Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
 

Podrobnosti o jednotlivých exkurzích naleznete níže nebo v katalogu.

Jednotlivé pražské exkurze pořádá Magistrát hl. m. Prahy a jsou poskytovány ve školním roce 2018/2019 pouze za poplatek 30 Kč na žáka, který slouží k pokrytí nákladů spojených například s přesazováním květin, apod.

Exkurze budou probíhat i v příštím školním roce a jsou nově určené pro 1. i 2. stupeň ZŠ a také pro nižší ročníky víceletých gymnázií.

Doprava je pro školy individuální s využitím MHD.

Exkurze prosím objednávejte v předstihu cca 2 týdnů. Počet exkurzí je OMEZENÝ, proto budou mít přednost ti, kteří exkurze rezervují dříve.

Ke každému provozu jsou zpracovány pracovní listy, které budou sloužit k prohloubení znalostí žáků a jako případná výuková pomůcka.

Při výběru exkurzí si prosím pečlivě prostudujte náš společný Katalog - Učíme se na statku i na zahradě (PDF, 3,16 MB), kde pod každou exkurzí naleznete kontakt na příslušnou organizaci a koordinátora.

Exkurze zajišťované Ekodomovem lze OBJEDNAT u koordinátorky exkurzí Terezy Zelenkové na kontaktním e-mailu tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz nebo telefonním čísle 792 310 994.

 

Dětský klub Šárynka - Ekodomov

Popis místa: Šárynka je dětský klub provozovaný spolkem Ekodomov, který jako první v ČR ukázal cestu, jak vést plnohodnotné předškolní vzdělávání v přírodě na principu lesní mateřské školy. Od založení, v září 2009, využíváme waldorfskou a intuitivní pedagogiku. Prostor zahrady a historického sadu, za spolupráce rodičů, dotváříme v souladu se zásadami permakultury.

Adresa místa: V Podbabě 29b, Praha 6 Dejvice

Provozovatel: Ekodomov, z.s.

Webové stránky provozovatele: http://www.ekodomov.cz/detsky-klub-sarynka/

Program: Kompostování a čtverečkové zahrádky

Obsah programu: Žáci se seznámí s procesem kompostování a to jak na zahradě rodinného domu, tak i v bytě. Dále žáci poznají živočichy, kteří žijí v kompostu a zároveň se zábavnou formou dozvědí, jak snadné je si založit vlastní kompost a následně se o něj starat. V rámci programu bude žákům vysvětlen význam kompostování a jeho výhod při zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů. V druhé části programu si žáci založí tzv. čtverečkovou zahrádku a naučí se, jak takovou zahrádku založit přímo ve škole či doma na sídlišti, dále se dozvědí o možnostech pěstování rostlin či bylinek v Praze.

Délka programu: 1,5 hodiny

Termín návštěvy: Ideálně březen – listopad.

Vybavení pro účastníky: Oblečení a boty do terénu, pracovní rukavice.

Zázemí: V areálu je dostupná pitná voda, suché kompostovací wc, úkryt před deštěm.

Doprava a sraz na místě: Z Dejvické na zastávku Břetislavka (autobus č. 160, 116, 355) ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ.  Přejděte na protější chodník a jděte směrem, odkud jste přijeli. Po pravé straně narazíte na hnědá vrata s nápisem Ekodomov, zvoňte na zvonek s nápisem Ekonákup nebo volejte. Jak se k nám dostanete...

Kontakt pro objednání: Tereza Zelenková, tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz, tel. 792 310 994

Nahoru

Skleníky České zemědělské univerzity

Popis místa: Česká zemědělská univerzita je veřejnou vysokou školou, jejíž historie je datována již do počátku 20. století. Vedle teoretického vzdělávání studentů zde dochází i k jejich praktickému vzdělávání například formou praktických encyklopedií, cvičení či odborných praxí. K tomuto účelu se ve veřejně přístupném  areálu nachází jak experimentální skleníky, kde dochází k pěstování či přesazování různých druhů květin a plodin, tak se zde nachází i stáje a experimentální pole, kde dochází k pěstování širokého spektra zemědělských plodin, na nedalekém Brandejsově statku jsou dále chovány koně.  

Adresa místa: Kamýcká 129, Praha 6

Provozovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Webové stránky provozovatele: www.czu.cz

Program: Poznávání a pěstování květin

Obsah programu: Vlastní exkurze se skládá ze dvou částí. V první části budou žáci seznámeni s rostlinami, které jsou pěstovány v několika sklenících (tropický a subtropický skleník, sezonní skleník). V těchto sklenících jsou k vidění například různé druhy citrusů či různých druhů orchidejí (Cymbidium, Phalaenopsis), z nichž velké množství druhů kvete až do dubna, dále zde dochází k pěstování květin pro okrášlování celého univerzitního kampusu. V druhé části si žáci prakticky vyzkouší přesazování různých květin, které si mohou následně odnést domů. Součástí exkurze je návštěva místní botanické zahrady a v případě zájmu je možné zajistit krátkou prohlídku univerzitního areálu (cca 30 minut). Program je určen pro 15 – 25 účastníků.  

Délka programu: 1 - 2 hodiny

Termín návštěvy: Ideálně únor-březen až začátek dubna, dále listopad-prosinec, dle časových možností provozovatele lze zajistit i termíny v jiných měsících.

Vybavení pro účastníky: Speciální vybavení není třeba.

Zázemí: V areálu je dostupná pitná voda, wc.

Doprava a sraz na místě: Doprava MHD ze stanice metra A Dejvická do zastávky Zemědělská univerzita (autobus č. 107 a 147). Sraz s lektory na zastávce.

Kontakt pro objednání: Tereza Zelenková, tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz, tel. 792 310 994

Nahoru

27.11.2018 12:37

 
 
 

Exkurze pořádá Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy
 
 

Partnerské provozy

  • ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.
  • EKO-KOM, a.s.
  • IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
  • Veolia Česká republika, a.s.
  • Pražské služby a.s.
 
Domů Ekovýchova Ekologické exkurze Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem