Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kde nás najdete


Šárynka (pozemek s jurtou)
V Šáreckém údolí
(cca 300m od kanceláře)

Ekodomov, z. s. (kancelář)
V Podbabě 29b
Praha 6 - Dejvice

Jak se k nám dostanete ...

Kontakt:
Mgr. Světlana Sarkisjanová
Vedoucí Dětského klubu Šárynka
tel.: 734 406 003
svetlana.sarkisjanova(at)ekodomov.cz

Zřizovatel: Ekodomov, z. s.

Pracovníci dětského klubu

Mgr. Světlana Sarkisjanová
Vedoucí Dětského klubu Šárynka
Průvodkyně dětí
tel.: 734 406 003
Vytvořit zprávu prosvetlana.sarkisjanova(at)ekodomov.cz

Bc. Dana Firchová
Průvodkyně dětí
Vytvořit zprávu prodana.firchova(at)ekodomov.cz

Mgr. Pavel Papež
Průvodce dětí, školník
Vytvořit zprávu propavel.papez(at)ekodomov.cz

Bc. Zuzana Hyhlíková
Průvodkyně dětí
Vytvořit zprávu prozuzana.hyhlikova(at)ekodomov.cz

Ing. Lenka Veselá
Odpolední kroužek
Vytvořit zprávu prolenka.vesela(at)ekodomov.cz

Kateřina Hodková
Zakladatelka Dětského klubu Šárynka
Vytvořit zprávu prokaterina.hodkova(at)ekodomov.cz

Tomáš Hodek
Předseda Ekodomova
Zakladatel Dětského klubu Šárynka
Vytvořit zprávu protomas.hodek(at)ekodomov.cz

Mgr. Olga Hynková
Vedoucí Dětského klubu Šárynka
t. č. na rodičovské dovolené
Vytvořit zprávu proolga.hynkova(at)ekodomov.cz

Nikola Šiklová
Průvodkyně dětí
t. č. na rodičovské dovolené
Vytvořit zprávu pronikola.horka(at)ekodomov.cz

 
 

Pedagogové

Mgr. Světlana Sarkisjanová
Světlana Sarkisjanová

* 1981
Pochází ze Žiliny. Krajina kolem rodného města jí formovala zásadním způsobem – blízkost polí, lesů a kopců s výhledem na hory a pohyb v nich zanechali přirozenou potřebu se do nich vracet. Byl to určitě jeden z hlavních momentů toho, proč ji pak po letech silně oslovila právě pedagogika v přírodním prostředí – ve formě lesní školky. Vystudovala magisterský obor - Léčebná pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Tento obor užívá projevy výtvarna, hudebna, pohybu atd. k výchovnému / terapeutickému záměru.V tomto směru se po letech opět vzdělává studiem muzikoterapie na Akademii Alternativa v Olomouci. Většinu profesního života se věnovala práci s dětmi, převážně předškolního věku. Pracovala jako pomocná lektorka cvičení pro maminky s dětmi, jako asistentka pedagoga ve třídě dětí postižených autismem, jako pracovnice nízkoprahového klubu, jako lektorka volnočasových kroužků a jako předškolní pedagog. Osobitou zkušeností byla tříletá pozice vedoucí provozu trénikové Kavárny na půl cesty. Bylo výzvou kombinovat nároky provozu v podmínkách pracovní rehabilitace lidí s duševním onemocněním a zároveň klíčového odpočinkového místa na pankrácké pláni. Po letech v kavárně se nadobro vrátila k pedagogické činnosti. Pracovala v soukromých školkách, načež propadla kouzlu a výzvě lesních školek, které ji doteď inspirují možnosti poskytnout dětem i jejich pedagogům velký kus přirozenosti v procesu výchovy. V Šárynce chce svojí mírou přispět k vytváření bezpečného, a zároveň moudrého a svobodného místa pro rozvoj a výchovu dětí v nastavení dobré spolupráce školky s rodiči a sehraným týmem pedagogů. Ve volném čase je také čajovnicí v čajovně Šamanka, kde také s Danou působí v týmu Poradny pro zdravý život jako masérka. Baví ji práce s hlasem a aktivně se jí věnuje jako zpěvačka a hudebnice mezinárodní kapely Korjen, sboru Chrpy i ženského Tria Bavlna. V Šárynce působí od září 2015.

 
Bc. Dana Firchová
Dana Firchová

* 1984
Vystudovala učitelství pro mateřské školy a dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě v Praze. Tam poznala waldorfskou pedagogiku, ze které se v Šárynce hodně čerpá. Má také vystudovaný waldorfský seminář pro vychovatele dětí v prvním sedmiletí. Po studiu nastoupila do waldorfské mateřské školy na Praze 6. Po třech letech práce zde odjela do zahraničí na zkušenou a strávila rok ve Skotsku. Jako chůva, servírka, dělnice v továrně a stážistka ve waldorfské MŠ a ZŠ v Aberdeenu. Po návratu domů rok působila v začínající lesní třídě při MŠ Na Cibulce. Kromě práce učitelky také působí v týmu čajovny Šamanka na Praze 2 nejenom jako čajovnice. Jejich další velkou týmovou zálibou vedle čajovny je chov a práce s koňmi v soukromé stáji za Prahou. Na praxi lesní školky je jí sympatické, že vychovává děti, které bývají zvídavé, radostné, s aktivním přístupem k životu, s rozvinutým prosociálním cítěním a s touhou po dalším vzdělání a hledání souvislostí.

 
Mgr. Pavel Papež
Pavel Papež

* 1990
Je náš pedagog, školník a údržbář v jednom :-). Vystudoval SPŠ a SOU Pelhřimov obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Práce s přírodními materiály a obzvláště se dřevem ho vždy velmi oslovovala. Je to voňavá práce, skrze kterou může člověk projevit své umění a cítění. S dřevařským zaměřením měl studovat i vysokou školu, ale nakonec se rozhodl, že se vydá pedagogickým směrem a nastoupil na Pedagogickou Fakultu JČU v Českých Budějovicích obor Tělesná výchova a sport. Rozhodl se tak, protože odmala rád sportuje a dělá vše, co se točí kolem pohybu. Studium tělesné výchovy a sportu završil nakonec v Praze na tělovýchovné fakultě University Karlovy. Už během studia na vysoké škole se začal věnovat práci s dětmi, která ho velmi naplňovala a inspirovala v dalším životním směřování. Vedle působení v Šárynce se také věnuje dětem a mládeži v pražském fotbalovém klubu jako trenér. Mezi jeho zájmy patří pobyt v přírodě, letní a zimní sporty, zahradní práce a kutilství, domácí práce, četba a rád chodí na procházky se svým psem.

 
Bc. Zuzana Hyhlíková
Zuzana Hyhlíková

* 1992
Pochází z malebného městečka Heřmanův Městec, ležícího na úpatí Železných hor. Odmala cítila silnou lásku k přírodě. Dětství strávila procházkami po lese, běháním po loukách a lezením po stromech. Ráda se věnovala kreativním činnostem a neustále něco vyráběla z korálků nebo bavlnek. Hudba je její vášní. Miluje tanec, od první třídy hraje na klavír a o pár let později se začala učit i na bicí. Baví ji cestování, objevování kultur a tradic odlišných zemí. Vystudovala bakalářské studium na Filozofické fakultě obor indologie a historie. V současné době dokončuje magisterské studium. Touha být blíže přírodě ji přivedla k lektorování přírodovědného kroužku Malého průzkumníka přírody v rámci Ekodomova. Práce s dětmi ji nadchla. Když se uvolnilo místo průvodkyně v Šárynce, neváhala. Hravá a tvořivá práce s dětmi v přírodě ji velice naplňuje. Zajímá se o intuitivní pedagogiku a ohleduplnost k životnímu prostředí. Volný čas tráví ráda tancem. V pedagogice se našla, chce se v této oblasti dál vzdělávat, rozvíjet a věnovat se jí.

 
Ing. Lenka Veselá
Lenka Veselá

* 1980
Lenka Veselá ukončila studium na ČZU v Praze v roce 2005. Hned poté odcestovala v rámci Evropské dobrovolné služby do Německa, kde získala praxi v zážitkové pedagogice na farmě. Dálkově během této doby dokončila pedagogické doplňkové studium.  Během práce v několika neziskových organizacích v Německu a v ČR organizovala i lektorovala vzdělávací akce pro odbornou veřejnost (ekozemědělce) i děti všech věkových kategorií. Sedm let žila na venkově, kde pomáhala rozvíjet rodinou ekofarmu. Poslední 4 roky strávila se svými dětmi (4 a 2 roky) v úzkém sepjetí s přírodou. Životní styl šetrný k životnímu prostředí je její přirozeností a to co žije se snaží předávat neformálními způsoby dál, především nejmladší generaci.

 
Mgr. Olga Hynková
Mgr. Olga Hynková

(t. č. na rodičovské dovolené)
*1982
Pochází z jihomoravského Znojma, kde ji oslovovala kouzla a tajemství sadů, vinic, zahrad, lesů a meandrů řeky Dyje, které měla celé dětství na dosah. Vystudovala obor Rekreologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, specializovala se na zážitkovou pedagogiku a podporu zdraví. Během magisterského studia absolvovala semestr na St. Martin´s College – obor Outdoor Studies, Ambleside, UK. Poté nastoupila na Katedru funkční antropologie a fyziologie jako interní student doktorského studijního oboru Kinantropologie. Během působení na fakultě se věnovala výuce zážitkových kurzů pobytu v letní a zimní přírodě, pohybovým aktivitám ve spojení se zdravým životním stylem a podporou zdraví, lektorování kurzů pro děti a dospělé, vědě a výzkumu v oblasti zátěžové fyziologie a další. V roce 2010 se přesunula z Olomouce do Prahy a nastoupila na rodičovskou dovolenou (syn Jakub). Hledání vzdělávací instituce, která by dokázala synovi dát to, co sama považovala jako největší dobrodružství svého dětství, jí přivedlo přímo do lesní školky. Myšlenka, která ji inspiruje, je propojení vzdělávání v přírodě, pohybové aktivity, zdraví a vzdělání k udržitelnému rozvoji. Od září 2014 je studentem vzdělávacího cyklu ALMŠ - Průvodce dětí světem. Účastnila se stáží v Berlínských lesních mateřských školkách, což přineslo a přináší, stejně jako celý vzdělávací cyklus, inspiraci pro celé pedagogické kolegium Dětského klubu Šárynka.

 
Nikola Horká
Nikola Horká

(t. č. na rodičovské dovolené)
* 1985
Pochází z Vysočiny z hornického města Jihlava. Zde vystudovala Střední uměleckou školu grafickou. Její láska k papíru, knize a ilustracím ji přivedla ke Knižní kultuře na Vyšší odborné škole Hellichova, kde studovala dva roky. Při studiu byla dobrovolníkem v Cemphillu České Kopisty, což je komunitní domek pro lidi s postižením. Následně vyrazila směrem na sever poznávat bohatost světa a jiné kultury. Po návratu v sobě nesla otázku, co je to vlastně umění a jak působí na člověka. V roce 2011 nastoupila na Akademii Sociálního umění Tabor - obor léčebné pedagogiky a uměleckých terapií. Při své biografické práci se začala dotýkat dětství jako sytícího zdroje. Odpovědi nad smyslem života přicházely skrze práci s dětmi a pozorování přírody. Během studia absolvovala roční stáž na Waldorfské mateřské, základní a střední škole v Příbrami a roční vzdělávací seminář Školka blízká přírodě, zaměřený na trvale udržitelný život. Momentálně navštěvuje tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro MŠ. Miluje mytologii, hudbu, pohádky, stará řemesla, dřevo a loutky. 

 

Zakladatelka Šárynky

Kateřina Hodková
Kateřina Hodková

* 1972
Na PedF UK studovala obor Aj-Hv, studium předčasně po dvou letech ukončila. Později sedm let pracovala v jazykové škole Caledonian School, kde založila a vedla knihovnu a posléze učila angličtinu. Její učitelská kariéra trvala krátce, neb se zadařilo a odešla hned na jejím počátku na mateřskou. Je zakládající členkou občanského sdružení Ekodomov, které od roku 2004 působí v oblasti environmentální výchovy. Jeho hlavním posláním je osvěta v oblasti třídění bioodpadu a kompostování. V prosinci roku 2008 jí přišla myšlenka založit, nejen pro své děti, lesní mateřskou školu. V té době v ČR ještě o lesních MŠ lidé moc nevěděli, na internetu našinec v češtině dohledal jen informace o lesních školkách pěstujících stromky. Přesto se jí přes většinou rezervovaný postoj okolí podařilo nadchnout několik dalších odvážlivců a nadšenců. V únoru 2009 i její muž Tomáš pochopil, že "to" myslí vážně, přidal se, nápad zhmotnil a v září 2009 společně v rámci Ekodomova zahájili provoz Dětského klubu Šárynka. K jejím zájmům patří hudba, šití, plavání, tanec, permakultura. Láká ji myšlenka soběstačnosti. Ráda hledá a prošlapává nové cesty.

 

07.02.2018 19:02