Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Mimopražské exkurze do provozů na zpracování odpadů

UPOZORNĚNÍ

Z provozně-technických důvodů není v současné době možné realizovat exkurze do těchto provozů:

 • Spalovna zdravotnických odpadů FN Motol
 • Skládka odpadů a separační linka Ďáblice
 • Provozy recyklace plastů firmy PTP

V omezeném množství pro SŠ je možné realizovat exkurzi do provozu:

 • Ústřední čistírna odpadních vod Praha - Bubeneč
 

KATALOG exkurzí do provozů na zpracování odpadů (PDF, 2,76 MB)

Návštěvy jednotlivých mimopražských provozů jsou řešené komplexně v rámci balíčků tak, aby se žáci seznámili s různými způsoby nakládání s odpady či jejich využitím a hlouběji tak pochopili problematiku odpadového hospodářství.

Složení jednotlivých balíčků naleznete níže.

Jednotlivé balíčky exkurzí jsou poskytovány ve školním roce 2017/2018 pro pražské základní a střední školy opět ZDARMA. Pro tyto balíčky exkurzí je zdarma zajištěna autobusová doprava od školy či jiného dostupného místa. Jejich POČET JE však OMEZEN.

Prosíme pedagogy, aby balíčky objednávali s dostatečným časovým předstihem v dobré dostupnosti od školy, abychom mohli garantovat časový rozpis jednotlivých balíčků exkurzí.

V období listopad – březen (duben) bude za návštěvu skládky komunálních odpadů poskytnuta  náhradní exkurze, neboť jejich návštěva je závislá na počasí.

Exkurze budou provedeny v rámci jednoho výjezdu v pořadí podle dohody s danými provozy, délka výjezdu je součtem času potřebného pro dopravu a délky trvání jednotlivých exkurzí.

Balíčky mohou být modifikovány v závislosti na aktuální situaci v jednotlivých provozech.

Zároveň pedagogy prosíme, aby žákům zdůraznili nutnost pevné obuvi.

Exkurze zajišťované Ekodomovem lze OBJEDNAT prostřednictvím objednávkového formuláře či u koordinátorky exkurzí Terezy Zelenkové na kontaktním e-mailu tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz nebo telefonním čísle 792 310 994.

Zrušení exkurze je možné nejpozději 2 dny před vlastní návštěvou provozu, v případě zrušení  exkurze v konkrétní den, či den předem jsou škole účtovány náklady na koordinátora projektu a storno poplatek za objednaný autobus.

 

Balíček exkurzí 1.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 4 - 5 hodin, počet osob ± 30).

V rámci balíčku žáci uvidí zpracování bioodpadů formu kompostování, vznik regranulátu z tzv. PET flakes a čištění odpadních vod.

 1. Kompostárna Agora, Želivec u Kamenice
 2. Čistírna odpadních vod Vrané nad Vltavou/Jesenice
 3. Firma PTP, Jílové u Prahy (zpracování plastů)
 4. Sklárny Kavalier Sázava (dle možností)

Nahoru

Balíček exkurzí 2.

Vhodné pouze pro SŠ (časová náročnost 5 - 6 hodin, počet osob ± 25).

V tomto balíčku žáci uvidí výrobu tzv. PET flakes z plastových lahví, dále se dozví principy zpracování bioodpadů pomocí anaerobního rozkladu, zavítají na skládku komunálních odpadů, kde dochází k odstraňování odpadů a v neposlední řadě uvidí proces čištění odpadní vody.

 1. Firma PTP, Neratovice (zpracování plastů)
 2. Čistírna odpadních vod Kralupy nad Vltavou/Mělník
 3. Skládka odpadů, Úholičky
 4. Bioplynová stanice Cítov

Nahoru

Balíček exkurzí 3.

Vhodné pro všechny (časová náročnost 5 - 6 hodin, počet osob ± 35, příplatek - viz popis mimopražských exkurzí).

Žáci navštíví provoz sklárny, kde dochází ke zpracování vlastních skleněných odpadů, navštíví sběrný dvůr a závěrem uvidí proces čistění znečištěné odpadní vody.

 1. Sklárna Nenačovice (příplatek)
 2. Sběrný dvůr Beroun
 3. Čistírna odpadních vod Rudná/Mořina/Dobřichovice/Beroun

Nahoru

Balíček exkurzí 4.

Vhodné pouze pro ŠŠ (časová náročnost 6 – 6,5 hodiny, počet osob ± 25), tento balíček je též vhodný pro 2. stupeň ZŠ, avšak bez návštěvy provozu zpracování plastů firmy PTP.

V rámci balíčku navštíví žáci čistírnu odpadních vod, sběrný dvůr, kde jsou názorně představeny odpady, jež zde mohou občané odkládat, dále skládku a třídící linku, kde dochází k dotřiďování separovaných odpadů či k trvalému uložení odpadů na skládku a provozovnu  na zpracování plastů, kde uvidí vznik PET flakes z plastových lahví. 

 1. Firma PTP, Neratovice (zpracování plastů)
 2. Čistírna odpadních vod Benátky nad Jizerou/Mladá Boleslav
 3. Skládka a třídící linka Benátky nad Jizerou
 4. Sběrný dvůr Praha – Satalice

Nahoru

Balíček exkurzí 5.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost cca 6 hodin, počet osob ± 30).

V rámci balíčku žáci uvidí, jakým způsobem dochází k recyklaci odpadů na sběrném dvoře, zpracování organických odpadů formou kompostování, dále se seznámí s procesem čistění odpadní vody a navštíví skládku komunálních odpadů, kde dochází k ukládání směsných komunálních odpadů.

 1. Sběrný dvůr Příbram
 2. Kompostárna Příbram/Bytíz
 3. Čistírna odpadních vod Příbram
 4. Skládka komunálních odpadů Bytíz

Nahoru

Balíček exkurzí 6.

Vhodné pouze pro SŠ (časová náročnost 8 hodin – bez firmy AMT 6 – 7 hodin, počet osob ± 25).

V rámci balíčku žáci uvidí, jaký způsobem dochází k recyklaci skla, papíru a plastů, dále se seznámí s procesem čistění odpadní vody a navštíví bioplynovou stanici, kde se seznámí s procesem anaerobní fermentace.

 1. Recyklace skla AMT, s.r.o., Příbram
 2. Zpracování odpadů z papíru a plastů, Recifa, a.s.
 3. Čistírna odpadních vod Příbram
 4. Bioplynová stanice Mořina

Nahoru

Balíček exkurzí 7.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 6 - 7 hodin, počet osob ± 30).

V rámci balíčku žáci uvidí způsob třídění separovaných částí komunálního odpadu a jeho následné zpracování pomocí anaerobní digesce v bioplynové stanici, dále uvidí aerobní zpracování bioodpadů pomocí kompostování a na závěr se dozví principy čistění odpadní vody.

 1. Bioplynová stanice a třídící linka Přibyšice
 2. Kompostárna Pyšely
 3. Čistírna odpadních vod Pyšely
 4. Sklárna Kavalier Sázava (dle možností provozu)

Nahoru

Balíček exkurzí 8.

Vhodné pro všechny (časová náročnost 5 – 6 hodin, počet osob 35 – 40, příplatek – viz popis mimopražských exkurzí).

V tomto balíčku zavítají žáci do sklárny, seznámí se s funkcí sběrného dvoru a poznají proces čištění odpadních vod.

 1. Sklárna Nenačovice (příplatek)
 2. Sběrný dvůr Beroun
 3. Čistírna odpadních vod Dobřichovice/Rudná

Nahoru

Balíček exkurzí 9.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 6 – 7,5 hodin, počet osob ± 25).

V rámci této nabídky žáci uvidí tvorbu tzv. regranulátu z PET flakes, zpracování bioodpadů pomocí kompostování a navštíví čistírnu odpadních vod, dále navštíví bioplynovou stanici a třídící linku. 

 1. Bioplynová stanice a třídící linka, Pribyšice
 2. Firma PTP, Jílové u Prahy (zpracování plastů)
 3. Čistírna odpadních vod Jesenice/Benešov
 4. Kompostárna Agora, Želivec u Kamenice

Nahoru

Balíček exkurzí 10.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 5 - 6 hodin, počet osob ± 30).

Součástí balíčku je návštěva provozu výroby tvz. regranulátu z PET flakes, seznámení se s procesem zpracování bioodpadů formou kompostování a čištění odpadních vod, v neposlední řadě se seznámí s funkcí sběrného dvoru.

 1. Sběrný dvůr Benešov
 2. Firma PTP, Jílové u Prahy (zpracování plastů)
 3. Čistírna odpadních vod Pyšely
 4. Kompostárna Pyšely

Nahoru

Balíček exkurzí 11.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 6 hodin, počet osob ± 35, příplatek - viz popis mimopražských exkurzí).

Balíček je zaměřen na komplexní pohled využití jednotlivých složek odpadů – funkce sběrného dvoru, zpracování skleněných střepů ve sklárně a proces čištění odpadní vody.

 1. Sklárna Rückl Nižbor (příplatek)
 2. Čistírna odpadních vod Beroun
 3. Sběrný dvůr Beroun

Nahoru

Balíček exkurzí 12.

Vhodné pouze pro SŠ (časová náročnost 5 - 6 hodin, počet osob ± 35).

Komplexní balíček zaměřený na funkci sběrného dvoru, anaerobní fermentaci biologických odpadů a proces čištění odpadní vody.

 1. Sběrný dvůr Hostivice
 2. Bioplynová stanice Mořina
 3. Čistírna odpadních vod Dobřichovice/Hostivice

Nahoru

Balíček exkurzí 13.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 6 - 8 hodin, počet osob 30, příplatek - viz popis mimopražských exkurzí).

Komplexní balíček, v rámci kterého dojde k návštěvě skládky komunálních odpadů, sklárny a čistírny odpadních vod, v neposlední řadě se žáci seznámí s funkcí sběrného dvoru.

 1. Skládka ekologie Rynholec
 2. Sklárna Rückl Nižbor (příplatek)
 3. Čistírna odpadních vod Beroun
 4. Sběrný dvůr Beroun

Nahoru

Balíček exkurzí 14.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 6 - 8 hodin, počet osob 30, příplatek - viz popis mimopražských exkurzí).

V rámci balíčku exkurzí dojde k návštěvě skládky komunálních odpadů, kde žáci uvidí ukládání odpadů na skládky, následuje sklárny a čistírny odpadních vod.

 1. Skládka ekologie Rynholec
 2. Sklárna Rückl Nižbor (příplatek)
 3. Čistírna odpadních vod Beroun

Nahoru

Balíček exkurzí 15.

Vhodné pouze pro SŠ (časová náročnost 5 - 6 hodin, počet osob ± 25).

Žáci se seznámí s odpady, které mohou občasné odevzdat do sběrného dvora, dále navštíví výrobu tzv. PET flakes z PET lahví a uvidí proces čištění odpadní vody.

 1. Sběrný dvůr Praha - Satalice
 2. Firma PTP, Neratovice (zpracování plastů)
 3. Čistírna odpadních Mělník

Nahoru

Balíček exkurzí 16.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 6 – 6,5 hodiny, počet osob ± 25).

V rámci balíčku dojde k návštěvě čistírny odpadních vod, následuje sběrný dvůr a jeho funkce v systému odpadového hospodářství, na kterou plynule navazuje návštěva třídící linky a bioplynové stanice zpracovávající komunální odpady. Závěrem se žáci seznámí s výrobou plastového regranulátu.

 1. Čistírna odpadních vod Jesenice/Říčany
 2. Sběrný dvůr Benešov
 3. Bioplynová stanice a třídící linka, Přibyšice
 4. Firma PTP, Jílové u Prahy (zpracování plastů)

Nahoru

Balíček exkurzí 17.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 5 hodin, počet osob ± 30).

V tomto balíčku žáci uvidí přípravu plastového regranulátu z tzv. PET flakes, zpracování bioodpadů pomocí aerobní technologie a seznámí se s procesem čištění odpadní vody.

 1. Čistírna odpadních vod Vrané nad Vltavou
 2. Firma PTP (zpracování plastů), Jílové u Prahy
 3. Kompostárna Agora, Želivec u Kamenice

Nahoru

Balíček exkurzí 18.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 5 - 6 hodin, počet osob ± 35).

V tomto balíčku žáci navštíví sběrný dvůr, třídící linku a bioplynovou stanici, kde se zpracovávají komunální odpady, následuje proces zpracování bioodpadů formou kompostování a čištění odpadní vody.

 1. Bioplynová stanice a třídící linka, Přibyšice
 2. Sběrný dvůr Benešov
 3. Čistírna odpadních vod Pyšely
 4. Kompostárna Pyšely

Nahoru

Balíček exkurzí 19.

Vhodné pouze pro SŠ (časová náročnost 6 - 8 hodin, počet osob ± 35).

Součástí balíčku je návštěva provozů zpracovávajících papír, plasty a sklo, doplněná o proces čištění odpadní vody a anaerobní technologie.

 1. Recyklace skla AMT, s.r.o., Příbram
 2. Zpracování odpadů z papíru a plastů, Recifa, a.s.
 3. Čistírna odpadních vod Dobřichovice
 4. Bioplynová stanice Mořina

Nahoru

Balíček exkurzí 20.

Vhodné pouze pro SŠ (časová náročnost 6 - 7 hodin, počet osob ± 30, příplatek - viz popis mimopražských exkurzí).

Součástí balíčku je návštěva provozu sklárny, seznámení se s funkcí sběrného dvoru, čistěním odpadních vod a zpracováním odpadů pomocí anaerobní fermentace.

 1. Sklárna Glasstar Nenačovice (příplatek)
 2. Sběrný dvůr Beroun
 3. Čistírna odpadních vod Mořina
 4. Bioplynová stanice Mořina

  Nahoru

  Balíček exkurzí 21.

  Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 5 - 6 hodin, počet osob ± 30).

  Součástí balíčku je návštěva skládky komunálních odpadů, dále se žáci seznámí s procesem čištění odpadních vod a navštíví třídící linku baterií.

  1. Skládka Ekologie Rynholec
  2. Čistírna odpadních vod Stochov
  3. Třídící linka baterií

   Nahoru

   Balíček exkurzí 22.

   Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 6 - 7 hodin, počet osob ± 30, příplatek - viz popis mimopražských exkurzí).

   Součástí balíčku je návštěva provozu sklárny, seznámení se s funkcí sběrného dvoru, čistěním odpadních vod.

   1. Sklárna Bohemia Crystal Poděbrady (příplatek)
   2. Čistírna odpadních vod Kolín
   3. Sběrný dvůr Praha – Satalice

    Nahoru

    Balíček exkurzí 23.

    Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ (časová náročnost 6 - 7 hodin, počet osob ± 30). Možné od cca března 2017.

    Součástí balíčku je návštěva provozu skládky komunálních odpadů, třídící linky papíru a plastů a návštěva čistírny odpadních vod, případně i biodegradační plochy.

    1. Čistírna odpadních vod Čáslav/Kutná Hora
    2. Skládka Čáslav
    3. Třídící linka papíru a plastů Čáslav
    4. Biodegradační plocha Čáslav

     Nahoru

     18.01.2018 16:35

      

     Exkurze byly finančně podpořeny Magistrátem hl. m. Prahy.

     Magistrát hl. m. Prahy
      
      

     Partnerské provozy

     • ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.
     • EKO-KOM, a.s.
     • IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
     • Veolia Česká republika, a.s.
     • Pražské služby a.s.
      
     Domů Ekovýchova Ekologické exkurze Mimopražské exkurze do provozů na zpracování odpadů