Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Objednávkový (závazný) formulář divadel a aktivit

Fakturační a kontaktní údaje

Máte-li zájem o více představení (i v rámci jednoho dne), je potřeba vyplnit a odeslat formulář pro každé představení zvlášť.

Informace o cenách divadel v Praze a mimo Prahu najdete v aktuálním ceníku.

 

Fakturační údaje


Kontaktní osoba

Požadavky

Objednávám mobilní pódium (cena 1600 Kč) *

Objednávám navazující aktivity *

Cena za dopravu viz aktuální ceník.

 

Obchodní podmínky

Vaše objednávka divadelního představení se v momentě odeslání stává závaznou.

  • Zrušení programu je možné pouze z vážných příčin nejpozději dva dny předem, a to buď telefonicky na čísle 733 511 005 nebo zasláním písemné zprávy na alena.rulfova@ekodomov.cz. Kontaktní osobou je Alena Rulfová.
  • V případě zrušení programu méně než 48 hodin před jeho plánovaným začátkem Vám bude účtován stornopoplatek ve výši 1500,- Kč.
  • Spolek Ekodomov si vyhrazuje právo na zrušení objednaného programu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že případné zrušení bude dáno objednávajícímu včas na vědomí a současně mu bude nabídnut náhradní termín konání vybraného divadla.

Souhlas s obchodními podmínkami *

Mám zájem dostávat informace a novinky z Ekodomova

Odeslání formuláře

Důležitá informace: Od 1. března 2017 probíhají veškeré platby za ekologické výukové programy a ekodivadla pouze bankovním převodem. Platby v hotovosti již nejsou možné. Toto opatření je nutné z důvodu implementace systému elektronické evidence tržeb (EET), která se naší organizace také dotýká. Fakturu za realizovaný program Vám vystavíme vždy po realizaci.

Závěrečné ustanovení: Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním. S osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro vnitřní potřeby organizace Ekodomov, z.s.

CAPTCHA image for SPAM prevention Nemůžete-li kód přečíst,
klikněte zde.

18.03.2019 11:41