Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Ekodomov v rámci rozšíření a zkvalitnění nabídky exkurzí též pořádá exkurze zaměřené na obnovitelné zdroje energie. Tyto exkurze jsou ve školním roce 2018/2019 zpoplatněné.

Exkurze objednávejte přímo u koordinátorky exkurzí Terezy Zelenkové na kontaktním e-mailu tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz nebo telefonním čísle 792 310 994.

 

Vodní elektrárna (přečerpávací elektrárna) Štěchovice

Vodní dílo Štěchovice bylo budováno v letech 1938 až 1947. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5 m vysoká a 120 m dlouhá. K vodnímu dílu patří i plavební komora, která překonává rozdíl mezi horní a spodní hladinou 19,10 m a je ojedinělá ve střední Evropě. Vodní elektrárna Štěchovice I byla původně vybudována jako druhý článek vltavské kaskády na konci II. světové války. Nádrž této středotlaké elektrárny o délce 9,4 km končí ve vývaru elektrárny Slapy. Obsahuje 11,2 mil. m3 vody a slouží především k vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Slapy.

Prohlídka je rozdělena do dvou částí – návštěva infocentra, kde dojde k seznámení se s provozem a zhlédnutí informačního videa, poté následuje návštěva provozu. Při návštěvě v pracovní dny do 13:00 jsou zájemcům ukázány vnitřní prostory a strojovna, při pozdější návštěvě nebo o víkendech a svátcích je návštěvníkům ukázáno vnější okolí.

Doprava: autobusem
Doba trvání exkurze: 1,5 – 2 hodiny
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Minimální počet osob: 1
Maximální počet osob: 20 osob/1 průvodce (v případě většího počtu je skupina rozdělena na 2 části)

Nahoru

Vodní elektrárna Slapy

Vodní elektrárna Slapy byla první velkou stavbou vltavské kaskády po II. světové válce. Jezero o obsahu 270. mil. m3 je vytvořeno betonovou gravitační hrází o výšce 65 m. Přehradní jezero o ploše 14 km2 a délce 44 km dosahuje k vývaru elektrárny Kamýk. Velká akumulační nádrž má nejen energetický význam, ale umožňuje i dlouhodobou regulaci vodního režimu ve Vltavě. Je též oblíbeným letním rekreačním územím pro obyvatele hlavního města Prahy. Při návštěvě této vodní elektrárny jsou zájemci provázeni v tělese vodní elektrárny, návštěvy jsou individuální a prohlídky jsou závislé na aktuálním provozu či údržbě.

Doprava: autobusem
Doba trvání exkurze: 1,5 – 2 hodiny
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Minimální počet osob: 1
Maximální počet osob: 20 osob/1 průvodce (v případě většího počtu je skupina rozdělena na 2 části)

Nahoru

Vodní elektrárna Orlík

Vodní elektrárna Orlík je stěžejním článkem vltavské kaskády. Přehrada zadržující 720 mil. m3 vody je nejobjemnější akumulační nádrží v České republice a je spolu s Lipenským jezerem rozhodující pro víceleté řízení průtoků na Vltavě i na dolním Labi. Hladina nádrže pokrývá 26 km2 a vzdouvá Vltavu v délce 70 km, Otavu v délce 22 km a Lužnici v délce 7 km od ústí. Kromě regulace průtoků Vltavy a Labe umožňuje též rozsáhlou letní rekreaci, plavbu po jezeře a rybní hospodářství. Vodní elektrárna Orlík se významně podílí na řízení celostátní energetické soustavy a na výrobě levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie. Umožňuje to celkový výkon 364 MW, velmi rychlé a operativní najetí na plné zatížení za 128 sekund a dálkové ovládání z centrálního dispečinku ve Štěchovicích.

Doprava: autobusem
Doba trvání exkurze: 1,5 – 2 hodiny
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Minimální počet osob: 1
Maximální počet osob: 100
Příplatek: 30 Kč žák ZŠ, 60 Kč student SŠ

Nahoru

Informační centrum obnovitelné zdroje, vodní elektrárna Hučák (Hradec Králové)

Informační centrum obnovitelných zdrojů energie je umístěno v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Představí vám principy a možnosti využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce a biomasy, představí také tepelné čerpadlo a geotermální energii. V expozici najdete historické exponáty dokumentující tradici využívání obnovitelných zdrojů, i moderní interaktivní exponáty, které vám představí obnovitelné zdroje zábavnou hravou formou. Součástí návštěvy je také prohlídka malé vodní elektrárny.

Doprava: autobusem
Doba trvání exkurze: 1,5 – 2 hodiny
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: 50 - 60

Nahoru

Vodní elektrárna (přečerpávací elektrárna) Dalešice

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice byla vybudována v katastru obce Kramolín v letech 1970 až 1978 na řece Jihlavě. Sypaná hráz je cca 100 m vysoká, přičemž těleso hráze je nejvyšší hrází v České republice a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě, zároveň patří k největším nádržím na Moravě. Ve strojovně elektrárny jsou čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW. Zajímavostí této přečerpávací elektrárny je to, že z klidové fáze se rozjede na plný výkon za 55 sekund, což z ní dělá nejrychleji nabíhající přečerpávací vodní elektrárnu v České republice.

Doprava: autobusem
Doba trvání exkurze: 1,5 – 2 hodiny
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: 45

Nahoru

Energeticky udržitelná obec Kněžice

Bioplynová stanice v obci Kněžice ve Středočeském kraji je ojedinělým ekologickým projektem zaměřeným na problematiku dodávek energie a zpracování organického odpadu. Je založen na systému výroby elektrické energie a tepla v množství pokrývajícím celou energetickou spotřebu dané obce. Skládá se z bioplynové jednotky s výrobní jednotkou, biomasovým kotlem a tepelné rozvodné sítě pokrývající území celé obce. Náplní exkurze je seznámit návštěvníky se zpracováním odpadů místní zemědělské farmy (kejda hospodářských zvířat a siláž, traviny a podobně) a sváženým obsahem septiků z obce Kněžice a okolí. Kněžice se svými 410 obyvateli vyrábějí průměrně 6 MWh elektrické energie na občana za rok a dodávají do elektrizační sítě za rok průměrně 5 MWh elektřiny na každého svého občana.

Doprava: autobusem
Doba trvání exkurze: 2 hodiny
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Minimální počet osob: 1
Maximální počet osob: 45
Příplatek: 1500 Kč

Nahoru

04.10.2018 18:56

 

Exkurze pořádá Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy
 
 

Partnerské provozy

  • ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.
  • EKO-KOM, a.s.
  • IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
  • Veolia Česká republika, a.s.
  • Pražské služby a.s.
 
Domů Ekovýchova Ekologické exkurze Exkurze do provozů obnovitelných zdrojů energie