámci rozšíření a zkvalitnění nabídky exkurzí též pořádá exkurze na různé pražské ptačí lokality. Tyto exkurze jsou ve školním roce 2018/2019 zpoplatněné.

Ornitologické exkurze objednávejte u koordinátorky ekovýchovných aktivit Mgr. Kláry Ondříčkové na kontaktním e-mailu klara.ondrickova(at)ekodomov.cz nebo telefonním čísle 733 511 005.

 

Přírodní památka Milíčovský les (Praha 11 – Háje)

Přírodní památka (PP) Milíčovský les patří mezi ornitologicky velmi bohaté lokality. Žijí zde poměrně vzácné ptačí druhy jako například strakapoud prostřední. Jedná se o původní lužní les s druhově i věkově různorodými stromy. Exkurzi povede zkušený ornitolog. Vycházku zahájíme na stanici metra a vydáme se přes sídliště směrem k Milíčovskému lesu a rybníkům. V části probíhající v sídlištní zástavbě si řekneme informace o problematice hnízdění ptáků na ídlištích a obecně o synantropizaci. V Milíčovském lese se dozvíte informace o lesních druzích ptáků a také o ekologii lesa. Během celé vycházky budeme poslouchat a učit se hlasy ptáků.

Sebou dalekohled a určovací příručku.
Pro koho jsou exkurze určeny: 2. stupeň ZŠ až SŠ, případně zvídavé žáky 1. stupně
Délka exkurze: 1,5 hod

Nahoru

Královská obora Stromovka (Praha 7 – Holešovice)

Královská obora Stromovka představuje největší park v Praze, který vznikl postupnou přeměnou lužních lesů. Žijí zde proto velmi zajímavé druhy ptáků. Kromě Stromovky půjdeme také k Vltavě pozorovat vodní druhy ptáků. Exkurzi povede zkušený ornitolog. Exkurze začíná na Výstavišti Holešovice. Budeme pozorovat ptáky, naslouchat jejich hlasům, učit se jejich hlasy a povíme si něco o ptačí ekologii, chování a ochraně. U Vltavy se seznámíme s vodními ptáky, povíme si o řece jako důležitém zimovišti severských ptačích druhů a dotkneme se problematiky povodní.

Sebou dalekohled a určovací příručku.
Pro koho jsou exkurze určeny: 2. stupeň ZŠ až SŠ, případně zvídavé žáky 1. stupně
Délka exkurze: 1,5 hod

Nahoru

Šárecké údolí – Podbaba – Podhoří (Praha 6 – Dejvice)

Šárecké údolí patří mezi nejkrásnější v Praze, a tak není divu, že zde žije nemalé množství ptačích druhů. Blízkost řeky navíc slibuje možnost pozorování vodních druhů ptáků. Exkurzi povede zkušený ornitolog. Začneme v zahradě Šárynka a vydáme se směrem na Babu. Cestou si ukážeme lesní druhy ptáků a povíme si něco o jejich ekologii a chování. Během celé vycházky budeme poslouchat a učit se hlasy ptáků. Na konci exkurze zamíříme na podbabský přívoz, kde si ukžeme jedinečné hnízdiště břehulí říčních, přeplujeme na druhou stranu řeky, kde možná potkáme ledňáčka a vydáme se kousek směrem k Tróji – k ostrůvku s mnoha vodními druhy ptáků.

Sebou dalekohled a určovací příručku.
Pro koho jsou exkurze určeny: 2. stupeň ZŠ až SŠ, případně zvídavé žáky 1. stupně
Délka exkurze: 1,5 hod

Nahoru

Náplavka – Malá Strana (Praha 1 – Staré Město)

I uprostřed našeho hlavního města se můžeme setkat s mnoha druhy ptáků. Na exkurzi se zaměříme na problematiku synantropních druhů ptáků (holubi, vodní ptáci, straky aj.) a jejich soužití s lidmi. Je vhodné ptáky krmit a čím? Proč dochází k jejich střetům s prosklenými plochami a s trolejemi na mostech, jakými opatřeními lze těmto střetům bránit? Exkurzi povede zkušený ornitolog.

Sebou dalekohled a určovací příručku.
Pro koho jsou exkurze určeny: 2. stupeň ZŠ až SŠ, případně zvídavé žáky 1. stupně
Délka exkurze: 1,5 hod

Nahoru

04.10.2018 18:49

 

Exkurze byly finančně podpořeny Magistrátem hl. m. Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy
 
 

Partnerské provozy

  • ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.
  • EKO-KOM, a.s.
  • IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
  • Veolia Česká republika, a.s.
  • Pražské služby a.s.
 
Domů Ekovýchova Ekologické exkurze Ornitologické exkurze v Praze