Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

UPOZORNĚNÍ: Z provozně-technických důvodů není v současné době možné realizovat exkurze do těchto provozů:

  • Spalovna zdravotnických odpadů FN Motol
  • Skládka odpadů a separační linka Ďáblice
  • Ústřední čistírna odpadních vod Praha - Bubeneč
  • Provozy recyklace plastů firmy PTP

Jak objednat exkurze

Pražské a mimopražské exkurze do provozů na zpracování odpadů:

Objednávejte prostřednictvím objednávkového formuláře.

Zrušení exkurze je možné nejpozději 2 dny před vlastní návštěvou provozu, v případě zrušení exkurze v konkrétní den, či den předem jsou škole účtovány náklady na koordinátora projektu a u mimopražských exkurzí je účtován také storno poplatek za objednaný autobus.

Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem, do provozů obnovitelných zdrojů energie:

Objednávejte u koordinátorky exkurzí Terezy Zelenkové na kontaktním e-mailu tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz nebo telefonním čísle 792 310 994.

Ornitologické exkurze:

Objednávejte u koordinátorky ekovýchovných aktivit Mgr. Jitky Vinklerové na kontaktním e-mailu jitka.vinklerova(at)ekodomov.cz nebo telefonním čísle 733 511 005.

 

Exkurze byly finančně podpořeny Magistrátem hl. m. Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy
 
 

Partnerské provozy

  • ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.
  • EKO-KOM, a.s.
  • IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
  • Veolia Česká republika, a.s.
  • Pražské služby a.s.
 
Domů Ekovýchova Ekologické exkurze