Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kontakty

Mgr. Petr Dolenský
petr.dolensky(at)ekodomov.cz
tel.: 733 764 980
- výukové programy pro MŠ
- vzdělávací aktivity a divadla

Bc. Kateřina Řehořová
katerina.rehorova(at)ekodomov.cz
tel.: 739 304 162
- výukové programy pro ZŠ
- badatelské víkendovky a tábor

Ing. Alena Přibáňová
alena.pribanova(at)ekodomov.cz
tel.: 739 301 708
- exkurze pro školy

Ekovýchova

PRAŽSKÁ KONFERENCE EVVO 2014

Pražská konference EVVO pro učitele 2014

Určena pedagogickým pracovníkům ZŠ, MŠ a SŠ, zástupcům samosprávy a zájemcům o téma environmentálního vzdělávání a výchovy možnosti využití školních přírodních zahrad, komunitních zahrad a městského farmaření ve vlastní výuce.

6. května 2014, 8:30 - 17:00
ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 4 - Modřany

Podrobnosti a přihlášení...

 

JARNÍ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ pro MŠ a ZŠ v Praze

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ pro MŠ a ZŠ v Praze
  • Síla slunce
  • Kde ty naše kytky jsou
  • Veselé velikonoční vejce
  • Pilné včely

Programy nabízíme pro , 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ.

 

BADATELSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ VÍKENDOVKY A TÁBOR 2014

Zázemí - jurta a zahrada Ekocentra Šárynka (V Podbabě 29b, Praha 6)

25. - 27. 4. Po čem šlapeme aneb geologie, pedologie a odpadové hospodářství
23. - 25. 5. Co kolem nás létá aneb ornitologie a entomologie
20. - 22. 6. Voda kolem nás aneb voda a vodní zdroje Prahy 6
14. - 18. 7. Tábor - Šárecké údolí podle Ctirada a Šárky 

 

EXKURZE DO PROVOZŮ NA ZPRACOVANÍ ODPADŮ pro pražské ZŠ a SŠ

Nabídka exkurzí do provozů do provozů na zpracování odpadů pro pražské ZŠ a SŠ

Také v tomto školním roce mohou pražské školy díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy využít naší nabídky exkurzí do provozů na zpracování odpadů. Projekt probíhá ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

 

V oblasti ekovýchovy nabízíme školám:

Realizaci výukových programů pro žáky,

během kterých se žáci interaktivní formou seznámí s tématy jako je třídění odpadu, kompostování, úspory energie, ekologické zemědělství atp.

Zapojení do dlouhodobých vzdělávacích projektů

zaměřených zejména na minimalizaci odpadu ve škole či sběr bioodpadu a kompostování, ale také na vytváření vztahu žáků k místu, kde žijí.

Proškolení pedagogů

v rámci akreditovaných seminářů zaměřených nejen na environmentální témata, ale rovněž semináře o lesních mateřských školách a semináře propojující ekologickou a výtvarnou výchovu.

Osvětové materiály k zakoupení,

letáky, plakáty, leporelo, pexeso, omalovánky, pracovní a metodické listy pro žáky a učitele.

Inspirativní materiály pro výuku,

hry, kvizy, zajímavé odkazy a příklady dobré praxe z celého světa.

Aktualizováno: 13.03.2014 14:16