Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kde nás najdete


Šárynka (pozemek s jurtou)
V Šáreckém údolí
(cca 300m od kanceláře)

Ekodomov, z. s. (kancelář)
V Podbabě 29b
Praha 6 - Dejvice

Jak se k nám dostanete ...

Kontakt:
Mgr. Světlana Sarkisjanová
Vedoucí Dětského klubu Šárynka
tel.: 734 406 003
svetlana.sarkisjanova(at)ekodomov.cz

Zřizovatel: Ekodomov, z. s.

Přihláška na tábor Po stopách dávných řemesel

Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, udělujete vyplněním formuláře dobrovolně souhlas, aby Ekodomov, z. s. shromažďoval, uchovával a dále zpracovával Vaše osobní a citlivé údaje a též osobní a citlivé údaje Vašeho dítěte. Odpovědi jsou uloženy v digitální formě do elektronické databáze za účelem přihlášení Vašeho dítěte na letní příměstský tábor.

Kapacita všech tří turnusů je momentálně naplněna.
V případě zájmu Vás budeme evidovat jako náhradníky.
Informace a kontakt

V případě, že přihlašujete sourozence, vyplňte, prosím, pro každého přihlášku zvlášť. Děkujeme za pochopení.

Calendar
Výběr termínu tábora

Důležité informace o dítěti

Má Vaše dítě nějaká zdravotní omezení, která by se během tábora mohla projevit (např. epilepsie, alergie...)? *

Souhlas se zveřejňováním fotografií

Vážení rodiče,

fotografie zobrazující jednu nebo více identifikovatelných osob je jak osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o citlivý údaj dle § 4 písm. b) tohoto zákona), tak předmětem ochrany osobnosti upravené občanským zákoníkem v § 11 a následující.

Z obou těchto předpisů vyplývá, že pořízení a použití (resp. "zpracování" v terminologii zákona č. 101/2000 Sb.) fotografie podléhá souhlasu fyzické osoby, resp. v případě nezletilých dětí souhlasu jejich zákonných zástupců.

Souhlas nemusí být dáván ke každé fotografii, postačí vyjádření zákonného zástupce dítěte k informaci o pořizování fotografií a o tom, jakým způsobem bude s fotografiemi nakládáno.

Dětský klub Šárynka pořizuje fotografie a videozáznamy z pořádaných aktivit a průběhu tábora. Fotografie, kterými Ekodomov prezentuje svou činnost, zveřejňuje nejčastěji na svých webových stránkách, výjimečně na Facebooku. Obrazové materiály budou využity pro účely Ekodomova v souladu se zákonem.

Zaškrtnutím níže "Ano" v níže uvedém políčku udělujete k tomu souhlas.
Fotky budeme případně umisťovat na náš web do fotogalerie Dětského klubu Šárynka.
V případě, že bychom chtěli využít fotku na propagační materiály, zvlášť bychom Vás kontaktovali.

Souhlasím s focením své/ho dcery/syna pro účely tábora. *

Odeslání formuláře

Mám zájem dostávat informace a novinky z Ekodomova *

Závěrečné ustanovení:
Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste byl seznámen s cenou letního příměstského tábora, podmínkami platby a storno podmínkami, které jsou uvedeny na stránce s informacemi ohledně letního příměstského tábora v Dětském klubu Šárynka.

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním. S osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro vnitřní potřeby organizace Ekodomov, z.s.

CAPTCHA image for SPAM prevention Nemůžete-li kód přečíst,
klikněte zde.

17.04.2018 12:02