Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Ekovýchova

Aktuálně

 
21.10.2014  |  Autor: Ekodomov

Malí průzkumníci přírody poznávali plody a semínka

V minulém týdnu proběhla na školách druhá hodina kroužku Malého průzkumníka přírody. Tentokrát se z nás stali již nefalšovaní badatelé! Tématem...
Kategorie: Ekovýchova  |  Malý průzkumník přírody
 

V oblasti ekovýchovy nabízíme školám:

Realizaci výukových programů pro žáky,

během kterých se žáci interaktivní formou seznámí s tématy jako je třídění odpadu, kompostování, úspory energie, ekologické zemědělství atp.

Malý průzkumník přírody - ekologický kroužek

určený pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků.

Zapojení do dlouhodobých vzdělávacích projektů

zaměřených zejména na minimalizaci odpadu ve škole či sběr bioodpadu a kompostování, ale také na vytváření vztahu žáků k místu, kde žijí.

Proškolení pedagogů

v rámci akreditovaných seminářů zaměřených nejen na environmentální témata, ale rovněž semináře o lesních mateřských školách a semináře propojující ekologickou a výtvarnou výchovu.

Inspirativní materiály pro výuku,

hry, kvizy, zajímavé odkazy a příklady dobré praxe z celého světa.

Osvětové materiály k zakoupení,

letáky, plakáty, leporelo, pexeso, omalovánky, pracovní a metodické listy pro žáky a učitele.

Aktualizováno: 22.10.2014 13:18